Νομικές πληροφορίες

Όροι & Προϋποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση: 28 Σεπτεμβρίου 2022

Το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης περιεχομένου create.vista.com ("Ιστοσελίδα") παρέχεται από το VistaCreate μόλις ο Χρήστης αποδεχτεί όλες τις διατάξεις, τους κανόνες και τις προϋποθέσεις αυτών των Όρων Χρήσης. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτές τις διατάξεις και δεν αποδέχεται τους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν μπορεί να εισέλθει στην Ιστοσελίδα και να χρησιμοποιήσει το υλικό της. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ των στοιχείων των εν λόγω Όρων Χρήσης και άλλων εγγράφων στην Ιστοσελίδα, τα στοιχεία που παρέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης υπερισχύουν.

Αυτή η Ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργεί από την εταιρεία Crello Limited, μια εταιρεία της Κύπρου, μαζί με τις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες εταιρείες της (συλλογικά αναφερόμενες ως "VistaCreate" στους παρόντες Όρους Χρήσης και άλλα έγγραφα της Ιστοσελίδας). \nCrello Limited, Κύπρος, Κτίριο View Point, 261, οδός 28 Οκτωβρίου, Αγίας Τριάδας, Λεμεσός 3035, Αριθμός φορολογικού μητρώου HE384877. Το VistaCreate είναι μέρος του ομίλου εταιρειών Cimpress plc. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με όλες τις επωνυμίες που σχετίζονται με την Cimpress, μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.cimpress.com/our-businesses/. Η Cimpress plc, μαζί με τις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες εταιρείες της, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του Crello, αναφέρεται στους παρόντες Όρους Χρήσης ως "Cimpress".

Το VistaCreate διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί αλλαγές, προσθήκες, διορθώσεις και αναθεωρήσεις στους Όρους Χρήσης σε ξεχωριστά τμήματα ή στο σύνολό τους ανά πάσα στιγμή. Οι εν λόγω αλλαγές είναι νόμιμες και ισχύουν από τη στιγμή της δημοσίευσής τους. Εάν ο Χρήστης συνεχίσει να δουλεύει στην Ιστοσελίδα μετά τις εν λόγω αλλαγές, ο Χρήστης συναινεί με αυτές. Εάν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Χρήστης δεν μπορεί να συμμορφωθεί με τους κανόνες και τους όρους που αναφέρονται κατωτέρω, θα πρέπει να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τα αρχεία της.

1. ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Ιστοσελίδα είναι μία υπηρεσία που μπορεί να περιέχει ή περιέχει άμεσα γραφικά, στοιχεία επωνυμίας, εικονογραφήσεις και άλλα υλικά ("στοιχεία"), αρχεία, σχέδια, πληροφορίες, λογισμικό, εικονογραφήσεις, φωτογραφίες και παρόμοιο περιεχόμενο που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών, ή εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων πανομοιότυπων ή σχετικών δικαιωμάτων του VistaCreate, των υποκατηγοριών του και των θυγατρικών του ή οποιωνδήποτε άλλων τρίτων μερών συμπεριλαμβανομένων των άλλων Χρηστών της Ιστοσελίδας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τα σχέδια που έχουν δημιουργηθεί από τους χρήστες για σκοπούς μάρκετινγκ και προώθησης του VistaCreate, να δημοσιεύουμε τα σχέδια που δημιουργούνται από χρήστες σε σελίδες κοινωνικών μέσων του VistaCreate, να τα συμπεριλαμβάνουμε σε ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να τα δημοσιεύουμε στην Ιστοσελίδα και να αναφέρουμε τους δημιουργούς όταν δημοσιεύουμε το περιεχόμενό τους.

Ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να μεταδώσει, πουλήσει, δημοσιεύσει, μετακινήσει, αναπαράγει ή τροποποιήσει ή αναδημιουργήσει έργα ή να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε παρόμοιο τρόπο, τμηματικά ή εξ’ολοκλήρου. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις που η εν λόγω άδεια δίνεται σαφώς και αμετάκλητα στους παρόντες Όρους Χρήσης ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή που ξεκινάει τη χρήση της Ιστοσελίδας (για παράδειγμα, το Συμφωνητικό Άδειας του VistaCreate).

