Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie

Poslední aktualizace: 28. září 2022

Tyto Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie společnosti Vista (dále jen "Zásady ochrany osobních údajů") popisují, jaké informace od vás společnost Vista a její podpisové služby, včetně VistaPrint, VistaCreate a 99designs by Vista (souhrnně "Vista", "my", "naše" nebo "nás"), shromažďuje prostřednictvím vašeho používání a přístupu ke všem našim webovým stránkám, mobilním stránkám (dále jen "stránky"), aplikacím (dále jen "aplikace"), službám nebo jiným nástrojům, které nabízíme, a kde je uveden odkaz na tyto Zásady ochrany osobních údajů (souhrnně "služby"), a jak je používáme, sdílíme a chráníme. Rovněž shrnuje vaše práva a informuje vás, jak můžete tato práva uplatnit.

Obsah

Doplňkové stránky o ochraně osobních údajů

1. Použitelnost.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny uživatele našich webových stránek a aplikací, včetně neregistrovaných a registrovaných uživatelů, přispěvatelů designérů, jakož i na naše zákazníky nebo potenciální zákazníky (souhrnně "uživatel", "vy" nebo "vaše"), a na všechny služby Vista, které odkazují na tyto Zásady ochrany osobních údajů. Abychom vám mohli poskytovat Služby, musíme shromažďovat osobní údaje týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("osobní údaje"). S veškerými takovými informacemi, které od vás a o vás shromažďujeme při používání našich služeb, bude nakládáno v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. V závislosti na tom, kde žijete a co na stránkách a v aplikacích Vista děláte, se na vás mohou vztahovat níže uvedené doplňkové stránky o ochraně osobních údajů.

Mějte prosím na paměti, že tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na osobní údaje, které o vás shromažďují webové stránky a aplikace třetích stran, na které mohou být umístěny odkazy nebo reklamy na našich Stránkách a aplikacích Vista nebo které jsou z nich jinak přístupné. Osobní údaje shromážděné těmito webovými stránkami třetích stran podléhají jejich vlastním zásadám ochrany osobních údajů a my nejsme zodpovědní za postupy ochrany osobních údajů těchto webových stránek a aplikací.

Doporučujeme vám, abyste si před použitím našich služeb Vista přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů a doplňkové stránky o ochraně osobních údajů v plném rozsahu a ujistili se, že plně rozumíte našim postupům ve vztahu k vašim osobním údajům. Přístupem na naše stránky, do aplikace a služeb Vista nebo jejich používáním potvrzujete, že jste si tyto Zásady ochrany osobních údajů přečetli a souhlasíte s nimi.

Pokud máte obecné dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete se obrátit na náš tým pro ochranu osobních údajů na adrese [email protected]

2. Kdo jsme.

Vista je globální e-commerce společnost, jejímž hlavním cílem je být odborným partnerem v oblasti designu a marketingu pro malé podniky. Vista se snaží tento cíl naplnit prostřednictvím široké škály produktů a služeb, které nabízí a poskytuje prostřednictvím rostoucí kolekce služeb Vista signature, mezi něž patří VistaPrint, VistaCreate a 99designs by Vista. Globální e-commerce Vista provozuje společnost Cimpress Schweiz GmbH a některé další dceřiné společnosti Cimpress plc. Pokud se níže odkazujeme na "Vista", "my" nebo "nás", myslíme tím příslušnou dceřinou společnost Cimpress plc, která je odpovědná za zpracování vašich osobních údajů.

Když si vytvoříte účet a/nebo používáte naše služby Vista, vaše osobní údaje kontroluje společnost Cimpress Schweiz GmbH a/nebo jiná dceřiná společnost Cimpress plc. Seznam příslušných správců údajů, kteří jsou odpovědní za shromažďování, zpracování a používání osobních údajů, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, naleznete níže. Společnost Cimpress Schweiz GmbH a další níže uvedené dceřiné společnosti společnosti Cimpress plc spolupracují při zajišťování vašich tiskových, digitálních a designových potřeb po celém světě a někdy mohou vystupovat jako společní správci údajů (například ve vztahu k vašemu účtu Vista). Navzdory společné odpovědnosti za zpracování údajů nemohou tyto společnosti jednat jako právní zástupci jedna druhé.

V souvislosti s vaším účtem Vista:
 • Cimpress Schweiz GmbH
 • Talacker 41
 • 8001 Curych
 • Švýcarsko
V souvislosti se službami VistaPrint:
 • Pokud sídlíte v Evropském hospodářském prostoru ("EHP"), Spojeném království nebo Švýcarsku:
 • Vistaprint B.V.
 • Hudsonweg 8
 • 5928 LW Venlo
 • Nizozemsko
 • Pokud bydlíte ve Spojených státech:
 • Vistaprint Netherlands B.V.
 • Hudsonweg 8
 • 5928 LW Venlo
 • Nizozemsko
 • Pokud žijete v Austrálii, na Novém Zélandu a v Singapuru:
 • Vistaprint Australia Pty Limited
 • 66 Paramount Boulevard
 • Derrimut, Victoria 3030
 • Austrálie
 • Pokud bydlíte v Kanadě:
 • Vistaprint Canada Corporation
 • 333 Bay Street
 • Suite 2400
 • Toronto, Ontario
 • Pokud bydlíte v Indii:
 • Cimpress India Private Limited
 • Blok 'C', Areál Voltas
 • T. B. Kadam Marg, Chinchpokli
 • Bombaj -400 033
 • Maháráštra
 • Indie
V souvislosti se službami VistaCreate:
 • Crello Limited
 • 1 Anastasi Sioukri
 • Soud v Themis
 • 4. patro, kancelář 402
 • 3105 Limassol
 • Kypr
Ve vztahu k 99designs od Vista Services:
 • 99designs Pty Limited
 • Úroveň 2, 41-43 Stewart Street
 • Richmond, VIC 3121
 • Austrálie
 • 3105 Limassol
 • Kypr

Ve všech ostatních případech se můžete obrátit na tým pro ochranu osobních údajů na emailové adrese [email protected] nebo písemně na adresu:

 • Pozor: Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Cimpress Schweiz GmbH
 • Talacker 41
 • 8001 Curych
 • Švýcarsko

3. Jaké osobní údaje shromažďujeme a jak je shromažďujeme?

Vista vám nabízí širokou škálu služeb, které spojí vaše tiskové, digitální a designové potřeby. V závislosti na tom, které služby používáte, shromažďujeme různé typy osobních údajů z různých zdrojů. Jak je popsáno níže, některé informace jsou shromažďovány automaticky, když navštívíte naše Stránky a Aplikace nebo něco zakoupíte, a některé nám poskytnete při registraci nebo vyplňování formuláře, nahrávání obsahu, nákupu produktu nebo služby nebo komunikaci s námi. Můžeme také získávat informace nepřímo od třetích stran a jiných zdrojů, včetně webových stránek sociálních médií. Pokud se rozhodnete nesdílet určité osobní údaje, možná nebudeme moci poskytovat některé z našich služeb. Podobně, pokud nám odmítnete povolit umístění určitých souborů cookie do vašeho zařízení, naše stránky a aplikace budou mít pouze omezenou funkčnost (viz další informace o souborech cookie níže).

