VISTACREATE

УМОВИ ТА ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ АВТОРІВ

Ці Умови та положення регулюють використання вами програми авторів («Програма»). У рамках програми будь-який користувач, який має право на участь у ній, може зареєструватися на Сайті як співавтор, завантажити свої дизайни й отримати оплату, якщо компанія VistaCreate вирішить викупити право інтелектуальної власності користувача на ці дизайни.

VistaCreate входить до групи компаній Cimpress plc. Список усіх дочірніх брендів Cimpress див. на сайті https://cimpress.com/our-businesses. Cimpress plc, разом з усіма дочірніми й афілійованими компаніями, зокрема, серед інших, VistaCreate, у цих Умовах використання далі іменується «Cimpress».

Відповідність вимогам і участь

Будь-який зацікавлений користувач VistaCreate може подати заявку на участь у Програмі. VistaCreate може ввести певні початкові попередні вимоги для подання заявки, як-от ознайомлення з посібником, вступ до групи Facebook, використання лише англійського тексту, використання фіксованих форматів і т.д.

У рамках заявки вам необхідно буде створити та надіслати кілька зразків дизайну для перевірки командою роботи з контентом VistaCreate. Команда з контенту приймає рішення про схвалення дизайну або користувачів на власний розсуд і залишає за собою право відхилити будь-який дизайн чи користувача. Компанія VistaCreate також може замовити в користувачів певний дизайн у рамках брифу, підготовленого командою контенту VistaCreate.

Ви передасте своє право інтелектуальної власності на дизайни, як описано нижче, щойно (i) подача заявки буде успішною, (ii) VistaCreate схвалить вашу участь, (iii) VistaCreate вибере ваші дизайни.

Щодо користувачів, які беруть участь у Програмі, VistaCreate може на власний розсуд:

 • у будь-який час вносити зміни до правил щодо оплати;
 • змінювати наявні правила або запроваджувати додаткові вимоги до дизайнів, що беруть участь у Програмі;
 • відстежувати дублікати, невідредаговані дизайни або інший контент, який не відповідає рекомендаціям і вимогам VistaCreate;
 • застосовувати розширені процедури перевірки, що може подовжити звичайні терміни схвалення VistaCreate;
 • вживати певних заходів до користувачів, які завантажують дизайни, що не відповідають інструкціям і вимогам VistaCreate. До таких обмежень, зокрема, відносяться сповіщення, відкликання певних привілеїв, а також призупинення або припинення участі користувача в Програмі.

Платежі

Дизайни оцінюватимуться за різними факторами, які, серед іншого, можуть включати відповідність брифам, композицію, типографіку, колірну гаму та поєднання елементів дизайну один з одним.

Ви зможете вивести зароблені кошти через будь-які платіжні системи, доступні у VistaCreate, за умови, що мінімальна сума виведення перевищує 50 доларів США. Вивести можна лише повну суму, доступну на балансі на момент запиту.

Оплата відповідно до цих умов і положень є єдиною винагородою від VistaCreate за покупку дизайнів. Компанія VistaCreate не несе відповідальності за будь-які збори, витрати, комісійні, збитки, ліцензійні платежі або інші виплати вам чи третім особам, понесені до створення дизайнів або в результаті їх комерційного використання, включно з виплатами будь-яким організаціям чи товариствам, які стягують ліцензійні виплати від імені авторів або керують ними.

VistaCreate може утримувати податки з вашої компенсації в залежності від країни походження, наданої вами або податковими органами інформації або інших факторів. VistaCreate також може на власний розсуд змінити умови оплати в будь-який момент із попереднім повідомленням або без нього.

Права інтелектуальної власності

Надсилаючи свої дизайни у VistaCreate, ви погоджуєтесь із тим, що після схвалення VistaCreate ви безповоротно продасте, перевідступите та передасте компанії VistaCreate усі свої авторські права, титули й інтереси щодо наступного (разом — «Набуті права»):