Αρχεία και άλλα στοιχεία σχεδίων που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα παρέχονται στο VistaCreate σύμφωνα με τις ακόλουθες συμφωνίες:

 • Αποκλειστικές και μη Αποκλειστικές Συμφωνίες Προμήθειας του Depositphotos:
 • δημόσιες άδειες πνευματικών δικαιωμάτων όπως:
 • Άδειες περιορισμένης χρήσης στο πλαίσιο πολιτικών δημόσιου branding. Και
 • άλλες συμφωνίες με δημιουργούς ή/και κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων.

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να λαμβάνει Σχέδια μόνο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Συμφωνητικό Άδειας του VistaCreate και τους παρόντες Όρους Χρήσης.

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Προτού ο Χρήστης πραγματοποιήσει μια παραγγελία στο διαδίκτυο ή χρησιμοποιήσει ορισμένες από τις υπηρεσίες ή τις δυνατότητες που προσφέρονται σε αυτόν τον Ιστότοπο, ο Χρήστης θα χρειαστεί έναν λογαριασμό Vista. Παρέχουμε μια ενιαία λειτουργία σύνδεσης, η οποία μας επιτρέπει να προσφέρουμε δυνατότητες όπως η χρήση των διαπιστευτηρίων σύνδεσής σας (log-in) σε όλες τις δευτερεύουσες επωνυμίες μας, συμπεριλαμβανομένων των VistaPrint και 99designs by Vista. Ανατρέξτε την ενότητα Ο λογαριασμός σας, στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Vista.

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ο Χρήστης επιβεβαιώνει ότι δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα αρχεία της Ιστοσελίδας για παράνομους ή διαφορετικά μη νόμιμους σκοπούς. Έτσι, ο Χρήστης συμφωνεί να αποφεύγει τη χρήση οποιωνδήποτε αρχείων και σχεδίων αποκτήσει από την Ιστοσελίδα με ακατάλληλο τρόπο, συμπεριλαμβάνοντας ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά:

