VISTACREATE

SISÄLLÖNTUOTTAJIEN OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT

Näillä käyttöehdoilla säännellään VistaCreaten sisällöntuottajien ohjelman (”ohjelma”) käyttöä. Ohjelman puitteissa kaikki ehdot täyttävät käyttäjät voivat rekisteröityä sivustolla sisällöntuottajiksi, ladata palveluun omia projektejaan ja saada maksun, jos VistaCreate päättää ostaa käyttäjän immateriaalioikeudet projektien osalta.

VistaCreate on osa Cimpress plc -konsernia. Luettelo kaikista Cimpressin brändeistä on osoitteessa https://cimpress.com/our-businesses. Cimpress plc:hen sekä sen tytär- ja sidosyhtiöihin, mukaan lukien VistaCreate siihen kuitenkaan rajoittumatta, viitataan näissä käyttöehdoissa nimellä Cimpress.

Kelpoisuus ja osallistuminen

Kaikki VistaCreaten kiinnostuneet käyttäjät voivat hakea osallistumisoikeutta ohjelmaan. VistaCreate voi lisätä hakemuksen yhteyteen tiettyjä ennakkovaatimuksia, joita voivat olla ehtoihin tutustuminen, Facebook-ryhmään liittyminen, ainoastaan englanninkielisen tekstin tai tiettyjen esitysmuotojen käyttäminen jne.

Hakemuksen osana sinua pyydetään luomaan ja lähettämään useita projektinäytteitä VistaCreaten sisältötiimin arvioitavaksi. Sisältötiimi päättää oman harkintansa perusteella projektien tai käyttäjien hyväksymisestä ja pidättää oikeuden hylätä minkä tahansa projektin tai käyttäjän. VistaCreate voi myös tilata käyttäjiltä tietynlaisia projekteja, jotka on toteutettava VistaCreaten sisältötiimin ohjeiden mukaan.

Siirrät projekteihisi liittyvät immateriaalioikeutesi alla kuvatulla tavalla, kun (i) olet lähettänyt hakemuksesi, (ii) VistaCreate hyväksyy osallistumisesi ja (iii) VistaCreate valitsee projektejasi.

Ohjelmaan osallistuvien käyttäjien osalta VistaCreate voi oman harkintansa mukaan

 • muuttaa maksukäytäntöjä milloin tahansa
 • muuttaa annettuja ohjeita tai lisätä vaatimuksia ohjelmaan osallistuville projekteille
 • tarkistaa, onko ohjelmaan lähetetty kaksoiskappaleita, muokkaamattomia projekteja tai muuta sisältöä, joka ei vastaa VistaCreaten ohjeita ja vaatimuksia
 • soveltaa tiukempia tarkistusmenettelyjä, jotka kestävät VistaCreaten tavanomaista hyväksymisaikataulua kauemmin
 • esittää tiettyjä seuraamuksia (mukaan lukien ilmoitukset, tiettyjen oikeuksien evääminen ja osallistumisen keskeyttäminen tai lopettaminen) käyttäjille, jotka lataavat ohjelmaan muita kuin VistaCreaten ohjeita ja vaatimuksia vastaavia projekteja.

Maksut

Projektien arvioinnissa käytetään erilaisia tekijöitä, joita voivat olla mm. ohjeiden noudattaminen, asettelu, typografia, väripaletti ja erilaisten suunnitteluelementtien yhdistelmät.

Voit nostaa ansaitsemasi varat minkä tahansa VistaCreaten kautta käytettävissä olevan maksupalveluntarjoajan kautta edellyttäen, että noston vähimmäissumma on enemmän kuin 50 $. Voit nostaa enintään sen summan, joka saldossasi on pyyntöhetkellä.

Näiden ehtojen mukaisesti suoritetut maksut ovat ainoa VistaCreatelta saatava korvaus ostetuista projekteista. VistaCreate ei ole velvollinen maksamaan mitään palkkioita, kuluja, provisioita, vahingonkorvauksia, tekijänoikeuspalkkioita tai muita maksuja sinulle tai kolmansille osapuolille riippumatta siitä, ovatko ne aiheutuneet ennen projektien luomista vai niiden kaupallisen hyödyntämisen seurauksena, mukaan lukien maksut organisaatioille tai yhteisöille, jotka keräävät tai hallinnoivat tekijänoikeuspalkkioita sisällöntuottajien puolesta.

