Vrácení a storno podmínky

Zásady vrácení a zrušení zakoupených souborů - VistaCreate

Soubory zakoupené na webu se nemohou vrátit ani vyměnit.

Pokud je soubor zakoupený na webu nevhodné kvality, může VistaCreate po ověření vady či nedostatku vrátit náklady za tento soubor na účet zákazníka.

Základem opětovného zvážení skutečnosti, že jste si zakoupili soubor(y), je požadavek zákazníka v podpůrné službě s uvedením emailu na jeho účtu, potvrzení platby z emailu o nákupu nebo faktury z historie fakturace uživatele a důvodů uvádějících, proč je kvalita Souboru(ů) nevyhovující.

Kritéria, podle nichž se kvalita souborů považuje za nevhodnou, určují odborníci společnosti VistaCreate v každém případě na základě vlastního uvážení.

VistaCreate si vyhrazuje výhradní právo rozhodovat o životaschopnosti jakéhokoli souboru a jeho specialisté na zajištění kvality budou s vámi spolupracovat na dosažení spravedlivého řešení.

Prohlášení: Původní, právně závazná verze tohoto dokumentu je psána v angličtině a je přeložena do jiných jazyků pro pohodlí našich neanglicky mluvících uživatelů. Pokud existují rozdíly mezi anglickou verzí a přeloženou verzí, nahradí přeloženou verzi anglická verze.

Pravidla pro vrácení a zrušení předplatného - VistaCreate

Předplatné VistaCreate Pro lze zakoupit výběrem některého z následujících plánů: Měsíční plán (obnovuje se automaticky) nebo Roční plán (obnovuje se automaticky).

Předplatné VistaCreate Pro se automaticky obnovuje 1 měsíc nebo 1 rok po datu nákupu. Uživatelé mohou předplatné zrušit, než se automaticky obnoví. Pokud uživatel zruší předplatné VistaCreate Pro nebo je předplatné VistaCreate zrušeno z důvodu neschopnosti vybrat prostředky na další období, obsah a nástroje obsažené v plánu VistaCreate Pro přestanou být k dispozici od prvního dne po skončení placeného období.

Pokud se uživatel rozhodne zrušit automatické obnovení předplatného VistaCreate Pro, musí tak učinit v záložce Nastavení účtu / Fakturace / tlačítko Zrušit předplatné.

Poznámka: VistaCreate neodesílá žádná oznámení (e-mail, pošta, telefon, fax atd.) týkající se blížícího se obnovení plánu předplatného.

Jak získat vrácení peněz za předplatné

Po zakoupení předplatného máte 14 dní na to, abyste změnili názor a získali plnou náhradu. Na vrácení peněz máte nárok, pokud jste si nestáhli žádné návrhy.

Pokud zapomenete předplatné zrušit před datem obnovení, nabízíme 14denní lhůtu pro vrácení peněz. O vrácení peněz nemůžete požádat, pokud jste si stáhli jeden nebo více návrhů.

Chcete-li požádat o vrácení peněz, kontaktujte zákaznickou podporu do 14 dnů od obnovení. Po 14 dnech nebudou vydány žádné náhrady.

Po zrušení předplatného VistaCreate Pro se funkce stanou nedostupnými od prvního dne po skončení placeného období.

Důležité: VistaCreate může, ale není povinno poskytovat uživateli varování o nadcházejícím vypršení platnosti předplatného jakýmkoli způsobem komunikace (email, dopis, telefon, fax atd.).

SLEVY A PROMO KÓDY

Pokud má uživatel slevu, může ji využít při pokladně. Slevy se vztahují pouze na první jednotlivý nákup. Slevy se nevztahují na automatické obnovení.

Propagační kód je platný pouze pro jednorázové použití. Každý kód má datum vypršení platnosti, které může být zahrnuto v podmínkách spojených s propagačním kódem nebo jinak sděleno uživatelům. Propagační kód se stává neplatným k datu vypršení platnosti nebo dřívějšímu datu, pokud se tak VistaCreate rozhodne.

Slevy nelze kombinovat s jinými nabídkami nebo slevami a u předchozích nákupů nelze provádět žádné úpravy.

Zřeknutí se odpovědnosti: Původní, právně závazná verze tohoto dokumentu je napsána v angličtině a je přeložena do jiných jazyků pro naše neanglicky mluvící uživatele. Pokud existují nějaké nesrovnalosti mezi anglickou verzí a přeloženou verzí, anglická verze nahrazuje přeloženou verzi.

Tento článek nepomohl?Kontaktujte podporu