 • Την κατάχρηση, απειλή, καταδίωξη ή παραβίαση δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων τρίτων ή άλλων χρηστών της Ιστοσελίδας,
 • Την τοποθέτηση, μεταφόρτωση, δημοσίευση, προβολή ή διανομή αρχείων, στοιχείων και σχεδίων σκανδαλώδους ή απρεπούς περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων άσεμνων, απρεπών, χυδαίων ή παράνομων εικόνων, σχεδίων και άλλων αρχείων,
 • Τη μετάδοση, αποστολή εκ νέου, μεταφόρτωση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τη διανομή, συνεργασία ή συμμετοχή σε διανομή αρχείων, στοιχείων, σχεδίων ή τμημάτων κωδικού προγράμματος που περιέχουν, περιλαμβάνουν ή αποτελούνται από τμήματα λογισμικού, σχεδίων, στοιχείων ή άλλων αρχείων που υπόκεινται σε πνευματική ιδιοκτησία ή νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και οποιαδήποτε άλλη σχετική προστασία (συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα εμπιστευτικότητας), εκτός από τις περιπτώσεις που ο Χρήστης κατέχει ή ελέγχει τα εν λόγω δικαιώματα ή έχει τις απαραίτητες άδειες,
 • Τη μετάδοση, αποστολή εκ νέου, μεταφόρτωση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τη διανομή, συνεργασία ή συμμετοχή σε διανομή αρχείων, στοιχείων, σχεδίων ή τμημάτων κωδικού προγράμματος που περιέχουν κακόβουλο λογισμικό (όπως ιοί) που μπορεί να οδηγήσει στην μερική ή ολοκληρωτική διακοπή της σωστής λειτουργίας του λογισμικού ή του υλισμικού άλλων υπολογιστών,
 • Τη διαγραφή, αφαίρεση, αποκοπή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την συγκάλυψη των αποδόσεων, ετικετών, στοιχείων ταυτοποίησης ή νομικών ειδοποιήσεων του δημιουργού σε κάθε αρχείο ή σχέδιο που μεταφορτώνεται ή λαμβάνεται από τον Χρήστη,
 • Την παραποίηση ή απομίμηση δεδομένων που αφορούν την αρχική πηγή οποιωνδήποτε αρχείων, στοιχείων και σχεδίων προσφέρονται στην Ιστοσελίδα,
 • Τη διαφήμιση ή πώληση αγαθών ή υπηρεσιών κάθε είδους, και επίσης την τοποθέτηση στην Ιστοσελίδα οποιασδήποτε πληροφορίας χωρίς να υπάρχει καμία σχέση με τις εξειδικευμένες πηγές της Ιστοσελίδας (όπως έρευνες, διαφημίσεις, ή spam email),
 • Τη λήψη ή αποθήκευση οποιωνδήποτε αρχείων, στοιχείων, σχεδίων ή προγραμμάτων στην Ιστοσελίδα εφόσον ο Χρήστης γνωρίζει ότι είναι παράνομα, δεν μπορούν ή δεν πρέπει να διανεμηθούν νομίμως,
 • Τη χρήση των επιλογών της Ιστοσελίδας, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, για την αποστολή email σε άλλα μέλη της Ιστοσελίδας για διαφημιστικούς σκοπούς, για διανομή παραπεμπτικών συνδέσμων, για προώθηση αρχείων, σχεδίων, αγαθών, υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων, είτε συνδέονται με την Ιστοσελίδα είτε όχι,
 • Τη χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας λαμβάνεται από την Ιστοσελίδα ή με τη βοήθεια της Ιστοσελίδας για τη δημιουργία λογισμικού, πηγών και προγραμμάτων με σκοπό τον άμεσο ή έμμεσο ανταγωνισμό με τις δραστηριότητες του VistaCreate.

Ο Χρήστης συμφωνεί να απέχει από τη χρήση της Ιστοσελίδας με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημία, λειτουργική βλάβη ή άλλο αρνητικό αποτέλεσμα στους άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας. Επίσης, ο Χρήστης συμφωνεί να μην επεμβαίνει ή αποκτά πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση στα στοιχεία άλλων χρηστών του VistaCreate. Ο Χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί τα αρχεία, στοιχεία και τα σχέδια της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες της Ιστοσελίδας.

Μπορεί να υπάρχουν σύνδεσμοι με ιστοσελίδες τρίτων στην Ιστοσελίδα. Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του Χρήστη. Η παρουσία τους δεν σημαίνει ότι συνιστώνται ή εγκρίνονται από το VistaCreate. Επίσης, το VistaCreate δεν εγγυάται την ασφάλεια και τη συμμόρφωσή τους με τις προσδοκίες του Χρήστη. Το VistaCreate δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημίας ή απώλειας, άμεσης ή έμμεσης, λόγω επισκέψεων που προέρχονται από το VistaCreate, ή τη χρήση των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες από ιστοσελίδες τρίτων.

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το VistaCreate δεν ελέγχει όλες τις μεταφορτώσεις και τις ανταλλαγές πληροφοριών που πραγματοποιούνται στην Ιστοσελίδα και δεν φέρει καμία ευθύνη για τις εν λόγω ανταλλαγές και επικοινωνίες. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και η Ιστοσελίδα παρέχονται για αναθεώρηση και χρήση χωρίς καμία προσωπική παρέμβαση από τους κατόχους της Ιστοσελίδας (εξαιρείται η περίοδος ρύθμισης), προϋποθέσεις, και εγγυήσεις κανενός είδους, ρητές ή σιωπηρές. Παρόλα αυτά, το VistaCreate έχει το δικαίωμα να μετακινήσει, διαγράψει, να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να επεξεργαστεί οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου, αρχείο ή στοιχείο το οποίο μπορεί, σύμφωνα με το VistaCreate, να θεωρηθεί ότι παραβιάζει ή μπορεί να παραβιάσει δυνητικά τους παρόντες Όρους Χρήσης, τα δικαιώματα ιδιωτικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, ή παρόμοια δικαιώματα τρίτων. Ο Συνεργάτης συμφωνεί στην απαλλοτρίωση οποιασδήποτε προμήθειας πληρωθεί για τα αντίστοιχα αρχεία, στοιχεία ή σχέδια.