 • надані дизайни, зображення, звуки, ілюстрації, відео, фотографії, векторні файли або інші включені в них елементи, разом із будь-якими електронними файлами, що описують і визначають їх, будь-яка допоміжна графіка та/або інші нерухомі чи рухомі зображення або звуки, що використовуються для їх представлення, а також інформація про них, зокрема, серед іншого, автор, дата їх створення й інші дані (спільно іменовані «Дизайни»);
 • усі ліцензії й аналогічні договірні права чи дозволи, як ексклюзивні, так і неексклюзивні, пов’язані з будь-яким із Дизайнів;
 • усі ліцензійні виплати, гонорари, доходи, платежі й інші надходження, що належать або підлягають виплаті вам зараз чи в майбутньому щодо будь-якого з перерахованих вище;
 • усі претензії та позови щодо будь-якого з перерахованих вище, незалежно від того, чи виникли вони до, станом на або після дати цієї Угоди, включно з усіма правами та вимогами про відшкодування збитків, реституції, а також судові заборони й інші юридичні та справедливі засоби правового захисту за минуле, поточне та майбутнє обмеження прав, розмивання, порушення або невиконання зобов’язань; і
 • усі ваші інші права, привілеї та захист будь-якого роду, що випливають із будь-чого переліченого вище, передбачені будь-яким чинним законом, договором або іншою міжнародною конвенцією в усьому світі.

Якщо цього вимагає компанія VistaCreate, ви також повинні підписати та передати такі додаткові документи, інструменти, акти передачі прав власності та запевнення, і вжити подальших дій, розумно необхідних для виконання положень цього документа та здійснення передбачених ним угод, і документи, які мають бути передані за цим документом.

Не обмежуючи вищезазначене, за запитом VistaCreate ви повинні оформити та передати компанії VistaCreate, її коштом, такі переуступки й інші документи, сертифікати та інструменти передачі у формі, розумно задовільній для VistaCreate та придатній для подання в Бюро з авторських прав США та інші державні реєстраційні державні органи в усіх застосовних юрисдикціях (зокрема щодо легалізації, нотаріального завірення, консульського завірення, апостилю, передачі авторських прав) та уступити VistaCreate всі права, титули й інтереси щодо Набутих прав відповідно до чинного законодавства. Ви повинні вжити таких заходів і виконати дії та забезпечити таку співпрацю й допомогу VistaCreate та її наступникам, правонаступникам і законним представникам, включно з виконанням і доставкою будь-яких письмових показань, заяв, клятв, речових доказів, доручень, довіреностей або інших документів, що можуть бути розумно необхідні для здійснення, доказу або підтвердження передачі Набутих прав VistaCreate, будь-яким наступникам або правонаступникам VistaCreate.

Гарантії та запевнення авторів

Завантажуючи свої дизайни, ви заявляєте та гарантуєте, що наведені в цьому розділі твердження є достовірними та правдивими на дату завантаження й не містять жодних недостовірних заяв про суттєві факти або не опущені жодні суттєві факти, необхідні для того, щоб ці твердження не вводили в оману за обставин, за яких вони були зроблені.

