Felhasználási feltételek

Utolsó frissítés: 2022. szeptember 28

A tartalmakhoz való hozzáférés és a felhasználás joga create.vista.com („Oldal”) a VistaCreate által biztosított, amint a Felhasználó elfogadja a jelen Felhasználási Feltételek összes rendelkezését, szabályát és feltételeit. Ha bármilyen okból a Felhasználó nem ért egyet ezekkel a rendelkezésekkel, és nem fogadja el a Felhasználási Feltételeket, akkor nem léphet be az Oldalra, és nem használhatja annak forrásait. Amennyiben ellentmondás van a jelen Felhasználási Feltételek és az Oldalon található egyéb dokumentumok között, a jelen Felhasználási Feltételekben megadott részletek meghatározóak és érvényesek.

Ez az Oldal a Crello Limited, ciprusi társaság tulajdonában és üzemeltetésében van, annak leányvállalataival együtt ( melyekre a jelen Felhasználási feltételekben és az Oldal egyéb dokumentumaiban együttesen „VistaCreate” néven hivatkozunk). \n Crello Limited, Ciprus, View Point épület 261 szám, Október 28. utca, Agias Triadas, Limassol 3035; Adóazonosító: HE384877. A VistaCreate a Cimpress plc vállalatcsoport tagja. A Cimpresshez tartozó összes márka listája megtalálható a www.cimpress.com/our-businesses/ weboldalon. A Cimpress plc-re, leányvállalataival és kapcsolt vállalkozásaival együtt, beleértve, de nem kizárólagosan a Crello-t, a jelen Felhasználási Feltételekben "Cimpress" néven hivatkozunk.

A VistaCreate fenntartja a jogot, hogy a jelen Felhasználási feltételeket bármikor, külön vagy teljes egészben módosítsa, kiegészítse, kijavítsa és kiírja. Az ilyen változások közzétételük időpontjától jogosak és hatékonyak. Ha a Felhasználó a változások után is folytatja a munkát az Oldalon, a Felhasználó tudomásul veszi a velük kapcsolatos beleegyezését. Ha a Felhasználó a továbbiakban nem tud megfelelni az alábbi szabályoknak és feltételeknek, azonnal abba kell hagynia az Oldal és annak tartalmának használatát.

1. AZ OLDAL TARTALMÁNAK HASZNÁLATA

Az Oldal olyan erőforrás, amely tartalmazhat vagy közvetlenül tartalmaz grafikákat, márkaeszközöket, illusztrációkat és egyéb anyagokat ("elemeket"), fájlokat, terveket, információkat, szoftvereket, fényképeket és hasonló tartalmakat, amelyek szerzői jog, védjegy vagy szolgáltatási védjegy tárgyát képezik, vagy amelyek a VistaCreate, annak alcsoportjai és leányvállalatai, vagy bármilyen más harmadik fél, ideértve az Oldal Felhasználóit más azonos vagy kapcsolódó jogainak hatálya alá tartoznak.

Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználó által készített terveket a VistaCreate marketing és promóciós céljaira használjuk, hogy a felhasználó által készített terveket közzétegyük a VistaCreate közösségi média oldalain, hogy e-mailes hírlevelekben is szerepeljenek, hogy közzétegyük az Oldalon, és megemlítsük a szerzőket a tartalom közzétételekor. .

A Felhasználónak nincs joga továbbadni, eladni, közzétenni, áthelyezni, reprodukálni vagy fejleszteni módosított vagy újratervezett alkotásokat, vagy az Oldal tartalmát hasonló módon, részben vagy egészben felhasználni. A kizárás azokra az esetekre vonatkozik, amikor az ilyen engedélyt egyértelműen és határozottan meghatározzák a jelen Felhasználási feltételekben vagy bármely más megállapodásban, amely az Oldal használatának megkezdésének pillanatától lép hatályba (például a VistaCreate licencszerződés).

A Oldalon bemutatott fájlok és egyéb formatervezési elemek a VistaCreate részére a következő megállapodások alapján kerülnek átadásra:

 • A Depositphotos kizárólagos vagy nem kizárólagos ellátási megállapodásai:
 • nyilvános szerzői jogi engedélyek, például:
 • Korlátozott felhasználású engedélyek a nyilvános márkajelzési politikák alapján; és
 • a szerzőkkel és/vagy a szerzői jog tulajdonosokkal kötött egyéb megállapodások.

A Felhasználónak kizárólag a VistaCreate licencszerződésben és a jelen Felhasználási feltételekben foglaltaknak megfelelően van lehetősége és joga a Tervek letöltésére.