Το VistaCreate ενημερώνει τακτικά τις τεχνικές πληροφορίες, το περιεχόμενο και άλλες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα. Παρόλα αυτά, το VistaCreate δεν εγγυάται την πληρότητα, την ακρίβεια και τη συμμόρφωση των πληροφοριών που δίνονται στην Ιστοσελίδα. Το VistaCreate είναι σε θέση να προσθέσει, αναθεωρήσει ή να διαγράψει πληροφορίες, πηγές και υπηρεσίες που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα. Επίσης, το VistaCreate διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στην Ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Το VistaCreate έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να διορθώσει λάθη στα αρχεία, στοιχεία κατά τη δική του ευχέρεια.

Το VistaCreate σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων και ζητά από τους χρήστες του να κάνουν το ίδιο. Εάν ο Χρήστης έχει λόγους να πιστεύει ότι το έργο του έχει αντιγραφεί, ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του έχουν παραβιαστεί άμεσα ή έμμεσα, ο Χρήστης πρέπει να παραδώσει στο VistaCreate μία αξίωση ή αναφορά σχετικά με την εν λόγω παραβίαση βάσει της πρότυπης φόρμας που παρέχεται στους Όρους Χρήσης.

Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, ο Χρήστης δίνει τη συγκατάθεσή του για τη λήψη ενημερωτικών email και ειδοποιήσεων ηλεκτρονικά από το VistaCreate. Ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να μεταβεί στο Προσωπικό Προφίλ του και να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις.

5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύμφωνα με τους σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης, ο όρος «Εμπιστευτικές πληροφορίες» αναφέρεται σε κάθε έγγραφο, λογισμικό, δεδομένο, πληροφορία ή αρχείο σχετίζεται με τη διαχείριση του Cimpress, της επιχείρησης, του προσωπικού, των μελών, των θυγατρικών, των κατόχων αδειών και των δικαιοπαρόχων, ή ορίζεται σαφώς ως εμπιστευτικό, συμπεριλαμβάνοντας ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: το σχεδιασμό, τις επιχειρηματικές διαδικασίες, τα επιχειρηματικά μοντέλα, τις τιμές, τα αναπτυξιακά μοντέλα και στρατηγικές, τις έρευνες, την τεχνογνωσία, την ανάπτυξη κατάρτισης, τα εμπορικά μυστικά, το προσωπικό, τις μεθοδολογίες, τους πελάτες, το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας που ανήκει σε άλλους, και κάθε άλλη πνευματική ιδιοκτησία.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν σε τρίτους χωρίς σαφή γραπτή άδεια από το Cimpress και τους δικαιοπαρόχους του ή να χρησιμοποιηθούν με άλλο τρόπο, εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζεται από τον νόμο ή καθορίζονται άμεσα στους παρόντες Όρους Χρήσης.

6. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΙΟΙ

Μερικές φορές παρατηρούνται προβλήματα πρόσβασης στην ιστοσελίδα που προέρχονται από τη σύνδεση στο Ίντερνετ, τη λειτουργία ενός λογισμικού, τη μετάδοση δεδομένων, κλπ, και είναι πιθανή η εμφάνιση λανθασμένων ή ημιτελών πληροφοριών. Ομοίως, οι σελίδες της Ιστοσελίδας μπορεί να περιέχουν επιβλαβή κώδικα ή προγράμματα που έχουν προσβληθεί από ιούς