 • Повноваження; можливість виконання. Ви маєте повне право, владу та повноваження приймати ці умови й положення та виконувати свої зобов’язання за ними. Виконання, доставка та виконання цих умов і положень були належним чином санкціоновані всіма необхідними організаційними діями, і після затвердження дизайнів компанією VistaCreate ці умови та положення являтимуть собою законне, дійсне й обов’язкове до виконання зобов’язання, яке має виконуватися стосовно вас.
 • Відсутність конфліктів; згоди. Ваше виконання, доставка та виконання цих умов і положень, а також здійснення трансакцій, передбачених цим документом, не призведе та не буде:
  • порушувати сертифікат про реєстрацію, підзаконні акти чи інші організаційні документи або суперечити їм;
  • порушувати будь-яке судове рішення, наказ, постанову, статут, закон, указ, правило чи положення або суперечити йому;
  • суперечити або приводити (з повідомленням чи без нього, або після закінчення часу, або й те й інше) до порушення чи невиконання зобов’язань, або давати право на припинення, прискорення чи зміну будь-якого зобов’язання або втрату будь-якої вигоди за будь-яким договором або іншим інструментом, на який поширюються на ці умови та положення або будь-які з Набутих прав; або
  • приводити до створення або накладення будь-яких обтяжень на Набуті права.
  Вам не потрібно отримувати згоду, схвалення, відмову або дозвіл від будь-якої фізичної чи юридичної особи (зокрема від будь-якого державного органу) у зв’язку з виконанням, доставкою та виконанням вами цих умов і положень або для того, щоб компанія VistaCreate могла зареєструвати Набуті права, володіти ними та використовувати їх.
 • Право власності. Ви володієте всіма правами, титулами й інтересами щодо Набутих прав, вільними від застав, інтересів забезпечення й інших обтяжень. Ви повністю дотримуєтеся всіх юридичних вимог, що застосовуються до Набутих прав, а також до вашого володіння ними та їх використання.
 • Реєстрації та заявки. Ви не подавали жодних заявок і не реєстрували жодних прав інтелектуальної власності на зразки або Набуті права.
 • Дійсність і можливість виконання. Набуті права є дійсними, чинними та підлягають виконанню в усіх застосовних юрисдикціях і не є предметом будь-якого заперечення чи претензії, що розглядається або загроза яких існує, щодо протилежного. Не існує та не відбулося жодних подій чи обставин (включно з нездатністю здійснювати належний контроль якості або поступку у валовому вираженні без супутньої ділової репутації), що привели або можуть привести до відмови від будь-яких Набутих прав.
 • Відсутність порушень. Реєстрація, володіння та реалізація компанією VistaCreate Набутих прав не порушували, не порушують та не порушуватимуть: (i) авторське право, товарний знак або інше право інтелектуальної власності чи право власності будь-якої особи; та (ii) право на недоторканність приватного життя або публічність, будь-які зобов’язання щодо дотримання конфіденційності або створення будь-якої іншої відповідальності в цивільному правопорушенні. Дизайни супроводжуються звільненням від моделей або власності, зображеної в дизайнах, що дозволяють передачу прав і виконання гарантій, викладених у цьому документі.
 • Юридичні дії. Немає жодних позовів (включно з будь-якими запереченнями чи процедурами анулювання), які були врегульовані, перебувають на розгляді або ними погрожують:
  • звинувачення в обмеженні, незаконному привласненні, розмиванні або іншому порушенні прав інтелектуальної власності будь-якої третьої сторони на підставі використання або експлуатації будь-яких Набутих прав;
  • оскарження дійсності, законності, реєстраційної спроможності або права власності на будь-які Набуті права або ваших прав щодо них;
  • від вас або будь-якої третьої сторони, яка стверджує про утиски або інше порушення будь-якою третьою стороною будь-яких Набутих прав.

Відшкодування

Погоджуючись із цими Умовами й положеннями, ви зобов’язуєтеся відшкодовувати збитки, убезпечувати й захищати компанію Cimpress, її афілійованих осіб, постачальників контенту та їхніх відповідних директорів, службовців, співробітників, акціонерів, партнерів та агентів (разом — «Сторони VistaCreate») від будь-яких позовів, претензій, зобов’язань, збитків, втрат і витрат (зокрема від обґрунтованих витрат на послуги адвокатів), понесених будь-якою Стороною VistaCreate в результаті чи у зв’язку з будь-яким порушенням чи ймовірним порушенням вами або будь-ким, хто діє від вашого імені, будь-якої частини цих умов і положень, зокрема в таких випадках:

Компанія Cimpress залишає за собою право брати на себе управління та захист у будь-якій формі вашим коштом або вимагати від вас компенсації чи відшкодування. У такому випадку ви погоджуєтеся на співпрацю із захистом Cimpress у разі виникнення таких претензій.

Засоби правового захисту за правом справедливості

Ви визнаєте, що:

 • порушення чи загроза порушення будь-яких ваших зобов’язань або гарантій за цими положеннями та умовами призведе до непоправної шкоди для компанії Cimpress, для якої грошове відшкодування не буде адекватним засобом захисту;
 • у разі порушення або загрози порушення будь-яких таких зобов’язань або гарантій, компанія Cimpress, на додаток до будь-яких і всіх інших прав та засобів захисту, що можуть бути доступними такій стороні за законом, правом справедливості чи іншим чином стосовно такого порушення, матиме право на судовий захист за правом справедливості, включно із заборонним судовою постановою, судовою забороною, конкретним виконанням і будь-яким іншим захистом, що може бути доступним у суді компетентної юрисдикції, без будь-якої вимоги:
  • внести заставу чи інше забезпечення;
  • довести фактичні збитки або що грошова компенсація не є адекватним засобом правового захисту.