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1 Mielőtt a Felhasználó online rendelést adhatna le, vagy használhatná az ezen az oldalon kínált egyes szolgáltatásokat vagy funkciókat, a Felhasználónak Vista-fiókra van szüksége. Egyszeri bejelentkezési funkciót biztosítunk, amely lehetővé teszi számunkra, hogy olyan funkciókat kínáljunk, mint például a bejelentkezési hitelesítő adatok használatának lehetősége almárkáink között, beleértve a VistaPrint és a 99designs by Vista termékeket. Kérjük, olvassa el az Ön fiókja részt a Vista Általános Szerződési Feltételek alatt

3. VISELKEDÉSI SZABÁLYOK AZ OLDALON

A Felhasználó megerősíti, hogy nem szándékozik az Oldal tartalmát jogellenes vagy egyéb módon elutasított célokra felhasználni. Ezért a Felhasználó vállalja, hogy elkerüli az Oldalról beszerzett fájlok és tervek nem megfelelő felhasználását, ideértve, de nem kizárólagosan a következőket:

 • Visszaélés, fenyegetés, vadászat vagy harmadik személyek vagy az Oldal egyéb felhasználóinak adatvédelmi jogainak megsértése;
 • Botrányos vagy megalázó jellegű fájlok, elemek és tervek elhelyezése, feltöltése, közzététele, bemutatása vagy terjesztése, ideértve a sávos, tisztességtelen, durva vagy jogellenes képeket, terveket és egyéb fájlokat;
 • Olyan fájlok, elemek, tervek vagy programkód-részek átadása, újraküldése, feltöltése vagy bármilyen más módon történő terjesztése, azok terjesztésében való együttműködés vagy részvétel, amelyek a szellemi tulajdonra vagy a szerzői jogra vonatkozó jogszabályok és bármely kapcsolódó védelem (beleértve a titoktartási jogot) alatt álló szoftver, terv, elemek vagy egyéb fájl részleteket tartalmaznak, kivéve azokat az eseteket, amikor a Felhasználó rendelkezik ilyen jogokkal vagy ellenőrzi azokat, illetve rendelkezik a szükséges engedélyekkel;
 • Olyan káros szoftvert (például vírusokat) tartalmazó fájlok, elemek, tervek vagy programkód-részek átadása, újraküldése, feltöltése vagy más módon történő terjesztése, azok terjesztésében való együttműködés vagy részvétel, amelyek más számítógépeken lévő szoftverek vagy hardverek helyes működésének megzavarását vagy teljes meghibásodását eredményezhetik;
 • A Felhasználó által feltöltött vagy letöltött fájlokban vagy tervekben szereplő szerzői hozzárendelések, címkék, azonosítások vagy jogi nyilatkozatok törlése, kivágása vagy bármilyen más módon történő elrejtése;
 • Az Oldalon kínált fájlok, elemek és tervek eredeti forrásával kapcsolatos adatok hamisítása vagy utánzása;
 • Bármilyen típusú termék vagy szolgáltatás reklámozása vagy értékesítése, valamint bármilyen információ elhelyezése az Oldalon, anélkül, hogy bármilyen kapcsolat lenne az oldal erőforrásainak specializációjával (például felmérések, hirdetések vagy spamküldő levelek);
 • Fájlok, elemek, tervek vagy programok letöltése vagy mentése az Oldalon, ha a Felhasználó tudja, hogy azok jogellenesek, törvényesen nem terjeszthetők;
 • Az Oldal bármely opciójának használata, beleértve, de nem kizárólagosan az Oldal más tagjai számára történő reklámozást hivatkozási linkek terjesztését, fájlok, tervek, áruk, szolgáltatások vagy tevékenységek népszerűsítését, függetlenül attól, hogy kapcsolódnak-e az Oldalhoz;
 • Az Oldalról vagy az Oldal segítségével kapott bármilyen információ felhasználása olyan szoftverek, erőforrások vagy programok létrehozására, amelyek közvetlenül vagy közvetetten versenyeznek a VistaCreate tevékenységeivel.

A Felhasználó vállalja, hogy tartózkodik az Oldal oly módon történő használatától, amely kárt, működési problémát vagy más negatív eredményt okozhat az Oldal többi felhasználója számára. Továbbá, a Felhasználó vállalja, hogy nem zavarja más VistaCreate felhasználó nyilvántartásait vagy nem nem lép be azokra engedély nélkül. A Felhasználó beleegyezik abba, hogy az Oldal szabályainak és eljárásainak megfelelően használja a fájlokat, elemeket és a terveket.