Το VistaCreate δε φέρει ευθύνη σχετικά με τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού, την παρουσία ιών ή άλλων στοιχείων στον υπολογιστή ή άλλο κακόβουλο κώδικα, την παρουσία επικίνδυνων αρχείων, στοιχείων ή σχεδίων που μπορούν να διαμοιραστούν ή να πλήξουν κάποιο λογισμικό του Χρήστη κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα, την πρόσβασή του στις πληροφορίες της Ιστοσελίδας ή το κατέβασμα αρχείων, στοιχείων ή σχεδίων από την Ιστοσελίδα. Το VistaCreate τονίζει τη σημασία χρήσης προγράμματος προστασίας κατά των ιών ή άλλου προγράμματος ασφαλείας κατά την περιήγηση σε κάθε ιστοσελίδα.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το VistaCreate σέβεται τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και αναμένει από όλους τους χρήστες να ακολουθήσουν τις ίδιες αρχές. Σε περίπτωση που ο Χρήστης θεωρεί πως η πνευματική του/της ιδιοκτησία έχει αντιγραφεί και χρησιμοποιηθεί κατά παράβαση των δικαιωμάτων του/της, ή έχει παραβιαστεί η πνευματική του/της ιδιοκτησία με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, καλείται να αποστείλει γραπτή ενημέρωση στο VistaCreate συμπεριλαμβάνοντας τις εξής πληροφορίες:

 • Φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του ατόμου που έχει εξουσιοδοτηθεί να δρα εκ μέρους του κατόχου των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων
 • Περιγραφή του έργου ή άλλου είδους πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στον ιδιοκτήτη που ισχυρίζεται ο Χρήστης πως παραβιάστηκε
 • Περιγραφή της τοποθεσίας που βρίσκεται το συγκεκριμένο υλικό στην Ιστοσελίδα
 • Την ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο και τη φυσική διεύθυνση του Χρήστη
 • Την αίτηση του Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης υπόθεσης πως η επίμαχη χρήση δεν επιτρέπεται από το νόμο ή τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων
 • Μια ένορκη δήλωση που αναφέρει πως οι πληροφορίες που παρουσιάζει ο Χρήστης είναι αξιόπιστες και ακριβείς και πως ο δημιουργός της δήλωσης είναι εξουσιοδοτημένος να δρα εκ μέρους του κατόχου των δικαιωμάτων ή είναι ο ίδιος ο κάτοχος

Το γράμμα που θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω πρέπει να απευθύνεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) του VistaCreate και να αποστέλλεται μέσω της φόρμας Επικοινωνίας ή με email στο [email protected].

8. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Κατά την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, ο Χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να αποδεσμεύσει το Cimpress, το δίκτυο συνεργατών του, τους Συνεργάτες Περιεχομένου του και τους αντίστοιχους διευθυντές, υπαλλήλους, μετόχους, πράκτορες (όλοι μαζί "η πλευρά VistaCreate") από προβλήματα προς και από τέτοιες αξιώσεις, ευθύνες, απώλειες, ζημιές, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών εξόδων) τα οποία επιβάρυναν την πλευρά του VistaCreate, ως αποτέλεσμα, ή σε σχέση με, οποιαδήποτε παραβίαση ή υποψία παραβίασης από τον Χρήση, ή οποιονδήποτε άλλο λειτουργεί εκ μέρους του Χρήστη, προς κάποιον από τους Όρους Χρήσης, ενδεικτικά στις ακόλουθες περιπτώσεις.

 • Φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του ατόμου που έχει εξουσιοδοτηθεί να δρα εκ μέρους του κατόχου των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων
 • Περιγραφή του έργου ή άλλου είδους πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στον ιδιοκτήτη που ισχυρίζεται ο Χρήστης πως παραβιάστηκε
 • Περιγραφή της τοποθεσίας που βρίσκεται το συγκεκριμένο υλικό στην Ιστοσελίδα
 • Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή χρήσεις στοιχείων επωνυμίας,
 • Οποιαδήποτε παραβίαση από τον Χρήστη των όρων και των διατάξεων των παρόντων Όρων Χρήσης.