3.1 Osobní údaje, které shromažďujeme automaticky.

Údaje o zařízení a poloze. Kdykoli navštívíte naše stránky a aplikace nebo se na nich pohybujete, automaticky shromažďujeme určité informace prostřednictvím vašeho zařízení nebo prohlížeče. Tyto informace zahrnují vaši IP adresu a informace o hardwaru a softwaru vašeho počítače (například typ operačního systému, používaný prohlížeč, verze aplikace nebo softwaru a jazykové nastavení). Můžeme také shromažďovat informace o poloze z vaší IP adresy nebo pokud jste dali svému zařízení pokyn k odesílání takových informací prostřednictvím nastavení ochrany osobních údajů v daném zařízení. Některé z těchto informací shromažďujeme pomocí souborů cookie nebo jiných podobných technologií přímo z vašeho zařízení. Další informace o tom, jak tyto technologie používáme, naleznete v části Soubory cookie níže.

Navigace na webu a údaje o používání. Automaticky také shromažďujeme a ukládáme určité informace o vašich aktivitách na našich webových stránkách a v aplikacích, jako je datum, čas a navštívené stránky a způsob, jakým používáte naše služby a přistupujete k jejich obsahu (například historie vyhledávání, údaje o kliknutí, protokoly o přístupu a další údaje o používání týkající se vašich interakcí s našimi webovými stránkami a aplikacemi a našimi marketingovými emaily a online reklamami).

Záznamy přehrávání relace. Shromažďujeme také záznamy přehrávání relací (například pohyby myši, kliknutí, psaní a rolování).

Historie nákupů a transakcí. Pokud si objednáte nebo vyžádáte službu, budeme shromažďovat historii vašich nákupů a transakcí.

Údaje o používání robotů. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím chatbota, budeme moci kromě zpracování vašich kontaktních údajů shromažďovat také informace o vašem zařízení a IP adresu.

Jste-li registrovaným uživatelem, propojíme tyto automaticky shromažďované údaje s ostatními osobními údaji, které o vás shromažďujeme, jak je popsáno níže. Tyto údaje používáme k různým účelům, jak je podrobněji popsáno níže.

3.2 Osobní údaje, které nám poskytnete.

Kontaktní údaje a přihlašovací údaje. Když si zaregistrujete účet na našich stránkách a v aplikacích, shromažďujeme vaše jméno a příjmení, emailovou adresu a heslo.

Platební údaje. Pokud zadáte objednávku nebo si vyžádáte službu, shromažďujeme informace, které nám poskytnete, jako jsou vaše přepravní, fakturační a platební údaje (např. údaje o kreditní kartě nebo bankovním účtu), jakož i daňové údaje a informace k ověření vaší totožnosti (např. údaje o cestovním pasu, občanském průkazu nebo řidičském průkazu). Můžete mít také možnost uložit informace o kreditní kartě nebo jiné platební údaje, abyste si v budoucnu mohli snadněji zakoupit produkty nebo služby z našich webových stránek a aplikací.

Údaje o obsahu. Některé z našich služeb vám umožňují nahrávat a sdílet s námi nebo jinými uživateli obrázky, fotografie, loga, videa, hudební skladby nebo jiný obsah (dále jen "obsah"), abyste s námi nebo jinými uživateli mohli komunikovat nebo si přizpůsobit produkty a služby. Obsah, který se rozhodnete nahrát na naše Stránky a Aplikace, může obsahovat vaše osobní údaje. Pokud například navrhnete a personalizujete produkt, například vizitku, shromažďujeme osobní údaje, které použijete k přizpůsobení produktu, například název vaší firmy, váš profesní titul, vaši fotografii nebo jiný obsah, který nahrajete. Pokud se rozhodnete zúčastnit soutěže o návrh, shromažďujeme osobní údaje, které se nám rozhodnete poskytnout ve stručném průvodci logem a značkou, jako je název vaší firmy, váš slogan nebo jiný obsah, které nahrajete. Když nahrajete svůj obsah na naše stránky či do aplikace nebo nám udělíte povolení k přístupu do obsahu uloženému ve vašem zařízení, může obsahovat také související obrazové informace, jako je čas a místo pořízení fotografie, značky a podobné informace uložené vaším zařízením při snímání obrázku.

Informace o profilu. Můžeme o vás shromažďovat demografické údaje, jako je vaše pohlaví, země a preferovaný jazyk, a také další informace o vašich zájmech a preferencích, včetně oblíbených šablon a práce na návrzích nebo produktech. Pokud jste například designér využívající naše služby, ukládáme informace o vámi vytvořeném profilu a obsahu, který se rozhodnete zpřístupnit ostatním uživatelům, jako je vaše profesní zázemí, časové pásmo, poloha, avatar, koncepty a šablony návrhů, nabídka služeb a zprávy a reference. Některé z těchto informací jsou součástí vašeho veřejného profilu a budou veřejně viditelné.

Komunikace a marketing. Pokud kontaktujete naše zákaznické služby nebo s námi komunikujete jinými prostředky (například na sociálních sítích), budeme od vás shromažďovat informace i z této komunikace, a to buď v souvislosti se zpětnou vazbou, kterou nám poskytnete, nebo v souvislosti s pomocí, o kterou nás požádáte ohledně používání našich produktů a služeb. Budeme také shromažďovat vaše preference ohledně přijímání přímého marketingu od nás a našich třetích stran a vaše preference ohledně komunikace.