Előfordulhat, hogy az Oldalon harmadik fél webhelyeire mutató hivatkozások találhatók. Az ilyen linkeket kizárólag a Felhasználó kényelme érdekében adjuk meg. Jelenlétük nem jelenti azt, hogy a VistaCreate ajánlja vagy jóváhagyja őket. Továbbá, a VistaCreate nem garantálja a biztonságukat és a Felhasználó elvárásainak való megfelelőségüket. A VistaCreate nem vállal felelősséget a VistaCreatetól származó látogatásból vagy a harmadik felek webhelyeiről elérhető szolgáltatások használatából eredő közvetlen vagy hallgatólagos károkért vagy veszteségekért.

4. AZ OLDAL KEZELÉSE

A VistaCreate nem ellenőrzi az Oldalon végrehajtott összes feltöltést és információcserét, és nem felelős az ilyen cserékért és kommunikációért. Az Oldal tartalmát és magát az Oldalt az Oldal tulajdonosainak személyes beavatkozása nélkül biztosítjuk (kivéve az előzetes moderálást), a feltételeket és a garanciákat, amelyek kifejezettek vagy hallgatólagosak. Mindazonáltal a VistaCreatenak jogában áll áthelyezni, törölni, megtagadni a közzétételt vagy bármely olyan szöveges üzenetet, fájlt, elemet vagy tervet, amelyet a VistaCreate a jelen Felhasználási feltételek, a magán- vagy szellemi tulajdonhoz fűződő jogok, illetve harmadik felek hasonló jogainak megsértésének tekint. A Felhasználó elfogadja az adott fájlokért, elemekért vagy tervekért fizetett jutalékok kisajátítását.

A VistaCreate rendszeresen frissíti az Oldal műszaki, tartalmi és egyéb információit. Ennek ellenére a VistaCreate nem állítja, hogy garantálja az Oldalon megadott információk teljességét, pontosságát és megfelelőségét. A VistaCreate hozzá tud adni, áttekintheti vagy törölheti az Oldalon közzétett információkat, erőforrásokat és szolgáltatásokat. A VistaCreate fenntartja a jogot arra is, hogy előzetes értesítés nélkül módosításokat végezzen az Oldalon.

A VistaCreatenak joga van, de nem köteles kijavítani a fájloknál, elemeknél és terveknél észlelt hibákat a saját kényelme érdekében.

A VistaCreate tiszteletben tartja a harmadik felek szellemi tulajdonát, és felkéri felhasználóit ugyanúgy viselkedni. Ha a Felhasználó indokolja azt a feltételezést, hogy munkáját a szerzői jogokat sértő módon másolták, vagy egyéb szellemi tulajdonjogait közvetlenül vagy közvetetten megsértették, a Felhasználónak a VistaCreate felé igényt vagy értesítést kell benyújtania erről a jogsértésről a Felhasználási feltételekben megadott űrlapon.

A jelen Felhasználási feltételek elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi hozzájárulását ahhoz, hogy elektronikus hírleveleket és értesítéseket kapjon a VistaCreatetól. A Felhasználó bármikor hozzáférhet Saját profiljához, hogy módosítsa az értesítések engedélyezését vagy letiltását.

5. BIZALMAS INFORMÁCIÓK

A jelen Felhasználási feltételeknek megfelelően a "Bizalmas információk" kifejezés alatt minden olyan dokumentumot, szoftvert, adatot, információt vagy fájlt kell érteni, amely a Cimpress menedzsmentjének folyamatával, annak vállalkozásával, alkalmazottaival, tagjaival, leányvállalataival, engedélyeseivel és engedélyezőivel kapcsolatos és egyértelműen bizalmasként határoznak meg, ideértve, de nem kizárólag: a tervezést, az üzleti folyamatokat, az üzleti modellt, az árakat, a fejlesztési modelleket és stratégiákat, a vizsgálatokat, a know-how-t, a képzési fejlesztéseket, az üzleti titkokat, a személyzetet, a módszertant, az ügyfeleket, másokhoz tartozó Oldal tartalmat és egyéb szellemi tulajdont.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ilyen Bizalmas információk nem adhatók ki harmadik félnek a Cimpress és engedélyezőinek egyértelmű írásbeli engedélye nélkül, vagy más módon nem használható fel, kivéve a törvény által meghatározott vagy a jelen Felhasználási feltételekben közvetlenül meghatározott eseteket.

6. SZOFTVEREK ÉS SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSOK

Időnként az internetkapcsolat, szoftver működése, adatátvitel, stb. során adódhatnak hibák a weboldalon, illetve hibásan vagy hiányosan átmásolt információkat tartalmazó részek előfordulhatnak az Oldalon. Hasonlóképpen, az Oldal részei tartalmazhatnak számítógépes vírusokkal fertőzött kártékony kódot vagy programokat.