Обмеження відповідальності

У МАКСИМАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ, ДОЗВОЛЕНОМУ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ CIMPRESS, ЇЇ СПІВРОБІТНИКИ, КЕРІВНИЦТВО, ПАРТНЕРИ, АКЦІОНЕРИ Й АГЕНТИ НЕ БУДУТЬ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ, ПОБІЧНІ, ВИПАДКОВІ, ОПОСЕРЕДКОВАНІ, ШТРАФНІ, РЕПУТАЦІЙНІ АБО ЗРАЗКОВІ ЗБИТКИ, ЗОКРЕМА, СЕРЕД ІНШОГО, БУДЬ-ЯКІ КОМПЕНСАЦІЇ, ВІДШКОДУВАННЯ АБО ЗБИТКИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ БІЗНЕСУ, БУДЬ-ЯКОЮ ВТРАТОЮ ПОТЕНЦІЙНОГО ПРИБУТКУ АБО ДОХОДУ, ОЧІКУВАНИХ ПРОДАЖІВ, ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ, ІНШИХ ВИГОД, ЗБИТКИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З ОГЛЯДУ НА ІНШІ ФІНАНСОВІ ВТРАТИ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРЕТЕНЗІЯМИ БУДЬ-ЯКОГО РОДУ, КЛОПОТАННЯМИ, ДІЯМИ ЧИ ІНШИМИ ПОДІЯМИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ УНАСЛІДОК ЦИХ УМОВ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З НИМИ, НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЇ CIMPRESS БУЛО ВІДОМО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ СТАЛАСЯ ПОДІЯ ТА НЕСПРОМОЖНІСТЬ ВНАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ АБО ІНШОЇ ВЛАСНОСТІ, ҐРУНТУВАЛАСЯ НА ПОРУШЕННІ ЗАКОНУ, НЕДБАЛОСТІ, ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ АБО ІНШИХ ПОДІБНИХ ПРИЧИНАХ І СИТУАЦІЯХ.

ЗА ВИНЯТКОМ ПЛАТІЖНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, згідно з цими умовами та положеннями ЗАГАЛЬНА МАКСИМАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Cimpress ЗА ВСІМА ПРЕТЕНЗІЯМИ, ЩО ВИТІКАЮТЬ ІЗ ЦІЄЇ УГОДИ АБО У ЗВ’ЯЗКУ З НЕЮ, ОБМЕЖУЄТЬСЯ ДЕСЯТЬМА ДОЛАРАМИ США (10 USD).

Якщо чинні закони та нормативні акти не дозволяють повною мірою задіяти виключення з відповідальності та обмеження для непрямих або випадкових збитків, всі вищенаведені обмеження та виключення не можуть бути застосовані до Користувача. У випадку виникнення ситуації, яка підпадає під таку юрисдикцію, відповідальність Cimpress або будь-кого з її співробітників, директорів, акціонерів, партнерів, власників ліцензій або агентів має бути обмежена максимальною передбаченою законом сумою.

Припинення дії

Як ви, так і VistaCreate можете в будь-який час розірвати угоду згідно з цими умовами та положеннями. Це не впливає на передачу прав на дизайни, усі вони залишаться у виключній власності VistaCreate.

VistaCreate залишає за собою право будь-коли з попереднім сповіщенням або без нього на власний розсуд призупиняти, змінювати, модифікувати чи скасувати Програму, цю Угоду або вашу участь у Програмі.

Цю Угоду буде розірвано без применшення або порушення прав компанії Cimpress, обмежень і захисту зобов’язань, передбачених за цими умовами та положеннями, при цьому захист, обмеження зобов’язань і права мають залишатися чинними після розірвання.

Застосовне право

Дані Умови та положення регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства штату Нью-Йорк, за винятком колізійних норм.

Термін дії, тлумачення та виконання цих Умов і положень, правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням або порушенням цих Умов і положень або стосуються їх, а також супутні правовідносини регулюються внутрішнім законодавством штату Нью-Йорк (без урахування принципів доктрини колізійного права). Будь-який правочин або судочинство стосовно терміну дії, тлумачення та виконання цих Умов і положень, правовідносин, що виникають у зв’язку з виконанням або порушенням цих Умов і положень чи стосуються їх, а також супутніх правовідносин, має здійснюватися виключно в штатних або федеральних судах на території штату й округу Нью-Йорк. Усі сторони погоджуються з виключною юрисдикцією цих судів і відмовляються від заперечень щодо обґрунтованості чи зручності такої підсудності. Конвенція ООН про угоди міжнародної купівлі-продажу товарів (Віденська конвенція 1980 року) не застосовується до цих Умов і положень та жодним чином на них не впливає.