Formuláře. Čas od času vám můžeme dát příležitost zúčastnit se loterie, soutěže nebo průzkumu. Pokud se jich zúčastníte, budeme od vás shromažďovat určité osobní údaje, které můžeme zveřejnit.

Recenze. Můžeme vás také požádat, abyste napsali recenzi a podělili se o své zkušenosti s ostatními. Když napíšete recenzi na našich stránkách a do aplikací, shromažďujeme informace, které uvedete, spolu se jménem, které zobrazíte. Vezměte prosím na vědomí, že recenze zveřejněné na našich webových stránkách a v aplikacích jsou veřejné, proto uvádějte pouze informace, které vám nevadí veřejně sdílet.

3.3 Osobní údaje, které nám poskytnete o jiných osobách.

Obsah, který se rozhodnete nahrát na naše stránky a do aplikace, může obsahovat osobní údaje jiných osob. Pokud se rozhodnete sdílet svůj obsah nebo jiné informace s někým jiným prostřednictvím funkce, kterou nabízíme, nebo se zúčastníte našeho doporučujícího programu, použijeme vámi poskytnuté osobní údaje (například emailovou adresu příjemce) ke splnění vašeho požadavku a k dalším účelům popsaným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Než nahrajete a/nebo sdílíte osobní údaje jiných osob prostřednictvím našich webových stránek a aplikací, ujistěte se, že k tomu máte souhlas těchto osob a že osoby, o kterých jste poskytli osobní údaje, pochopily a souhlasí s tím, jak společnost Vista používá jejich osobní údaje (jak je vysvětleno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů).

3.4 Osobní údaje, které získáváme z jiných zdrojů.

Společnost Vista o vás může získat také veřejně dostupné informace nebo informace z jiných zdrojů, například od nezávislých třetích stran, obchodních partnerů, dceřiných společností společnosti Cimpress plc. Veškeré informace, které získáme z těchto zdrojů, jsou kombinovány s osobními údaji, které nám poskytnete, pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Osobní údaje o vás můžeme získat například ze zdrojů třetích stran, jako jsou i) poskytovatelé poštovních služeb, kteří ověřují údaje o poštovní adrese; ii) poskytovatelé bezpečnostních služeb, poskytovatelé služeb pro odhalování a prevenci podvodů, kteří nám pomáhají vyřadit uživatele spojené s podvody, iii) platformy sociálních médií, když se přihlásíte nebo zaregistrujete pomocí svého účtu na sociálních médiích (např, vaše uživatelské jméno, základní informace o profilovém účtu, profilová fotografie), iv) v některých případech můžeme shromažďovat osobní údaje od společností zabývajících se vylepšováním výsledků, které nám pomáhají zlepšovat nabídku našich služeb; a v) reklamní a marketingoví partneři za účelem monitorování, správy a měření našich reklamních kampaní a zobrazování relevantnější reklamy.

3.5 Informace o koncových uživatelích.

Můžeme také shromažďovat osobní údaje návštěvníků a uživatelů našich webových stránek nebo služeb ("údaje koncových uživatelů"), a to výhradně pro vás a vaším jménem. Na své webové stránky můžete například přidat kontaktní formulář. Informace odeslané návštěvníky vašich webových stránek jsou pak vaším jménem uloženy u společnosti Vista. Pro tyto účely společnost Vista slouží a je považována za "zpracovatele", nikoliv za "správce" (jak jsou oba tyto pojmy psané s velkým počátečním písmenem definovány v obecném nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů ("GDPR")) těchto Informací koncových uživatelů. Jste odpovědní za dodržování všech zákonů a předpisů, které se mohou vztahovat na shromažďování a kontrolu takových Informací koncových uživatelů, včetně všech zákonů na ochranu soukromí a osobních údajů ve všech příslušných jurisdikcích. Zpracování a předávání Informací koncových uživatelů musí být v souladu se smlouvou o zpracování údajů ("DPA").

4. Jak používáme vaše osobní údaje?

Informace, které o vás shromažďujeme, používáme k následujícím účelům:

a) Vytvořte, spravujte a udržujte svůj účet: k udržování vašeho účtu a usnadnění integrovaných služeb, jako je například jednotné přihlášení; k umožnění přihlášení, navigace na stránkách a v aplikacích a k provádění nákupů; k ověření totožnosti našich uživatelů; k poskytnutí technické podpory, včetně například obnovení vašeho hesla.

b) Poskytovat vám naše služby: abychom vám mohli poskytovat zážitky, produkty a služby, které požadujete, prohlížíte si, zapojujete se do nich nebo je kupujete; abychom mohli plnit, spravovat a doručovat vaše objednávky; abychom vám umožnili přístup k našim službám a jejich používání, včetně nahrávání, stahování, spolupráce na obsahu a jeho sdílení; abychom mohli udržovat a spravovat naše služby.

c) Zákaznická podpora: poskytování globálního zákaznického servisu a zajištění kvality, včetně zasílání servisních zpráv prostřednictvím textových zpráv, chatu, emailu nebo telefonu; sdílení vašich relevantních údajů (jako je ID objednávky nebo informace o účtu) s naším týmem péče o zákazníky nám umožňuje řešit vaše dotazy a potřeby. Hovory s naším týmem péče o zákazníky budou monitorovány v reálném čase nebo nahrávány pro účely kontroly kvality a školení. Nahrávky jsou ukládány po omezenou dobu a poté jsou automaticky smazány, pokud není nutné záznam uchovat pro právní účely nebo pro účely vyšetřování podvodů.

d) Analýza zákazníků: abychom lépe porozuměli tomu, jak přistupujete k našim službám a jak je používáte; abychom zjistili, jak účinné jsou naše propagační kampaně a reklamy; pro výzkumné a analytické účely, například pro hodnocení a zlepšování našich služeb, uživatelských zkušeností a obchodních operací a pro vývoj nových funkcí, produktů nebo služeb.

e) Podpora spolupráce, vytváření sítí a projektů: umožnit vám komunikovat, spolupracovat a sdílet obsah s uživateli, které určíte, a umožnit uživatelům spojit se s návrháři, předkládat projekty a přijímat nabídky na návrhářské služby a jinak propojit uživatele a návrháře nebo jiné poskytovatele.