A VistaCreate nem felelős és nem vállal semmilyen kötelezettséget bármely szoftver működéséért, a honlapon jelenlévő bármilyen számítógépes vírusokért vagy más rosszindulatú kódot tartalmazó elemért, destruktív vagy nem biztonságos fájlok, elemek vagy tervek jelenlétéért, melyek, tovább terjeszthetőek, vagy más módon árthatnak a szoftvernek és merevlemeznek, amint a Felhasználó megtekinti az Oldalt, az Oldalon található bármilyen információhoz való hozzáférésért vagy bármilyen fájl, elem vagy terv letölthetőségéért az Oldalról. A VistaCreate erősen ösztönzi az anti-vírus szoftverek vagy egyéb védelmi programok használatát minden weboldallal folytatott interakció során.

7. A JOGSÉRTÉSI IGÉNYEK BEJELENTÉSÉNEK ÉS BEMUTATÁSÁNAK ELJÁRÁSA

A VistaCreate tiszteletben tartja a szellemi tulajdonra vonatkozó törvényeket és elvárja, hogy minden Felhasználó ugyanazokat az elveket kövesse. Amennyiben a Felhasználó úgy véli, hogy szellemi tulajdonát lemásolták és saját jogait sértő módon használták vagy a szellemi tulajdonjogait egyéb formában megsértették, írásbeli értesítést kell benyújtania a VistaCreatenak, amelynek tartalmaznia kell a következő információkat:

 • Fizikai vagy elektronikus aláírása annak a személynek, aki jogosult, hogy a szerzői jog vagy egyéb érintett szellemi tulajdon tulajdonosának nevében járjon el;
 • A tulajdonos tulajdonában lévő mű vagy egyéb szellemi tulajdon leírása, amelyet a Felhasználó állítása szerint megsértettek;
 • A helyszín leírása az Oldalon, ahol ez az anyag közzé lett téve;
 • A Felhasználó e-mail címe, telefonszáma és fizikai címe;
 • A Felhasználó alkalmazása, beleértve annak ésszerű feltételezését, hogy a vitatott felhasználás a törvény vagy a szerzői jog tulajdonosa által nem engedélyezett;
 • Eskü alatt vagy ennek megfelelően tett nyilatkozat arról, hogy a Felhasználó által bemutatott információk megbízhatóak és helyesek, és hogy a nyilatkozat szerzője olyan személy, aki jogosult a szerzői jog tulajdonosának nevében eljárni, vagy maga a tulajdonos.

A fent említett összes adatot tartalmazó levelet a VistaCreatenak kell címezni, és a Kapcsolat részen keresztül, vagy e-mailben kell elküldeni a [email protected] címen.

8. KÁRTÉRÍTÉS

A Felhasználási feltételek elfogadása mellett a Felhasználó vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és mentesíti a Cimpress, annak leányvállalatait, tartalmi szolgáltatóit és azok igazgatóit, tisztviselőit, alkalmazottjait, részvényeseit, partnereit és ügynökeit (együttesen a „VistaCreate felek”) minden olyan követeléstől, felelősségtől, veszteségtől, kártól, költségtől és kiadástól vagy ezekkel szemben (beleértve az ésszerű jogi díjakat), amely bármely VistaCreate Féllel szemben felmerül, a Felhasználó vagy a Felhasználó nevében eljáró bármely személy által elkövetett bármilyen jogsértés vagy állítólagos jogsértés miatt vagy azzal összefüggésben a jelen Felhasználási feltételek bármely részére vonatkozóan, ideértve, de nem kizárólag a következő eseteket:

 • Fizikai vagy elektronikus aláírása annak a személynek, aki jogosult, hogy a szerzői jog vagy egyéb érintett szellemi tulajdon tulajdonosának nevében járjon el;
 • A tulajdonos tulajdonában lévő mű vagy egyéb szellemi tulajdon leírása, amelyet a Felhasználó állítása szerint megsértettek;
 • A helyszín leírása az Oldalon, ahol ez az anyag közzé lett téve;
 • A márkaeszközök bármilyen módosítása vagy felhasználása;
 • A Felhasználó által a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseinek megsértése.

A Cimpress fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó költségére átvegye az irányítást és a védelmet, vagy kártérítést vagy kártalanítást követeljen a Felhasználótól. Ebben az esetben a Felhasználó beleegyezik, hogy együttműködik a Cimpress védelmében ilyen igény esetén.