VistaCreate voi pidättää veroa korvauksestasi asuinmaasi mukaan tai sinun tai veroviranomaisten antamien tietojen tai muiden tekijöiden perusteella. VistaCreate voi myös milloin tahansa muuttaa maksuehtoja oman harkintansa mukaan ilmoittamalla tai ilmoittamatta asiasta etukäteen.

Immateriaalioikeudet

Lähettämällä projektisi VistaCreatelle suostut siihen, että VistaCreaten hyväksynnän myötä myyt, määräät, siirrät ja välität VistaCreatelle kaikki tekijänoikeutesi, omistusoikeutesi ja osakkuutesi kaikkiin seuraaviin (yhteisnimeltä hankitut oikeudet):

 • lähetetyt projektit, kuvat, äänet, kuvitukset, videot, valokuvat, vektoritiedostot tai muut niihin sisältyvät elementit sekä niihin liittyvät ja niitä kuvailevat ja määrittävät sähköiset tiedostot, kaikki toissijaiset grafiikat ja/tai muut niitä edustavat ja niistä tietoa antavat kiintokuvat, liikkuvat kuvat tai äänet, mukaan lukien näihin rajoittumatta tekijä, luontipäivämäärä ja muut tiedot (yhteisnimeltä projektit)
 • kaikki mitä tahansa projektia koskevat lisenssit ja vastaavat sopimuspohjaiset oikeudet ja luvat riippumatta siitä, onko niillä yksinkäyttöoikeus vai ei
 • kaikki mihin tahansa edellä mainittuun liittyvät tekijänoikeuspalkkiot, korvaukset, ansiot, maksut ja muut tulot, jotka ovat saataviasi tai maksettavissa sinulle nyt tai myöhemmin
 • kaikki edellä mainittuihin liittyvät saatavat ja kanneperusteet riippumatta siitä, ovatko ne syntyneet ennen tätä päivämäärää vai sen jälkeen, mukaan lukien kaikki oikeudet ja vaatimukset koskien vahingonkorvauksia, takaisinmaksuja, kieltomääräyksiä ja muita lain- ja oikeudenmukaisia korvauksia aiemmista, nykyisistä ja tulevista rikkomuksista, vesittymisestä, loukkauksista, rikkeistä tai laiminlyönneistä
 • kaikki muut oikeutesi, etuoikeutesi ja suojakeinosi, jotka johtuvat mistä tahansa edellä mainitusta, sovellettavien lakien, yleissopimusten tai muiden kansainvälisten käytäntöjen nojalla kaikkialla maailmassa.

VistaCreaten niin vaatiessa myös toteutat ja toimitat kaikki muut asiakirjat, välineet, luovutuskirjat ja vakuutukset sekä ryhdyt kohtuullisesti vaadittaviin lisätoimenpiteisiin toimeenpannaksesi tässä mainitut sopimusehdot ja saattaaksesi voimaan tässä mainitut suoritukset sekä toimittaaksesi jäljempänä mainitut asiakirjat.

Edellä mainittua rajoittamatta toteutat ja toimitat VistaCreaten pyynnöstä ja kustannuksella VistaCreatelle tällaiset toimeksiannot ja muut asiakirjat, todistukset ja omistusoikeuden siirtokirjat muodossa, joka on kohtuullisesti VistaCreaten hyväksyttävissä ja joka soveltuu rekisteröitäväksi Yhdysvaltain tekijänoikeusvirastossa ja muissa valtion rekisteröintivirastoissa kaikilla soveltuvilla lainkäyttöalueilla (mukaan lukien laillistaminen, notarointi, oikeaksi todistaminen, apostille, tekijänoikeuksien siirtäminen ja hankittuihin oikeuksiin liittyvien kaikkien oikeuksien, omistusoikeuksien ja intressien määrääminen VistaCreatelle soveltuvan lain mukaisesti). Ryhdyt tällaisiin toimenpiteisiin ja tarjoat VistaCreatelle ja sen seuraajille, siirronsaajille ja laillisille edustajille yhteistyötä ja apua, mukaan lukien valaehtoisten todistusten, julkilausumien, todistajanvalojen, todistuskappaleiden, toimeksiantojen, valtakirjojen ja muiden asiakirjojen toteutus ja toimitus siinä määrin kuin on kohtuullisesti tarpeen toteuttaa, todistaa tai saattaa päätökseen hankittujen oikeuksien siirto VistaCreatelle tai mille tahansa VistaCreaten seuraajalle tai siirronsaajalle.