f) Komunikace s vámi prostřednictvím různých kanálů: komunikovat s vámi ohledně vašeho účtu nebo objednávky, včetně poskytování souvisejících zákaznických služeb; zasílat sdělení v souvislosti s vaším používáním našich služeb, například upomínky týkající se vašich rozpracovaných návrhů; upozorňovat vás, když obdržíte nové zprávy od jiného uživatele; reagovat na vaše žádosti a dotazy; zasílat vám důležité aktualizace a oznámení týkající se našich Webových stránek a Aplikací nebo našich produktů a služeb (například stažení výrobků z trhu nebo bezpečnostní otázky); a vyzvat vás, abyste nám poskytli zpětnou vazbu o našich službách a týmu péče o zákazníky.

g) Marketing našich produktů a služeb pro vás (včetně poskytování nabídek společné značky s našimi partnery nebo přidruženými společnostmi Cimpress): k podpoře našich marketingových a reklamních aktivit, včetně zasílání nabídek a akcí na naše produkty a služby nebo produkty nabízené našimi partnery či přidruženými společnostmi Cimpress; k zasílání novinek o produktech, službách a rozpracovaných návrzích; abychom vás kontaktovali ohledně informací, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat; abychom vás lépe oslovili relevantnějšími reklamami (jak na našich stránkách, tak na webových stránkách třetích stran); k měření, personalizaci a zlepšování našich reklamních a marketingových kampaní; a ke správě propagačních aktivit (jako jsou loterie, programy doporučení nebo soutěže), kterých se účastníte. Pokud jste se přihlásili k odběru marketingových aktualit, používáme profilování, abychom zajistili, že marketingové materiály budou přizpůsobeny vašim preferencím a tomu, co si myslíme, že vás bude zajímat. Nemá to na vás žádný významný dopad ani právní účinek.

h) Personalizace: k poskytování integrovaných a personalizovaných služeb, produktů a nabídek, včetně provádění marketingových a/nebo tržních průzkumů; k personalizaci naší komunikace s vámi; k přizpůsobení obsahu, který se vám zobrazuje, abyste mohli poskytovat funkce a informace, které odpovídají vašim zájmům a preferencím; a k seskupování uživatelů našich služeb například na základě jejich používání a demografických údajů.

i) Bezpečnost: k prevenci a odhalování podvodů, neoprávněných činností, přístupů a jiných pochybení, ke zlepšení bezpečnosti naší sítě a informačních systémů a ke zvýšení bezpečnosti našich dat a možností prevence podvodů. Pro účely zabezpečení můžeme provádět profilování na základě vašich interakcí s našimi službami, informací z vašeho profilu a dalšího obsahu, který nám poskytnete, a informací získaných od třetích stran (například za účelem zablokování ukradených účtů nebo účtů, které jsou používány k rozesílání spamu/podvodům).

j) Dodržování zákonných povinností: možná budeme muset zpřístupnit vaše osobní údaje v reakci na předvolání, soudní příkazy a další zákonné požadavky regulačních orgánů a donucovacích orgánů, abychom mohli spravovat, obhajovat a řešit právní nároky a spory, pro vyšetřování a dodržování předpisů, abychom prosadili platné smluvní podmínky k našim službám, abychom vyhověli zákonným požadavkům vládních úřadů nebo abychom chránili práva, majetek, bezpečnost a zabezpečení společnosti Vista, našich zaměstnanců, zákazníků a dalších.

Některé zákony vyžadují, abychom vás informovali o právních základech pro zpracování vašich osobních údajů. V souladu s tím můžeme zpracovávat osobní údaje na základě následujících právních základů:

 • Plnění smlouvy: pokud je shromažďování a zpracování vašich osobních údajů nezbytné k plnění smlouvy nebo k podniknutí kroků k uzavření smlouvy s vámi (například k vyřízení vaší objednávky nebo k poskytnutí našeho zákaznického servisu a technické podpory).
 • Splnění právní povinnosti: pokud je to nezbytné pro splnění příslušné právní nebo regulační povinnosti, kterou máme (například pro reakci na žádosti orgánů činných v trestním řízení).
 • Naše oprávněné obchodní zájmy: na podporu našich oprávněných obchodních zájmů, včetně:k udržování a vylepšování našich služeb, uživatelské zkušenosti a obchodních operací a k vývoji nových funkcí, produktů nebo služeb;
 • k usnadnění vaší účasti v interaktivních funkcích, které se můžete rozhodnout používat na našich Stránkách a ve Službách, a k personalizaci našich Služeb (například prezentací obsahu přizpůsobeného vašim potřebám);
 • abychom si s vámi mohli dopisovat, informovat vás o událostech nebo změnách našich služeb nebo jinak reagovat na vaše dotazy a žádosti o informace;
 • s výjimkou případů, kdy je podle platných zákonů vyžadován souhlas, k provádění marketingových aktivit za účelem nabízení produktů nebo služeb, které by vás mohly zajímat, prostřednictvím emailu, jako jsou propagace našich produktů a služeb;
 • pro analýzu dat a podávání zpráv (například pro určení účinnosti našich marketingových kampaní nebo pro pochopení toho, jak jsou naše služby využívány);
 • pro audity, sledování podvodů a jejich prevenci;
 • k ochraně a obraně našich zákonných práv a zájmů a práv a zájmů třetích stran.
 • Při používání osobních údajů v oprávněných zájmech společnosti Vista se postupuje přiměřeným způsobem, který respektuje vaše práva na soukromí.
 • S vaším souhlasem: Pokud je to nezbytné podle platných zákonů, společnost Vista získá váš souhlas před zpracováním vašich osobních údajů (například pro účely přímé marketingové komunikace). Souhlas můžete kdykoli odvolat, jak je uvedeno níže v části Kontaktujte nás.

6. Děti.

Naše služby nejsou zacíleny na děti mladší šestnácti (16) let a nejsou určeny dětem mladším šestnácti (16) let a dětem do tohoto věku je zakázáno vytvářet si účet nebo jinak poskytovat své osobní údaje. Pokud zjistíme, že dítě mladší šestnácti (16) let poskytlo osobní údaje prostřednictvím našich stránek a/nebo aplikací, odstraníme jeho osobně identifikovatelné údaje z našich souborů. Pokud se rodič nebo opatrovník dozví, že jeho dítě poskytlo takové informace prostřednictvím našich stránek a/nebo aplikací, měl by nás kontaktovat na adrese [email protected] abychom mohli vhodně reagovat.