9. A FELMONDÁS IDŐTARTAMA, INDOKAI ÉS ELVEI

A jelen Felhasználási feltételek dokumentum a felmondás időpontjáig hatályosak. Ebből a célból a Felhasználónak bármikor üzenetet kell küldenie az Oldal kapcsolatfelvételi űrlapján vagy bármely más, számára megfelelő írásos űrlapon, amely azonosítja a Felhasználót, és megerősíti a Felhasználó azon szándékát, hogy értesítse a VistaCreatet a jelen Felhasználási feltételek megszüntetésének szándékáról. A VistaCreate fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, bármilyen okból és bizonyíték vagy előzetes értesítés nélkül felfüggessze, megszüntesse vagy korlátozza a Felhasználó jogát az Oldal egészéhez vagy bizonyos tartalmához és erőforrásaihoz való hozzáférésre.

A VistaCreatenak lehetősége és joga van ahhoz, hogy az Oldal egy részét vagy az Oldal egészét felfüggessze, megszüntesse vagy megváltoztassa előzetets értesítés vagy további kötelezettségek nélkül .

A VistaCreate fenntartja a jogot arra is, hogy felfüggessze vagy teljes mértékben megszüntesse a Felhasználó hozzáférését a Oldalhoz, fájlokhoz vagy tervekhez abban az esetben, ha a Felhasználó hosszabb időn keresztül nem folytat aktivitást, ami úgy értelmezhető, hogy a Felhasználó nem tud hozzáférni az Oldalhoz.

A jelen Felhasználási feltételek megszüntetése nem jelenti a VistaCreate felé fennálló tartozások megfizetésének és visszafizetési kötelezettségének automatikus mentességét a jelen Felhasználási feltételek rendelkezéseivel vagy a Felhasználó egyéb kötelezettségeivel megfelelően, nevezetesen: hogy ne használja az Oldalt, a fájlokat, elemeket, terveket vagy a forrásában bemutatott egyéb tartalmat olyan módon, amely a jelen Felhasználási feltételekben nem megengedett a jelen Felhasználási feltételek rendelkezései és feltételei szerint,amelyek az említett használat időpontjáig érvényesek voltak. A jelen Felhasználási feltételek a Cimpress jogainak eltérése vagy csorbulása nélkül szűnnek meg, továbbá a jelen Felhasználási feltételeknek megfelelően biztosított kötelezettségek korlátozásai és védelme sem szűnik meg, ezen védelmek, kötelezettségek és jogok korlátai a jelen Felhasználási feltételek megszűnését követően is érvényben maradnak.

A Felhasználói profil és az Oldal fájljaihoz, elemeihez és terveihez való hozzáférés megszüntetése után a Felhasználó megerősíti beleegyezését a számláján fenmaradó összes hitel elvesztésére.

10. JOGI NYILATKOZAT

AZ OLDALT, AZ OLDAL TARTALMÁT ÉS SZOLGÁLTATÁSAIT "ADOTT ÁLLAPOTÁBAN" NYÚJTJUK, BÁRMILYEN KÉPVISELET, SZAVATOSSÁG, GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL, AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR HALLGATÓLAGOS, TÖRVÉNYES VAGY MÁS MÓDON. AZ OLDAL TARTALMA KIZÁRÓLAG A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL LÉTREHOZOTT TARTALOM, ÉS NEM ÉRVÉNYES RÁ KÖTELEZŐ FELÜGYELET VAGY BEAVATKOZÁS A VISTACREATE RÉSZÉRŐL. A FELHASZNÁLÓK MINDIG SAJÁT FELELŐSSÉGÜKRE HASZNÁLJÁK AZ OLDALT, AZ OLDAL TARTALMÁT ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT.

A VISTACREATE EZENNEL KIFEJEZETTEN ELHÁRÍT BÁRMILYEN ÉS MINDEN OLYAN NYILATKOZATOT, SZAVATOSSÁGOT, GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS, MINDEN EGYES ÉS BÁRMIKOR ELÉRHETŐ OLDAL TARTALOMMAL ÉS SZOLGÁLTATÁSSAL SZEMBEN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A VÉLELMEZETT NYILATKOZATOKAT, GARANCIÁKAT VAGY ELADHATÓSÁGRA VALÓ FELTÉTELEKET, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, A JOGSÉRTÉS TILALMÁT, PONTOSSÁGOT, IDŐSZERŰSÉGET, TELJESSÉGET, KOMPATIBILITÁST, IDŐSZERŰSÉGET, INTEGRÁCIÓT, BIZTONSÁGOT, ADATVÉDELMET, CÍMET, HASZNOSSÁGOT, ALKALMASSÁGOT, MINŐSÉGET, EGYSZERŰ HASZNÁLATOT ÉS MINDEN EGYÉB GARANCIÁT, AMELY A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN MERÜLHET FEL. A VISTACREATE NEM VÁLLAL KÖTELEZETTSÉGET AZ OLDALRA, AZ OLDAL TARTALMÁRA ÉS SZOLGÁLTATÁSAIRA VONATKOZÓAN.