Sisällöntuottajien takuut ja vakuutukset

Lataamalla palveluun projektisi vakuutat, että tämän osan sisältämät toteamukset ovat totuudenmukaisia ja virheettömiä latauspäivänä eivätkä ne sisällä minkäänlaisia totuudenvastaisia toteamuksia olennaisista seikoista eikä niistä ole jätetty pois minkäänlaisia olennaisia seikkoja, jotka tekisivät toteamuksista harhaanjohtavia olosuhteissa, joissa ne tehtiin.

 • Toimivalta; täytäntöönpanokelpoisuus. Sinulla on täysi oikeus, valta ja toimivalta hyväksyä nämä ehdot ja toteuttaa niiden mukaiset velvollisuutesi. Näiden ehtojen toteuttaminen, toimittaminen ja suorittaminen on valtuutettu asianmukaisella tavalla kaikin välttämättömin organisatorisin toimin, ja kun VistaCreate on hyväksynyt projektit, nämä ehdot muodostavat laillisen, voimassa olevan ja sitovan velvollisuuden sinua kohtaan.
 • Ei ristiriitoja; suostumukset. Näiden ehtojen mukainen toteuttaminen, toimittaminen ja suorittaminen sekä tässä kuvailtujen tapahtumien suorittaminen toimestasi eivät:
  • loukkaa perustamistodistusta, yhtiöjärjestystä tai muita organisaation asiakirjoja tai ole ristiriidassa niiden kanssa
  • loukkaa mitään tuomiota, päätöstä, määräystä, säädöstä, lakia, käskyä, sääntöä tai asetusta tai ole ristiriidassa niiden kanssa
  • ole ristiriidassa tai aiheuta (ilmoituksella, ilmoituksetta ja/tai raukeamisen myötä) minkäänlaista loukkausta tai laiminlyöntiä eivätkä saa aikaan oikeutta minkään velvollisuuden tai edunmenetyksen päättämiseen, erääntymiseen tai muokkaamiseen minkään sopimuksen tai asiakirjan mukaisesti, jonka alaisia nämä ehdot tai mitkään hankitut oikeudet ovat
  • johda minkäänlaisiin hankittuihin oikeuksiin liittyvien haittojen luomiseen tai määräämiseen.
  Sinua ei vaadita hankkimaan minkäänlaista suostumusta, hyväksyntää, luopumista tai valtuutusta muilta henkilöiltä tai tahoilta (mukaan lukien valtion viranomaiset) liittyen näiden ehtojen toteuttamiseen, toimittamiseen ja suorittamiseen toimestasi tai sen mahdollistamiseksi, että VistaCreate voi rekisteröidä ja omistaa hankitut oikeudet sekä käyttää niitä.
 • Omistajuus. Sinä omistat hankittujen oikeuksien kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja intressit ilman mitään pidätys- tai panttioikeuksia tai muita rasitteita. Sinä noudatat täysin kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia, joita sovelletaan hankittuihin oikeuksiin sekä omistajuuteesi ja käyttöösi niihin liittyen.
 • Rekisteröinnit ja hakemukset. Et ole tehnyt minkäänlaista hakemusta etkä ole rekisteröinyt mitään immateriaalioikeuksia projekteihin tai hankittuihin oikeuksiin.
 • Voimassaolo ja täytäntöönpanokelpoisuus. Hankitut oikeudet ovat voimassa ja täytäntöönpanokelpoisia kaikilla soveltuvilla lainkäyttöalueilla eikä niihin kohdistu mitään vireillä olevia tai uhattuja haasteita tai vaatimuksia. Mitään sellaista tapahtumaa tai olosuhdetta (mukaan lukien riittämätön laadunvalvonta tai tavaramerkin siirto ilman siihen liittyvää liikearvoa) ei ole esiintynyt tai olemassa, joka olisi johtanut tai jonka voisi kohtuullisesti odottaa johtavan minkään hankitun oikeuden hylkäämiseen.
 • Loukkaamattomuus. VistaCreaten hankkimien oikeuksien rekisteröinti, omistajuus ja täytäntöönpano ei ole loukannut, ei loukkaa eikä tule loukkaamaan tai muutoin rikkomaan (i) kenenkään henkilön tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä tai muuta immateriaaliomaisuutta tai omistusoikeutta eikä (ii) oikeutta yksityisyyteen tai julkisuuteen tai mitään salassapitovelvollisuutta eikä luo mitään muuta vahingonkorvausvastuuta. Projektien mukana toimitetaan mallien julkaisulupa tai projekteissa kuvattua materiaalia koskeva luovutuslupa, joka antaa valtuutuksen oikeuksien siirtämiseen ja takuiden täytäntöönpanoon tässä kuvatulla tavalla.
 • Oikeustoimet. Soviteltuja, vireillä olevia tai uhattuja oikeustoimia (mukaan lukien vastustus tai peruutusmenettelyt) ei ole
  • koskien minkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien väitettyjä loukkauksia, väärinkäyttöä, vesittymistä tai muuta rikkomusta perustuen minkään hankittujen oikeuksien käyttöön tai hyväksikäyttöön
  • koskien minkään hankittujen oikeuksien tai sinun oikeuksiesi voimassaolon, toimeenpanokelpoisuuden, rekisteröintikelpoisuuden tai omistajuuden asettamista kyseenalaisiksi
  • sinun tai minkään kolmannen osapuolen toimesta liittyen väitteisiin minkään hankittujen oikeuksien loukkaamisesta tai muusta rikkomisesta minkään kolmannen osapuolen toimesta.