7. Komu zpřístupňujeme a sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

Poskytovatelé služeb Vaše osobní údaje poskytujeme poskytovatelům služeb třetích stran, kteří nám pomáhají s:

 • Vyřízení nebo doručení vaší objednávky;
 • Ukládání a zabezpečení dat;
 • Zpracování plateb;
 • Provoz webových stránek a platforem;
 • Cloudové úložiště;
 • marketingové, analytické činnosti a činnosti v oblasti odhalování podvodů; a
 • Služby zákazníkům.

Tito poskytovatelé služeb mohou vaše údaje používat pouze v souvislosti s konkrétní službou, kterou poskytují naším jménem.

Mezi Vista Signature Services a přidruženými společnostmi
Vista a její podpisové služby působí pod řadou dceřiných společností a jsou součástí skupiny společností Cimpress plc. Vaše údaje můžeme interně sdílet mezi našimi dceřinými společnostmi pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů. To nám umožňuje nabízet funkce, jako je možnost používat přihlašovací údaje k vašemu účtu Vista na všech našich stránkách a v aplikacích, pokud jsou k dispozici, a bezproblémově přidávat vaše kontaktní údaje a obsah k vašemu účtu Vista.

Informace, které shromažďujeme, mohou být také použity ke zlepšení dalších produktů a služeb Vista, mimo jiné včetně VistaPrint, VistaCreate, 99Designs od Vista a Vista x Wix, a pro analýzy, zákaznický servis, marketing a další účely, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Všechny skupiny společností Cimpress plc mají smluvní povinnost dodržovat podmínky těchto Zásad ochrany osobních údajů a chránit vaše informace. Přístup k vašim osobním údajům také omezujeme na zaměstnance, kteří tyto informace potřebují používat a jsou povinni tyto informace chránit a zachovávat jejich důvěrnost. Sdílení osobních údajů dceřinými společnostmi Cimpress v EHP, Spojeném království a Švýcarsku s dceřinými společnostmi Cimpress nacházejícími se mimo tyto regiony bude probíhat pouze v rámci schváleného mechanismu předávání, jak je dále popsáno níže.

Partneři
Můžeme nabízet produkty nebo služby poskytované našimi partnery. Pokud se rozhodnete do takových nabídek zapojit, mohou mít naši partneři přístup k vašim osobním údajům a zpracovávat je. Naši partneři s námi mohou také sdílet určité osobní údaje, které o vás shromáždili. Doporučujeme vám, abyste si prostudovali jejich zásady ochrany osobních údajů, kde najdete další informace o tom, jak zpracovávají a sdílejí vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje můžeme sdílet také v případě, že nám v rámci poskytovaných služeb dáte pokyn, abychom je sdíleli s jiným uživatelem nebo s poskytovatelem služeb třetí strany za účelem integrace našich služeb se službou, kterou mohou poskytovat, například s partnerem třetí strany, který se zabývá tiskem, tvorbou webových stránek nebo tvorbou webových stránek, aby vám mohl poskytovat své služby.

Vymáhání práva, fúze a další situace
Vaše osobní údaje můžeme také sdílet, pokud to vyžaduje nebo povoluje zákon, včetně vymáhání našich smluvních podmínek a dohod s designéry, nebo za účelem ochrany našich práv nebo majetku či práv a majetku jiných osob. Můžeme být také povinni reagovat na žádosti orgánů činných v trestním řízení, ale pouze pokud tyto orgány splňují standardy pro získání Osobních údajů v souladu s místními zákony a požadavky na ochranu údajů. Další informace naleznete v našich Zásadách pro vymáhání práva. V neposlední řadě můžeme některé nebo všechny vaše osobní údaje poskytnout jedné nebo více třetím stranám v případě fúze, akvizice, prodeje majetku, úpadku, insolvence, reorganizace společnosti nebo podobné události, která se nás týká.

8. Přenos dat.

Vista je mezinárodní společnost s celosvětovou působností. Informace, které o vás shromažďujeme, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, mohou být zpřístupněny, zpracovány, uloženy nebo převedeny do zemí, které nemusí mít stejné zákony na ochranu údajů jako země, ve které máte bydliště, jako jsou Spojené státy americké, Austrálie, Brazílie, Jamajka a Filipíny. Vyhodnocujeme okolnosti týkající se všech přeshraničních přenosů dat a máme zavedena vhodná ochranná opatření, která vyžadují, aby vaše osobní údaje zůstaly chráněny v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Například skupina společností Cimpress plc, poskytovatelé služeb třetích stran nebo partneři mohou mít sídlo mimo EHP, Spojené království nebo Švýcarsko. V případě, že jsou vaše osobní údaje přenášeny do zemí mimo tyto regiony, zajistíme, aby Evropská komise přijala rozhodnutí o přiměřenosti s ohledem na přijímající zemi nebo aby byl přenos proveden podle schváleného mechanismu přenosu, například pomocí standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí pro takový přenos vašich osobních údajů, a ukládáme konkrétní technická a organizační bezpečnostní opatření.

Převody v rámci skupiny společností Cimpress plc jsou kryty smlouvou uzavřenou dceřinými společnostmi skupiny společností Cimpress plc (vnitroskupinová dohoda), která smluvně zavazuje každého člena zajistit, aby osobní údaje získaly odpovídající a konzistentní úroveň ochrany. kdekoli je převeden v rámci skupiny společností Cimpress plc.

9. Jaká máte práva pro přístup a kontrolu používání vašich informací?

V souladu s platnými právními předpisy a za určitých podmínek můžete mít následující práva:

 • Přístup: Přístup k vašim osobním údajům a získání kopie osobních údajů, které o vás uchováváme;
 • Opravit: Opravit nebo aktualizovat nepřesné nebo neúplné Osobní údaje;
 • Vymazat: požadovat, abychom vymazali vaše osobní údaje (nebo je upravili tak, abyste nebyli identifikovatelní);
 • Objekt: vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů;
 • Přenosnost: požádat o přenositelnost vámi poskytnutých osobních údajů;
 • Omezit: omezit zpracování vašich osobních údajů (pokud k tomu existuje právní důvod);
 • Odebrat souhlas: odvolat svůj souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu, který jste dříve poskytli (například pro účely přímého marketingu);
 • Podejte stížnost: uplatnit svá práva tím, že nás kontaktujete přímo nebo podáte stížnost u místního dozorového úřadu.