Το Cimpress διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει τον έλεγχο και την υπεράσπιση οποιουδήποτε ζητήματος με έξοδα του Χρήστη ή να απαιτήσει αποζημίωση από τον Χρήστη. Ο Χρήστης δίνει τη συγκατάθεσή του να συνεργαστεί με την υπεράσπιση του Cimpress σε περίπτωση τέτοιας αξίωσης.

9. ΟΡΟΙ, ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΥΣΗΣ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν μέχρι τη στιγμή της λύσης τους. Γι’αυτόν τον λόγο ο Χρήστης θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να στείλει μήνυμα χρησιμοποιώντας τη Φόρμα Επικοινωνίας στην Ιστοσελίδα, ή με οποιονδήποτε άλλον γραπτό τρόπο μπορεί να ταυτοποιηθεί ως Χρήστης, να ενημερώσει το VistaCreate σχετικά με την πρόθεσή του να λύσει τους Όρους Χρήσης. Το VistaCreate διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διακριτική του ευχέρεια να αναστείλει, να τερματίσει ή να περιορίσει το δικαίωμα του Χρήστη να έχει πρόσβαση σε όλο ή τμήμα του περιεχομένου και των πηγών της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς αποδείξεις ή προηγούμενες ειδοποιήσεις.

Το VistaCreate έχει την ικανότητα και το δικαίωμα να αναστείλει, να τερματίσει ή να αλλάξει οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας ή ολόκληρη την Ιστοσελίδα, τις λειτουργίες, τις πηγές ή τις βάσεις δεδομένων της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή πρόσθετες ευθύνες.

Το VistaCreate επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει εξ’ολοκλήρου την πρόσβαση του Χρήστη στα αρχεία ή σχέδια της Ιστοσελίδας σε περίπτωση απουσίας δραστηριότητας του Χρήστη για εύλογα μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να ερμηνευθεί ως ανικανότητα του Χρήστη να αποκτήσει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.

Η λύση των Όρων Χρήσης δεν οδηγεί στην αυτόματη απαλλαγή της ευθύνης και της υποχρέωσης για την αποζημίωση οφειλών στο VistaCreate σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης ή άλλες υποχρεώσεις του Χρήστη, συγκεκριμένα: να μην χρησιμοποιεί το υλικό της Ιστοσελίδας, αρχεία, στοιχεία, σχέδια ή άλλο περιεχόμενο που υπάρχει σε αυτήν με τρόπους που δεν επιτρέπονται βάσει των όρων και των διατάξεων των παρόντων Όρων Χρήσης που ίσχυαν κατά τη στιγμή της εν λόγω χρήσης. Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα λυθούν χωρίς παρεκκλίσεις ή απομειώσεις των δικαιωμάτων του Cimpress, περιορισμούς και υπεράσπιση των υποχρεώσεων που παρέχονται σύμφωνα με τους όρους των παρόντων Όρων Χρήσης, η υπεράσπιση, ο περιορισμός των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του οποίου θα επικρατήσουν μετά τη λύση των παρόντων Όρων Χρήσης.

Καταγγέλλοντας το προφίλ του και το δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία, στοιχεία και σχέδια της Ιστοσελίδας, ο Χρήστης επιβεβαιώνει ότι χάνει όλες τις πιστώσεις που απομένουν στον λογαριασμό του.

10. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΟΥΣ, ΣΙΩΠΗΡΟΥΣ, ΝΟΜΙΜΟΥΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ. ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ή ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ VISTACREATE. ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ.

ΤΟ VISTACREATE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ, ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΤΟ VISTACREATE ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΤΟ VISTACREATE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ:

 • Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
 • Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Ή ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
 • ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ
 • ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑ Ή ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ VISTACREATE
 • Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
 • Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ, ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΚΟΒΟΥΛΑ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
 • ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΘΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Ή ΜΟΝΙΜΑ) ΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
 • ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ
 • ΤΟ VISTACREATE ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΗΤΕΣ, ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.

ΕΑΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΣΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΤΟ ΜΕΣΟ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Χρήστης επιβεβαιώνει ότι κατανοεί και αποδέχεται την ευθύνη και οποιονδήποτε κίνδυνο μπορεί να προκύψει κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, χωρίς περιορισμούς.

Το Cimpress, οι εργαζόμενοι, η διοίκηση, οι συνεργάτες, οι μέτοχοι και οι πράκτορές του δεν φέρουν καμία ευθύνη για απώλειες κανενός είδους ή το κλείσιμο της Ιστοσελίδας με αποτέλεσμα την απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών, κέρδους ή άλλες οικονομικές απώλειες σε σχέση με αξιώσεις παντός είδους, απώλειες, αναφορές, ενέργειες ή άλλα γεγονότα που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης, καθώς και εκτός της δικαιοδοσίας τους, συμπεριλαμβάνοντας ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, τη χρήση, πρόσβαση σε οποιοδήποτε αρχείο ή τμήμα του, όπως και οποιαδήποτε δικαιώματα συμπεριλαμβάνονται, ακόμα και εάν το Cimpress είχε ενημερωθεί για την θεωρητική πιθανότητα των εν λόγω ζημιών, ανεξάρτητα εάν το γεγονός και η απώλεια συνέβησαν εξαιτίας της παραβίασης πνευματικής ή άλλης περιουσίας, βασίστηκαν σε παραβίαση του νόμου, αμέλεια, υποχρεώσεις της σύμβασης ή άλλες παρόμοιες περιπτώσεις και καταστάσεις ή όχι.

ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ CIMPRESS ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΔΕΚΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ($10.00).

Εάν οι ισχύοντες νόμοι και οι κανονικές πράξεις δεν επιτρέπουν την εξαίρεση της ευθύνης και του εξ’ολοκλήρου περιορισμού για έμμεσες ή περιστασιακές ζημίες, όλοι οι προαναφερθέντες περιορισμοί και οι εξαιρέσεις δεν ισχύουν για τον Χρήστη. Σε περίπτωση που μία κατάσταση εμπίπτει στην εν λόγω δικαιοδοσία, η ευθύνη του Cimpress ή οποιουδήποτε εργαζομένου, διευθυντή, μετόχου, συνεργάτη, κατόχου άδειας ή πράκτορα περιορίζεται στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο.

12. ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Η Ιστοσελίδα, το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και οι υπηρεσίες δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από ανήλικους και άτομα κάτω των 18 ετών, ούτε σχεδιάστηκαν και αποσκοπούν στην εκ προθέσεως και εν γνώσει συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη οποιουδήποτε προσωπικού στοιχείου ανήκει σε ανήλικους ή άτομα κάτω των 18 ετών. Το VistaCreate θα αφαιρεί άμεσα τα προσωπικά στοιχεία παιδιών ή/και θα προσπαθεί να αποκτήσει μία εξακριβωμένη γονεϊκή συναίνεση για τη συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών στοιχείων των παιδιών, από τη στιγμή που θα υποπέσει στην αντίληψη του VistaCreate ότι τυχόν προσωπικά στοιχεία παιδιών έχουν υποβληθεί ή συγκεντρωθεί μέσω της Ιστοσελίδας.

Ο Χρήστης επιβεβαιώνει και εγγυάται ότι έχει συμπληρώσει 18ο έτος ηλικίας, έχει όλα τα απαιτούμενα για τη χρήση της Ιστοσελίδας και δεσμεύεται από επαρκείς νομικές υποχρεώσεις για οποιαδήποτε ευθύνη μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης των αρχείων ή των σχεδίων της Ιστοσελίδας. Ο Χρήστης συμφωνεί να φέρει την πλήρη ευθύνη για όλες τις περιπτώσεις χρήσης της Ιστοσελίδας χωρίς διάκριση, καθώς και για τη χρήση των στοιχείων σύνδεσης και του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων και ατόμων κάτω των 18 ετών που ζουν μαζί του.

13. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μπαίνοντας στην Ιστοσελίδα ο Χρήστης συμφωνεί ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τους νόμους της Νέας Υόρκης, ΗΠΑ.

Η ισχύς, η ερμηνεία και η εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης, ζητήματα που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την εκτέλεση ή παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης και τα συναφή θέματα διέπονται από τους εσωτερικούς νόμους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (χωρίς αναφορά στην επιλογή του νόμου). Οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή διαδικασία σχετικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης, ζητήματα που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την εκτέλεση ή παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης και συναφή θέματα, παραπέμπεται αποκλειστικά στα Πολιτειακά ή Ομοσπονδιακά δικαστήρια που εδρεύουν στην Πολιτεία και Κομητεία της Νέας Υόρκης. Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη συναινούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία αυτών των δικαστηρίων, παραιτούμενα από τυχόν αντιρρήσεις σχετικά με την ορθότητα ή την ευκολία των εν λόγω χώρων. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη Διεθνή Πώληση Αγαθών δεν εφαρμόζεται ή δεν επηρεάζει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Ο Χρήστης συμφωνεί να χειρίζεται και να επεξεργάζεται όλες τις απαραίτητες ειδοποιήσεις που αποστέλλονται σε αυτόν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που ο ίδιος έχει δώσει κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα. Ο Χρήστης συμφωνεί να απέχει από:

 • Οποιαδήποτε δικαιώματα μπορεί να έχει και σχετίζονται με τη διαδικασία ή το αποτέλεσμα δικαστικής απόφασης
 • Τη συμμετοχή ή την οργάνωση οποιασδήποτε συλλογικής αξίωσης εναντίον του Cimpress σχετικά με τις δραστηριότητες του Cimpress, τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης ή οποιασδήποτε συμφωνίας αναφέρεται σε αυτούς.

Εάν το Cimpress υποχρεωθεί να πάει σε μη διαιτητικό δικαστήριο για τη συλλογή τυχόν πληρωτέων ποσών ή για την επιβολή των δικαιωμάτων του, ο Χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει το Cimpress για όλες τις δαπάνες, τις πληρωμές και τις αμοιβές στην περίπτωση που το Cimpress επιτύχει.

14. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Χρήστης επιβεβαιώνει ότι, επιπρόσθετα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, έχει εξοικειωθεί με τους Όρους Χρήσης και τα άλλα συμφωνητικά που αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, και συμφωνεί με τους περιορισμούς που θέτουν.

Η απουσία ενεργειών από πλευράς του VistaCreate για την οργάνωση ή τον έλεγχο της ακριβούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος ή σχετικών συμφωνητικών δεν πρέπει και δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως αποποίηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή διατάξεων.

Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή/και να μεταφέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης, εξ’ολοκλήρου ή μερικώς, σε τρίτους. Το VistaCreate μπορεί ελεύθερα να εκχωρήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή/και να μεταφέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Χρήστη, βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης, εξ’ολοκλήρου ή μερικώς, σε τρίτους κατά την αποκλειστική και απόλυτη ευχέρεια του VistaCreate.

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τις διατάξεις του παρόντος εγγράφου, επικοινωνήστε με το VistaCreate χρησιμοποιώντας τα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας [email protected]

16. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ, ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΙΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ ΤΟ VISTACREATE ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ VISTACREATE, Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Ή ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ VISTACREATE ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΟΣ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΣΙΩΠΗΡΩΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.

Αποποίηση: Η πρωτότυπη, νομικά κατοχυρωμένη έκδοση του παρόντος εγγράφου είναι γραμμένη στα αγγλικά, και έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες για τη διευκόλυνση των χρηστών που δεν μιλούν αγγλικά. Για τυχόν αποκλίσεις μεταξύ της αγγλικής και της μεταφρασμένης έκδοσης, η αγγλική έκδοση υπερισχύει της μεταφρασμένης έκδοσης.

Δεν σας βοήθησε το άρθρο;Επικοινωνήστε με την υποστήριξη