TOVÁBBÁ A VISTACREATE ELHÁRÍT MINDEN OLYAN KIJELENTÉST, SZAVATOSSÁGOT, GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT, MINT:

 • AZ OLDAL, AZ OLDAL TARTALMÁHOZ ÉS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS MINDIG MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI ÉS HIBAMENTES LESZ;
 • AZ OLDAL, AZ OLDAL TARTALMA ÉS SZOLGÁLTATÁSAI MEGFELELNEK A FELHASZNÁLÓ ELVÁRÁSAINAK, MEGFELELNEK A FELHASZNÁLÓ IGÉNYEINEK ÉS KÖVETELMÉNYEINEK, VAGY MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLIEK ÉS HIBAMENTESEK LESZNEK;
 • AZ OLDAL, AZ OLDAL TARTALMA ÉS SZOLGÁLTATÁSAI HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ EREDMÉNYEK HATÉKONYAK VAGY MEGBÍZHATÓAK LESZNEK;
 • AZ OLDAL, AZ OLDAL TARTALMÁNAK ÉS SZOLGÁLTATÁSAINAK ESETLEGES HIBÁIT A VISTACREATE KIJAVÍTJA;
 • AZ OLDAL, AZ OLDAL TARTALMA ÉS SZOLGÁLTATÁSAI MINDEN JOGHATÓSÁGBAN ENGEDÉLYEZETTEK;
 • AZ OLDAL, AZ OLDAL TARTALMA ÉS SZOLGÁLTATÁSAI MENTESEK LESZNEK VÍRUSOKTÓL, HASONLÓ FERTŐZÉSEKTŐL VAGY ROMBOLÓ FUNKCIÓKTÓL ÉS/VAGY BÁRMELY MÁS KÁROS ÖSSZETEVŐKTŐL;
 • AZ OLDAL, AZ OLDAL TARTALMA ÉS SZOLGÁLTATÁSAI ÁTJÁRHATÓK LESZNEK A FELHASZNÁLÓ HARDVERÉVEL ÉS SZOFTVERÉVEL;
 • A FELHASZNÁLÓK ÁLTAL LÉTREHOZOTT BÁRMELY TARTALOM AZ OLDALON KERESZTÜL LESZ ELÉRHETŐ, VAGY (IDEIGLENESEN VAGY VÉGLEGESEN) AZ OLDAL TARTALMAKÉNT TÁROLÓDIK;
 • AZ OLDALRA, AZ OLDAL TARTALMÁRA ÉS SZOLGÁLTATÁSAIRA VONATKOZÓ DOKUMENTUMOK BÁRMIKOR ELÉRHETŐK LESZNEK;
 • A VISTACREATE TOVÁBBRA IS TÁMOGATJA AZ OLDAL ÉS AZ OLDAL TARTALMÁNAK BÁRMELY SZOLGÁLTATÁSÁT VAGY FUNKCIÓJÁT.

AMENNYIBEN A FELELŐSSÉGKIZÁRÁS VAGY A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA NEM ÉRVÉNYES, MINDEN VONATKOZÓ KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS ÉS TÖRVÉNYES KIJELENTÉST, SZAVATOSSÁGOT, GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT HARMINC (30) NAPRA KORLÁTOZNAK AZ ELSŐ NAPTÓL SZÁMÍTVA, AMIKOR A FELHASZNÁLÓ ELŐSZÖR HASZNÁLTA AZ OLDALT, AZ OLDAL TARTALMÁT ÉS SZOLGÁLTATÁSAIT, ÉS EZEN IDŐSZAK UTÁN NEM VÁLLALNAK GARANCIÁT.

MINDADDIG, AMÍG AZ OLDAL TARTALMA ÉS SZOLGÁLTATÁSAI OLYAN DIGITÁLIS TARTALMAT BIZTOSÍTANAK ÖNNEK, AMELYET NEM KÉZZELFOGHATÓ ADATHORDOZÓN SZOLGÁLTATNAK, A FELHASZNÁLÓ NEM VONHATJA VISSZA A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT.

11. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A Felhasználó megerősíti, hogy megérti és vállalja a felelősséget, és vállalja az Oldal használatából eredő minden kockázatot, korlátozás nélkül.