Korvaukset

Nämä ehdot hyväksymällä suostut vapauttamaan Cimpressin korvausvastuusta sekä olemaan saattamatta Cimpressiä sekä sen sidosyrityksiä, sisällöntarjoajia ja niiden vastaavia johtajia, toimihenkilöitä, työntekijöitä, osakkeenomistajia, kumppaneita ja edustajia (yhteisnimeltä VistaCreaten osapuolet) edesvastuuseen mistään korvausvaatimuksista, vastuuvelvollisuuksista, menetyksistä, vahingoista, kustannuksista ja kuluista (mukaan lukien kohtuulliset oikeudenkäyntikulut), jotka aiheutuvat mille tahansa VistaCreaten osapuolelle sinun vuoksesi tai sinun puolestasi toimivien tahojen vuoksi näiden ehtojen minkään osan loukkaamisen tai väitetyn loukkaamisen seurauksena tai tällaiseen liittyen.

Cimpress pidättää oikeuden ottaa hallintaansa minkä tahansa asian puolustuksen tai vaatia sinulta korvausta tai vastuuvapautusta sinun kustannuksellasi. Tällaisiin vaatimuksiin liittyvissä tapauksissa suostut toimimaan yhteistyössä Cimpressin puolustusasianajajien kanssa.

Oikeudenmukaiset oikeuskeinot

Hyväksyt, että:

 • näiden ehtojen mukaisten velvollisuuksiesi tai sitoumustesi loukkaaminen tai aiottu loukkaaminen aiheuttaa Cimpressille korvaamatonta vahinkoa, jota ei voida korvata riittävästi rahallisin keinoin, ja
 • jos minkään tällaisen velvollisuuden tai sitoumuksen loukkaus tai aiottu loukkaus tapahtuu, Cimpress on tällaiselle osapuolelle saatavilla olevien muiden oikeuksien ja oikeuskeinojen lisäksi ja tällaiseen loukkaukseen liittyen oikeutettu oikeudenmukaisiin korvauksiin, mukaan lukien lähestymiskielto, kieltotuomio, luontoissuoritus ja mikä tahansa muu korvaus, joka saattaa olla saatavilla toimivaltaiselta tuomioistuimelta ilman minkäänlaisia vaatimuksia liittyen seuraaviin:
  • takuumaksujen tai muiden takauksien maksaminen, tai
  • todellisten vahinkojen osoittaminen tai sen todistaminen, että rahallinen korvaus ei ole riittävä oikeuskeino.