Můžeme vás požádat, abyste ověřili svou totožnost, než podnikneme další kroky k vaší žádosti.

10. Jak můžete tato práva uplatnit?

Přístup, oprava, kopírování, mazání, přenositelnost
Některá z výše uvedených práv můžete uplatnit tak, že přejdete na stránku nastavení účtu a aktualizujete své osobní údaje a preference.

Můžete se také obrátit na náš tým péče o zákazníky a uplatnit některá z výše uvedených práv pomocí některého ze způsobů uvedených v části Kontaktujte nás níže.

Odhlášení z marketingové komunikace
Své marketingové preference můžete kdykoli změnit buď kliknutím na odkaz „odhlásit odběr“ ve spodní části jakéhokoli marketingového emailu, změnou svých marketingových preferencí prostřednictvím nastavení účtu příslušné podpisové služby Vista nebo kontaktováním týmu zákaznických služeb, jak je uvedeno pro v sekci Kontaktujte nás níže.

I když se rozhodnete odhlásit se z odběru jakékoli reklamy prostřednictvím emailu, telefonu nebo pošty, můžeme s vámi stále komunikovat pomocí kterékoli z těchto metod ohledně vašich objednávek, vašeho účtu Vista nebo pro jiné administrativní účely (jako je komunikace související s nevyřízenou objednávkou, nevyřešený problém zákaznických služeb nebo aktualizace zásad). Pokud si nepřejete dostávat žádnou komunikaci ze systému Vista, budete muset svůj účet Vista smazat.

Podejte stížnost
Pokud máte stížnost týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů ochrany osobních údajů, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů emailem na adresu [email protected] , abyste mohli své obavy řešit přímo. Rádi bychom vás požádali, abyste se pokusili veškeré problémy vyřešit nejprve s námi, ačkoli máte právo se kdykoli obrátit na místní dozorový úřad.

Stížnost můžete podat také u místního dozorového úřadu, pokud se nacházíte v:

 • EHP/Švýcarsko kontaktováním místního dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • UK, kontaktováním Úřadu komisaře pro informace Spojeného království (ICO) na adrese https://ico.org.uk/make-a-complaint/
 • Austrálie, kontaktováním Úřadu australského komisaře pro informace na adrese www.oaic.gov.au
 • USA, kontaktováním příslušné kanceláře informačního komisaře ve vašem příslušném státě USA.

11. Co se stane, když požádáte o smazání účtu?

Poté, co nás kontaktujete a požádáte o vymazání osobních údajů, které o vás uchováváme, a my ověříme vaši totožnost, uzavřeme váš účet Vista a vymažeme vaše osobní údaje z našich systémů.

Vezměte prosím na vědomí, že i když nás požádáte o vymazání svých údajů, můžeme mít ze zákona právo uchovávat určité informace (například záznamy o transakcích nebo zásilkách) a můžeme si ponechat anonymní informace o tom, jak zákazníci pracují s našimi službami.

Poté, co zpracujeme vaši žádost, okamžitě ztratíte přístup k následujícímu:

 • Váš účet Vista;
 • Vaše přihlašovací jméno a heslo k účtu Vista;
 • historie objednávek s kteroukoli z podpisových služeb Vista;
 • Produkty, které jste navrhli a uložili, a služby, které jste použili;
 • Nahrané obrázky, veškeré uložené návrhy a další obsah s jakoukoli podpisovou službou společnosti Vista.

Odstranění účtu Vista je trvalá změna. Nelze ji zvrátit.

12. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje a jak je chráníme?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání (například záznamy o transakcích nebo zásilkách).

Vista zavedla technická, fyzická a administrativní ochranná a bezpečnostní opatření, která jsou navržena tak, aby chránila před neoprávněným přístupem, zveřejněním, použitím a úpravou osobních údajů. Tato opatření zahrnují, ale nejsou omezena na metody šifrování, řízení přístupu, řízenou správu uživatelských práv a omezení přístupu k Osobním údajům na ty, kteří takový přístup v souvislosti s Vista, jak je zde popsáno, z obchodního hlediska potřebují. Naše bezpečnostní postupy pravidelně přezkoumáváme, abychom zvážili vhodné nové technologie a metody.

Vezměte prosím na vědomí, že ochrana vašich osobních údajů je také vaší odpovědností. Když si založíte účet Vista, měli byste si vybrat silné heslo a udržovat ho v bezpečí tím, že ho nesdílíte s ostatními. Heslo můžete měnit tak často, jak si přejete, v části „Nastavení účtu“. Pokud máte důvod se domnívat, že mohlo být ohroženo zabezpečení vašeho účtu (například došlo k úniku vašeho hesla), nebo pokud máte podezření, že váš účet používá někdo jiný, dejte nám prosím okamžitě vědět.

Bezpečnost informací a ochranu soukromí bereme vážně a naším cílem je poskytovat všem uživatelům bezpečné stránky. Abychom tohoto cíle dosáhli, zavedli jsme bezpečnostní program pro identifikaci a nápravu bezpečnostních problémů a využíváme externí bezpečnostní výzkumníky k hlášení zranitelností. Pokud se domníváte, že jste na našich stránkách nebo v aplikacích zjistili bezpečnostní problém, kontaktujte prosím [email protected]

13. Co jsou soubory cookie?

Soubory cookie jsou malé datové soubory, které často obsahují jedinečný identifikátor a které se ukládají do vašeho zařízení při návštěvě určitých webových stránek systému Vista. Soubory cookie jsou užitečné, protože umožňují webové stránce rozpoznat zařízení uživatele.

Aby vám systém Vista a její podpisové služby poskytly ty nejlepší zkušenosti, přizpůsobují své stránky a aplikace tak, aby zobrazovaly nejrelevantnější obsah a užitečné nabídky. Naše stránky a aplikace používají soubory cookie, které vám mimo jiné umožňují efektivně procházet mezi stránkami, pamatovat si vaše preference a obecně zlepšují vaši zkušenost s našimi stránkami a aplikacemi. Mohou také pomoci zajistit, aby reklama, kterou vidíte online, byla relevantní pro vás a vaše zájmy.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jaký typ souborů cookie Vista používá, navštivte naše Oznámení o souborech cookie

14. Jak můžete spravovat, které soubory cookie jsou umístěny na vašem zařízení?

Použití ovládacích prvků prohlížeče
V nabídce nápovědy na panelu nabídek většiny prohlížečů se dozvíte, jak povolit nebo zakázat prohlížeči přijímat nové soubory cookie, jak nechat prohlížeč upozornit na přijetí nového souboru cookie a jak soubory cookie zcela zakázat. Podobná data používaná doplňky prohlížeče, jako jsou soubory cookie Flash, můžete zakázat nebo odstranit také změnou nastavení doplňku nebo návštěvou webových stránek jeho výrobce. Upozorňujeme, že pokud zakážete nebo vymažete některé soubory cookie, naše webové stránky nebudou fungovat správně.