A Cimpress, annak alkalmazottai, vezetői, partnerei, részvényesei és ügynökei nem vállalnak felelősséget bármilyen hibáért vagy az Oldal leállításáért, amelyek üzleti információk elvesztését, profitot vagy más pénzügyi veszteségekhez vezethetnek, jelen Felhasználási Feltételek érvényessége miatt bekövetkező bármilyen igénylésből, veszteségből, petícióból, cselekményből és egyéb eseményekből adódóan, beleértve, de nem korlátozva, az Oldal navigációját, használatát, hozzáférést a fájlokhoz vagy azok részeihez, valamint minden jogot, beleértve azt az esetet is, ha a Cimpress értesült az ilyen károk elméleti lehetőségéről, függetlenül attól, hogy a bekövetkezett esemény és az ebből adódó károk szellemi vagy bármely más tulajdoni jogszabálysértés, hanyagság, szerződéses kötelezettségek eredményeiből származtak vagy más hasonló esetek, helyzetek során vagy sem.

A CIMPRESS TELJES, ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE AZ OLDAL HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN, RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN, VAGY ANNAK PÉNZBELI EGYENÉRTÉKE NEM HALADHATJA MEG A TÍZ AMERIKAI DOLLÁRT (10.00 USD).

Ha a hatályos törvények és a szokásos aktusok nem teszik lehetővé a felelősség és a közvetett vagy alkalmi károk teljes mértékű kizárását, a fentiekben említett korlátozásokat és kizárásokat a Felhasználóra nem kell alkalmazni. Az ilyen joghatóság alá tartozó helyzet esetén a Cimpress vagy annak alkalmazottai, igazgatói, részvényesei, partnerei, engedélyesek vagy ügynökök felelősségét a törvény által megengedett maximális értékre kell korlátozni.

12. ÉLETKOR ÉS FELELŐSSÉG

Az Oldal, az Oldal tartalma és szolgáltatásai nem kiskorúak és nem 18 éven aluliak számára vannak szánva, és nincsenek úgy tervezve, hogy szándékosan és tudatosan gyűjtsék, használják és felfedjenek bármilyen személyes adatot kiskorúakról vagy 18 év alatti személyekről. A VistaCreate azonnal eltávolítja a gyermekek személyes adatait, és/vagy keres egy ellenőrizhető szülői beleegyezést a gyermekek személyes adatainak gyűjtéséhez, használatához vagy felfedéséhez, amennyiben a VistaCreate értesül róla, hogy a gyermekektől származó személyes adatokat benyújtottak vagy gyűjtöttek az Oldalon keresztül.

A Felhasználó megerősíti és garantálja, hogy a 18. életévét betöltötte, rendelkezik minden, az Oldal használatához szükséges joggal és jogilag kötelező érvényű minden olyan felelősségre, amely az Oldal fájljainak vagy terveinek használata során felmerülhet. A Felhasználó elfogadja, hogy teljes felelősséget vállal az Oldal minden megkülönböztetés nélküli használatáért, valamint a saját bejelentkezési nevével és jelszavával történő harmadik felek általi belépésért, beleértve a vele együtt élő kiskorúakat és 18 év alatti személyeket is.

13. ALKALMAZANDÓ JOG

Az Oldalon való részvétellel a Felhasználó elfogadja, hogy a jelen Felhasználási feltételekre New York állam (USA) törvényei az irányadók.

A jelen Felhasználási feltételek hatályossága, értelmezése és érvényesítése, valamint a Felhasználási feltételek végrehajtásából vagy megszegéséből eredő vagy ehhez kapcsolódó kérdések esetében a New York állam belső törvényei az irányadók (jogi doktrína választásának hivatkozása nélkül). Bármilyen jogcselekmény vagy eljárás, amely ennek a Felhasználási feltételeknek a hatályosságával, értelmezésével és érvényesítésével kapcsolatos, valamint a Felhasználási feltételek végrehajtásából vagy megszegéséből eredő vagy ehhez kapcsolódó ügyeket kizárólag a New York államban lévő állami vagy szövetségi bíróságokon indíthatók. A felek elfogadják e bíróságok kizárólagos törvénykezését, lemondva az ilyen helyszínek megfelelőségével vagy kényelmével szembeni minden kifogásról. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye nem vonatkozik a jelen Felhasználási feltételekre, és nem befolyásolja azokat más módon.