Ви зобов’язуєтеся приймати та розглядати всі необхідні сповіщення, надіслані вам на поштову адресу, указану вами під час реєстрації на Сайті. Ви зобов’язуєтесь відмовитися від:

 • будь-яких прав, які ви могли б мати у зв’язку з проведенням судового процесу в суді присяжних чи в результаті такого процесу;
 • участі чи організації будь-якого колективного позову проти Cimpress у зв’язку з роботою Сайту, положеннями цих Умов і положень чи будь-яких інших зазначених тут угод.

Якщо компанія Cimpress буде змушена звернутися до неарбітражного суду для стягнення будь-яких належних їй платежів чи забезпечення своїх прав, ви, у випадку виграшу Cimpress, зобов’язуєтесь відшкодувати Cimpress усі витрати, платежі та збори.

Загальні положення

Ви підтверджуєте, що на додачу до цих Умов і положень Програми авторів, ви ознайомилися з Умовами використання сайту й іншими угодами, на які є посилання в цьому документі, і погоджується з обмеженнями, які вони на вас накладають.

Відсутність з боку VistaCreate результату дій з організації або контролю за чітким виконанням положень цієї або суміжних угод не повинно та не може тлумачитись як відмова від будь-яких прав або положень.

Вам не дозволяється повністю або частково перевідступати ці Умови й положення та/або передавати ваші права й зобов’язання за цими Умовами й положеннями будь-яким третім особам. VistaCreate має повне право частково або повністю перевідступати ці Умови й положення та/або передавати ваші права й зобов’язання будь-яким третім особам на власний розсуд.

Контактна інформація

Якщо у вас виникнуть запитання щодо положень цього документа, зв’яжіться з VistaCreate за адресою [email protected].

Підтвердження

ПРИЙМАЮЧИ ЦІ УМОВИ Й ПОЛОЖЕННЯ, ВИ ПІДТВЕРДЖУЄТЕ, ЩО ПРОЧИТАЛИ ТА ЗРОЗУМІЛИ ЦІ УМОВИ Й ПОЛОЖЕННЯ ТА ПЕРЕД ЇХ ПІДПИСАННЯМ МАЛИ МОЖЛИВІСТЬ ЗВЕРНУТИСЯ ЗА НЕЗАЛЕЖНОЮ ЮРИДИЧНОЮ КОНСУЛЬТАЦІЄЮ. ВИ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЕСЯ ДОТРИМУВАТИСЯ ЦИХ УМОВ І ПОЛОЖЕНЬ, А ТАКОЖ ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО ЦІ УМОВИ СТАНОВЛЯТЬ УВЕСЬ ОБСЯГ УГОД МІЖ КОРИСТУВАЧЕМ І VISTACREATE, СКАСОВУЮТЬ І ЗАМІНЮЮТЬ СОБОЮ ВСІ ПРОПОЗИЦІЇ ЧИ ПОПЕРЕДНІ ДОМОВЛЕНОСТІ, УКЛАДЕНІ УСНО ЧИ ПИСЬМОВО, А ТАКОЖ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ КОРИСТУВАЧЕМ І VISTACREATE ЩОДО ПРЕДМЕТА ЦИХ УМОВ І ПОЛОЖЕНЬ.

У ВИПАДКУ, ЯКЩО ВИ НЕ ЗГОДНІ З УМОВАМИ ТА ПОЛОЖЕННЯМИ, ВИ МАЄТЕ ПРИПИНИТИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ АБО БУДЬ-ЯКИХ ЙОГО ФУНКЦІЙ, ЯКЕ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ДАНИМИ УМОВАМИ ТА ПОЛОЖЕННЯМИ; ВИКОРИСТОВУЮЧИ САЙТ І ЙОГО ФУНКЦІЇ, ВИ БЕЗЗАПЕРЕЧНО ПОГОДЖУЄТЬСЯ З УСІМА УМОВАМИ ТА ПОЛОЖЕННЯМИ.

Застереження: Оригінальний текст цього документу, що має юридичну силу, складений англійською мовою та перекладений іншими мовами виключно для зручності користувачів, які не володіють англійською. За будь-яких розбіжностей між англійським текстом та його перекладеним варіантом, текст англійською мовою має переважну силу.

Останнє оновлення: 8 серпня 2023 р.

Ця стаття була корисною?Зв’язатися зі службою підтримки