Vastuunrajoitus

SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMAN ENIMMÄISMÄÄRÄN RAJOISSA CIMPRESS, SEN TYÖNTEKIJÄT, JOHTAJAT, KUMPPANIT, OSAKKEENOMISTAJAT JA EDUSTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA, SEURAAMUSLUONTEISISTA, RANKAISEVISTA, RIIPPUVAISISTA TAI VAROITTAVISTA VAHINGOISTA MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA MITKÄÄN HYVITYKSET, KORVAUKSET TAI VAHINGONKORVAUKSET, JOTKA AIHEUTUVAT MENETETYSTÄ LIIKETOIMINNASTA, MAHDOLLISTEN VOITTOJEN TAI TUOTON, ODOTETUN MYYNNIN, LIIKEARVON TAI MUIDEN ETUUKSIEN MENETYKSISTÄ, MUIDEN TALOUDELLISTEN MENETYSTEN YHTEYDESSÄ AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA LIITTYEN MIHIN TAHANSA VAATIMUKSEEN, PYYNTÖÖN, TOIMENPITEISIIN TAI MUIHIN TAPAHTUMIIN, JOTKA SAAVAT ALKUNSA NÄISTÄ EHDOISTA TAI NIIHIN LIITTYEN, VAIKKA CIMPRESSILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, RIIPPUMATTA SIITÄ JOHTUIKO KYSEINEN TAPAHTUMA JA VAHINKO IMMATERIAALI- TAI MUUN OMAISUUDEN LOUKKAAMISESTA VAI PERUSTUIKO SE LAINRIKKOMUKSEEN, HUOLIMATTOMUUTEEN, SOPIMUSVELVOITTEISIIN TAI MUIHIN VASTAAVIIN PERUSTEISIIN JA TILANTEISIIN.

MUUTOIN KUIN näiden ehtojen mukaisten MAKSUVELVOLLISUUKSIEN YHTEYDESSÄ Cimpressin SUURIN MAHDOLLINEN KOKONAISVASTUU JA -VELVOLLISUUS KOSKIEN KAIKKIA VAATIMUKSIA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄSTÄ SOPIMUKSESTA TAI SIIHEN LIITTYEN, RAJOITTUU KYMMENEEN YHDYSVALTAIN DOLLARIIN (10,00 $).

Mikäli voimassa olevat lait ja tavanomaiset säädökset eivät salli täysimääräistä vastuun poissulkemista ja rajoittamista välillisiin tai satunnaisiin vahinkoihin liittyen, mitkään edellä mainitut rajoitukset ja poissulkemiset eivät koske käyttäjää. Mikäli tällainen tilanne esiintyy tällaisella oikeudenkäyttöalueella, Cimpressin tai sen työntekijöiden, johtajien, osakkeenomistajien, kumppaneiden, lisenssinhaltijoiden tai edustajien vastuu rajoittuu lain sallimaan enimmäisarvoon.

Irtisanominen

Sinä tai VistaCreate saa vapaasti irtisanoa sopimuksen näiden ehtojen mukaisesti milloin tahansa. Tämä ei vaikuta projektien oikeuksien siirtämiseen, ja kaikki oikeudet pysyvät ainoastaan VistaCreaten omistuksessa.

VistaCreate pidättää oikeuden muuttaa tai muokata ohjelmaa, tätä sopimusta tai osallistumistasi ohjelmaan tai keskeyttää tai lopettaa ne oman harkintansa perusteella ilmoittamalla tai ilmoittamatta asiasta.

Tämän sopimuksen irtisanominen tapahtuu ilman näiden ehtojen mukaisesti annettujen Cimpressin oikeuksien, vastuun rajoittamisen ja puolustamisen kumoamista tai heikkenemistä, ja puolustaminen, vastuun rajoittaminen sekä oikeudet jäävät voimaan sopimuksen päätyttyä.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Yhdysvalloissa sijaitsevan New Yorkin osavaltion lakeja lainvalintasäännöt pois lukien.

Näiden ehtojen voimassaoloon, tulkintaan ja täytäntöönpanoon sekä näiden ehtojen suorittamiseen tai loukkaamiseen tai niiden yhteydessä esiin nouseviin asioihin sekä asiaan liittyviin asioihin sovelletaan New Yorkin osavaltion sisäisiä lakeja (lainvalintaperiaatteesta huolimatta). Kaikki oikeustoimet ja -menettelyt, jotka koskevat näiden ehtojen voimassaoloa, tulkintaa ja täytäntöönpanoa, sekä näiden ehtojen suorittamiseen tai loukkaamiseen liittyvät tai niistä johtuvat asiat ja asiaan liittyvät asiat viedään käsiteltäviksi yksinomaisesti New Yorkin osavaltiossa ja piirikunnassa sijaitseviin osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimiin. Kaikki osapuolet hyväksyvät näiden tuomioistuinten yksinomaisen lainkäyttövallan ja suostuvat olemaan vastustamatta tällaisten oikeuspaikkojen tarkoituksenmukaisuutta tai sopivuutta. Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ei koske näitä ehtoja eikä vaikuta niihin.