A Felhasználó vállalja az Oldalon történő regisztráció során általa megadott postai címre neki címzett összes szükséges értesítés kézbesítését és feldolgozását. A Felhasználó vállalja, hogy tartózkodik:

 • A bírói testület általi tárgyalás folyamatához vagy eredményéhez fűződő bármely jogtól;
 • A Cimpress ellen irányuló kollektív követelés részvételében vagy megszervezésében, amely az Oldalon való munkával, a jelen Felhasználási feltételek rendelkezéseivel vagy az itt figyelembe vett megállapodásokkal kapcsolatos.

Ha a Cimpress köteles a választottbírósági bírósághoz fordulni a fizetendő díjak beszedése vagy jogainak érvényesítése érdekében, akkor a Felhasználó vállalja, hogy a Cimpress sikere esetén megtéríti a Cimpress költségeit, kifizetéseit és díjait.

14. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Felhasználó megerősíti, hogy a jelen Felhasználási feltételeken kívül megismerkedett a jelen Felhasználási feltételekben hivatkozott egyéb Felhasználási feltételekkel és megállapodásokkal, és egyetért az általuk előírt korlátozásokkal.

A VistaCreate által a jelen vagy kapcsolt megállapodások rendelkezéseinek pontos végrehajtása érdekében végrehajtott intézkedések hiánya nem értelmezhető semmilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondásként.

A Felhasználó nem ruházhatja át a jelen Felhasználási feltételeket és/vagy ruházhatja át a Felhasználónak a jelen Felhasználási feltételek szerinti jogait és kötelezettségeit részben vagy egészben harmadik felekre. A VistaCreate a saját kizárólagos és abszolút belátása alapján szabadon átruházhatja a jelen Felhasználási feltételeket és/vagy átruházhatja a Felhasználó jelen Felhasználási feltételek szerinti jogait és kötelezettségeit harmadik felekre.

15. ELÉRHETŐSÉG

A dokumentum rendelkezéseivel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a VistaCreatehoz a következő címen: [email protected]

16. ELISMERVÉNY

A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY ELOLVASTA A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET, MEGÉRTETTE AZOKAT, ÉS LEHETŐSÉGE VOLT FÜGGETLEN JOGI TANÁCSOT KÉRNI A SZERZŐDÉS ELFOGADÁSA ELŐTT. TEKINTETTEL ARRA, HOGY A VISTACREATE VÁLLALTA E SZERZŐDÉS TARTALMÁNAK SZOLGÁLTATÁSÁT, A FELHASZNÁLÓ BELEEGYEZIK, HOGY A JELEN SZERZŐDÉSBE FOGLALT FELTÉTELEKET MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK TEKINTI. A FELHASZNÁLÓ TOVÁBBÁ ELFOGADJA, HOGY EZ A TELJES ÉS KIZÁRÓLAGOS MEGÁLLAPODÁS A FELHASZNÁLÓ ÉS A VISTACREATE KÖZÖTT, AMELY MINDEN SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI JAVASLATOT VAGY KORÁBBI MEGÁLLAPODÁST ÉS A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK TÁRGYÁVAL KAPCSOLATOS BÁRMELY MÁS KOMMUNIKÁCIÓT HATÁLYON KÍVÜL HELYEZ.

A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁVAL A FELHASZNÁLÓ AZT IS ELISMERI, HOGY ELOLVASTA ÉS MEGÉRTETTE AZ ALÁBBIAKBAN FELSOROLT ÖSSZES TÖBBI KAPCSOLÓDÓ MEGÁLLAPODÁST, AMELYEK A WEBOLDALON TALÁLHATÓK, ÉS ELFOGADJA AZ EMLÍTETT MEGÁLLAPODÁSOK ÖSSZES FELTÉTELÉT:

ABBAN AZ ESETBEN, HA A FELHASZNÁLÓ NEM ÉRT EGYET A FENT EMLÍTETT DOKUMENTUMOK EGY VAGY TÖBB FELTÉTELÉVEL, A FELHASZNÁLÓNAK FEL KELL HAGYNIA A WEBOLDAL VAGY A WEBOLDAL JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÁLTAL SZABÁLYOZOTT BÁRMELY FUNKCIÓJÁNAK HASZNÁLATÁVAL; A WEBOLDAL ÉS ANNAK FUNKCIÓINAK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ HALLGATÓLAGOSAN EGYETÉRT A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK VALAMENNYI RENDELKEZÉSÉVEL.

Jogi nyilatkozat: A dokumentum eredeti, jogilag kötelező érvényű változata angol nyelven íródott, és a nem angol nyelvű felhasználóink iránti tiszteletből lefordítottuk más nyelvekre. Ha bármilyen eltérés van az angol és egy lefordított változat között, az angol változat hatályon kívül helyezi a lefordított változatot.

Ez a cikk nem segített?Írjon nekünk