Soubory cookie třetích stran
Při používání našich webových stránek a aplikací si můžete všimnout obsahu, který poskytuje jiná společnost než my. Pokud také "sdílíte" obsah Vista s přáteli prostřednictvím sociálních sítí, jako je Facebook a Twitter, mohou tyto sociální sítě umístit do vašeho prohlížeče soubory cookie. K souborům cookie používaným těmito společnostmi nebo webovými stránkami třetích stran nemáme přístup ani nad nimi nemáme kontrolu. Pokud se chcete odhlásit od souborů cookie vytvořených při "sdílení" obsahu Vista prostřednictvím sociálních sítí - například Facebooku a Twitteru - doporučujeme vám podívat se na tyto webové stránky třetích stran, kde najdete další informace o jejich souborech cookie a o tom, jak je spravovat.

Pokud se chcete dozvědět více o souborech cookie třetích stran a o tom, jak se od nich odhlásit, podívejte se www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu

15. Kontaktujte nás.

Máte-li obecné dotazy týkající se našich Služeb, chcete aktualizovat své marketingové preference, provést změny ve svých informacích nebo chcete uplatnit svá práva na přístup a kontrolu používání vašich informací, obraťte se na tým péče o zákazníky, jak je uvedeno níže:

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů ochrany osobních údajů, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů emailem. [email protected]

Můžete také podat písemnou žádost odpovědnému správci údajů, jak je uvedeno výše. V dopise uveďte své jméno, emailovou adresu, poštovní adresu a telefonní číslo (čísla) spolu s konkrétním požadavkem.

Pro účely GDPR (článek 27) můžete kontaktovat našeho zástupce pro EU na adrese Vistaprint BV, Hudsonweg 8, 5928 LW Venlo, Nizozemsko.

Pro účely GDPR ve Spojeném království (článek 27) můžete kontaktovat našeho zástupce ve Spojeném království na adrese Cimpress (UK) Limited, c/o Cogency Global (UK) Limited, 6 Lloyds Avenue, Unit 4CL, London EC3N 3AX, Spojené království.

16. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Čas od času můžeme změnit tyto zásady ochrany osobních údajů tak, aby vyhovovaly novým technologiím, průmyslovým praktikám, regulačním požadavkům nebo pro jiné účely. Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli upravit v souladu s platnými zákony. Pokud tak učiníme, zveřejníme revidované Zásady ochrany osobních údajů a aktualizujeme datum „Poslední aktualizace“ v horní části, takže je často kontrolujte. V případě podstatných změn vás také upozorníme, a pokud to vyžadují platné zákony, získáme váš souhlas. Oznámení vám může být zasláno emailem na poslední emailovou adresu, kterou jste nám poskytli, zveřejněním oznámení o takových změnách na našich stránkách a v aplikacích a/nebo jinými prostředky v souladu s platnými zákony. Vaše další používání Služeb bude považováno za jejich přijetí.

Doplňkové stránky o ochraně osobních údajů
Zvláštní upozornění pro obyvatele Kalifornie

Pokud jste obyvatelem Kalifornie, mohou se na způsob, jakým shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, a na práva, která za určitých okolností máte, vztahovat kalifornské zákony. Podmínky tohoto oznámení (dále jen "oznámení") doplňují naše zásady ochrany osobních údajů a vysvětlují práva obyvatel Kalifornie.

Shromažďování osobních údajů
Níže je uveden přehled kategorií informací shromažďovaných společností Vista a jejími podpisovými službami a způsobu, jakým je používáme:

Typy osobních údajů, které shromažďujemeJak to používáme
 • Kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, emailová adresa, daňové identifikační číslo a telefonní číslo).
 • Údaje o navigaci a používání webu (včetně data a času návštěvy a způsobu, jakým používáte naše webové stránky a designové služby a přistupujete k jejich obsahu).
 • Historie nákupů a transakcí
 • IP adresa, typ operačního systému, nastavení prohlížeče, jazyková verze a související informace.
 • Vytvoření a správa vašeho účtu
 • Umožní vám přihlásit se, procházet stránky a nakupovat
 • Plnění vaší objednávky
 • Poskytování služeb zákazníkům a zajištění kvality, včetně poskytování servisních zpráv prostřednictvím textových zpráv, emailu nebo telefonu, abychom vás informovali o vaší objednávce a stavu jejího doručení a vyzvali vás, abyste nám poskytli zpětnou vazbu o našich webových stránkách, produktech, službách a týmu péče o zákazníky.
 • Zákaznická analytika
 • Marketing našich produktů a služeb (včetně poskytování společných nabídek s našimi partnery nebo přidruženými společnostmi Cimpress).
 • Zlepšení nebo optimalizace vaší online zkušenosti a naší komunikace s vámi
 • Provozní využití, včetně optimalizace webu a detekce a prevence podvodů
 • Vaše přihlašovací údaje (například emailová adresa a heslo).
 • Správa a servis vašeho účtu
 • Poskytování služeb zákazníkům
 • Umožnění přihlášení a nakupování pomocí uložených platebních údajů
 • Zjišťování bezpečnostních incidentů a ochrana před škodlivými, klamavými, podvodnými nebo nezákonnými aktivitami
 • Platební údaje (například údaje o kreditní kartě nebo bankovním účtu).
 • Umožnění nákupu nebo registrace předplacené služby
 • Uložení pro budoucí nákupy, ale pouze pokud o to výslovně požádáte, uložíme tyto informace o kartě
 • Zjišťování bezpečnostních incidentů a ochrana před škodlivými, klamavými, podvodnými nebo nezákonnými aktivitami
 • Obsah vytvářený uživateli (včetně fotografií, log, soutěží o návrh a projektů)
 • Informace, které přidáte do personalizace vašich produktů nebo vyžádání designových služeb, jako jsou texty, fotografie nebo nahrané obrázky
 • Plnění vaší objednávky
 • Uložení vašich optimalizačních produktů pro budoucí použití
 • Správa vašeho účtu
 • Zákaznická analytika
 • Marketing našich produktů a služeb (včetně poskytování společných nabídek s našimi partnery nebo přidruženými společnostmi Cimpress).
 • Zlepšování nebo optimalizace vašich online zkušeností a naší komunikace s vámi.
 • Provozní použití, včetně optimalizace stránek, odhalování autorských práv a odhalování a prevence podvodů
 • Záznamy přehrávání relací (například pohyby myší, kliknutí, psaní a scrolování).
 • Provozní využití, včetně optimalizace stránek
 • Kontakt s oddělením péče o zákazníky, včetně záznamů hovorů a obrazovek
 • Poskytování zákaznického servisu a zajištění kvality
 • Správa vašeho účtu
 • Umožňuje přihlášení, navigaci na webu a nákupy.
 • Plnění vaší objednávky
 • Zákaznická analytika
 • Marketing našich produktů a služeb (včetně poskytování společných nabídek s našimi partnery nebo přidruženými společnostmi Cimpress).
 • Zlepšování nebo optimalizace vašich online zkušeností a naší komunikace s vámi.
 • Provozní použití, včetně optimalizace stránek a odhalování nebo prevence podvodů.