Suostut ottamaan vastaan ja käsittelemään kaikki tarpeelliset ilmoitukset, jotka lähetetään sinulle rekisteröinnin aikana ilmoittamaasi osoitteeseen. Suostut olemaan käyttämättä seuraavia:

 • oikeudet, joita sinulla saattaa olla liittyen valamiesoikeudenkäyntiin tai sen tulokseen
 • yhteiskanteeseen osallistuminen tai yhteiskanteen nostaminen Cimpressiä vastaan liittyen sivustolla tehtävään työhön, näiden ehtojen lausekkeisiin tai mihinkään muuhun tässä mainittuihin sopimuksiin.

Mikäli Cimpress joutuu menemään muuhun kuin välimiesoikeuteen periäkseen maksuja tai toimeenpannakseen oikeuksiaan, suostut korvaamaan Cimpressille kaikki kulut, maksut ja palkkiot siinä tapauksessa, että Cimpress voittaa oikeudenkäynnin.

Yleiset sopimusehdot

Vahvistat, että näiden sisällöntarjoajan ohjelman käyttöehtojen lisäksi olet lukenut sivuston käyttöehdot ja muut tässä mainitut sopimukset ja hyväksyt niiden sisältämät rajoitukset.

Mikäli VistaCreate ei toteuta tai toimeenpane täsmällisesti tämän sopimuksen tai siihen liittyvien sopimusten ehtoja, tätä ei katsota eikä voida katsoa mistään oikeudesta tai sopimusehdosta luopumiseksi.

Et saa määrätä näitä ehtoja ja/tai siirtää näiden ehtojen mukaisia oikeuksiasi ja velvollisuuksiasi kokonaan tai osittain millekään kolmannelle osapuolelle. VistaCreate voi vapaasti määrätä nämä ehdot ja/tai siirtää oikeutensa ja velvollisuutensa kokonaan tai osittain mille tahansa kolmannelle osapuolelle VistaCreaten oman harkinnan mukaisesti.

Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää tämän asiakirjan sopimusehdoista, ota yhteyttä VistaCreateen:[email protected].

Vahvistus

NÄMÄ EHDOT HYVÄKSYMÄLLÄ VAHVISTAT, ETTÄ OLET LUKENUT JA YMMÄRRÄT NÄMÄ EHDOT JA SINULLA ON OLLUT MAHDOLLISUUS PYYTÄÄ PUOLUEETTOMIA OIKEUDELLISIA NEUVOJA ENNEN EHTOJEN HYVÄKSYMISTÄ. SUOSTUT NOUDATTAMAAN NÄITÄ EHTOJA JA HYVÄKSYT LISÄKSI SEN, ETTÄ NÄMÄ EHDOT MUODOSTAVAT TÄYDELLISEN JA YKSINOMAISEN SELONTEON KÄYTTÄJÄN JA VISTACREATEN VÄLISESTÄ SOPIMUKSESTA, JOKA KORVAA KAIKKI SUULLISET TAI KIRJALLISET EHDOTUKSET, AIEMMAT SOPIMUKSET JA KAIKEN MUUN KÄYTTÄJÄN JA VISTACREATEN VÄLISEN VIESTINNÄN LIITTYEN NÄIDEN EHTOJEN AIHEESEEN.

JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, SINUN ON LOPETETTAVA SIVUSTON TAI NIIDEN OMINAISUUKSIEN KÄYTTÖ, JOIHIN NÄITÄ EHTOJA SOVELLETAAN. SIVUSTOA JA SEN OMINAISUUKSIA KÄYTTÄMÄLLÄ HYVÄKSYT EPÄSUORASTI KAIKKI NÄIDEN EHTOJEN LAUSEKKEET.

Vastuuvapauslauseke: Tämän asiakirjan alkuperäinen, laillisesti sitova versio on kirjoitettu englannin kielellä ja käännetty muille kielille palveluksena muuta kuin englantia äidinkielenään puhuville käyttäjille. Mikäli englanninkielisen ja käännetyn version välillä esiintyy ristiriitoja, englanninkielinen versio on etusijalla.

Päivitetty viimeksi 8. elokuuta 2023

This article did not help?Contact support