Další informace o tom, jaké kategorie osobních údajů od vás můžeme shromažďovat, jaké jsou zdroje těchto údajů, za jakým účelem tyto údaje shromažďujeme a používáme a s jakými typy poskytovatelů služeb třetích stran můžeme tyto údaje sdílet, naleznete ve výše uvedených částech těchto Zásad ochrany osobních údajů a souborů cookie.

Práva na ochranu osobních údajů v Kalifornii
Kalifornské zákony vám umožňují jednou ročně a zdarma požádat o seznam třetích stran, kterým jsme poskytli osobní údaje (pokud existují) pro jejich vlastní marketingové účely. Jak tuto žádost podat, naleznete níže v části Kontaktujte nás. Vaše osobní údaje však nesdílíme s třetími stranami pro jejich vlastní marketingové účely bez vašeho výslovného souhlasu. V souladu s tím můžete zabránit typu sdílení tím, že odepřete souhlas nebo se odhlásíte ze sdílení osobních údajů, jak je dále popsáno níže.

 • Přístup: Právo požadovat, abychom vám poskytli následující informace: Kategorie osobních údajů, které jsme o vás shromáždili; Kategorie zdrojů, ze kterých shromažďujeme vaše osobní údaje; Obchodní nebo komerční účely pro shromažďování vašich osobních údajů; Kategorie třetích stran, se kterými jsme sdíleli vaše osobní údaje; a Konkrétní osobní údaje, které jsme o vás shromáždili.
 • Oprava: Právo na opravu nebo aktualizaci nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
 • Smazání: Právo požadovat, abychom smazali osobní údaje, které jsme od vás shromáždili, s některými výjimkami.
 • Odmítnutí prodeje nebo sdílení: Právo říci společnostem, aby neprodávaly nebo nesdílely vaše osobní údaje.
 • Omezení: Právo omezit použití nebo zveřejnění citlivých osobních údajů.
 • Nediskriminace: Právo nebýt diskriminován za uplatňování kteréhokoli z těchto práv.

Vy nebo váš zmocněnec můžete tato práva uplatnit v souvislosti s jednou nebo více našimi podpisovými službami, jak je uvedeno v části Kontaktujte nás níže. Abychom mohli uplatnit vaše práva, můžeme být nuceni ověřit vaši totožnost. To provedeme tak, že vás požádáme, abyste nám poskytli určité informace, které již máme k dispozici pro potvrzení vaší totožnosti. Může se jednat o vaše kontaktní údaje, číslo účtu nebo údaje o historii nákupů. Od zplnomocněných zástupců budeme požadovat, aby předložili doklad o svém oprávnění, a můžeme také požadovat, abyste přímo ověřili jejich totožnost a oprávnění zplnomocněného zástupce.

Oznámení o právu na odhlášení
Vaše osobní údaje neprodáváme výměnou za peníze. Stejně jako mnoho společností zabývajících se elektronickým obchodem však sdílíme vaše osobní údaje s třetími stranami, jako jsou naši reklamní partneři, abychom vám pomohli zobrazovat relevantní reklamy na základě vašich zájmů. Pokud se chcete dozvědět více nebo se odhlásit z prodeje či sdílení vašich osobních údajů, podívejte se prosím do sekce Kontaktujte nás níže.

Kontaktujte nás
Chcete-li uplatnit svá práva podle kalifornských zákonů s ohledem na jednu nebo více našich podpisových služeb, kontaktujte nás následovně:

 • VistaPrint: zavolejte na číslo zákaznického servisu 1 866 207 4955 nebo zadejte svůj požadavek prostřednictvím webového formuláře na stránce zákaznického servisu. Pokud chcete odmítnout prodej nebo sdílení svých osobních údajů, podívejte se na naše oznámení o právu na odmítnutí.
 • VistaCreate: odešlete svou žádost prostřednictvím https://support.create.vista.com/hc/en-us/requests/new/ nebo nám napište na [email protected]
 • 99designs od Vista: zavolejte zákaznickému servisu na 1 800 513 1678 (zdarma) nebo nám napište email. [email protected]

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení, obraťte se na náš tým pro ochranu osobních údajů zasláním emailu na adresu [email protected]

Zvláštní upozornění pro obyvatele Nevady

Pokud jste občanem Nevady, mohou se na vaše práva za určitých okolností vztahovat nevadské zákony. Podmínky tohoto oznámení (dále jen "oznámení") doplňují naše zásady ochrany osobních údajů a vysvětlují práva obyvatel Nevady.

Nevadské zákony dávají obyvatelům Nevady právo požadovat, aby společnost neprodávala jejich osobní údaje za finanční odměnu určitým dalším stranám. Toto právo platí i v případě, že vaše osobní údaje nejsou v současné době prodávány. Pokud jste obyvatelem Nevady a chcete toto právo uplatnit, kontaktujte nás následujícím způsobem:

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení, kontaktujte prosím náš tým pro ochranu osobních údajů zasláním e-mailu na adresu [email protected]

Tento článek nepomohl?Kontaktujte podporu