Συμφωνητικά Αδειών

Το παρακάτω είναι ένα νομικά δεσμευτικό συμφωνητικό ανάμεσα σε εσάς και τo VistaCreate ή/και των συνδεδεμένων και θυγατρικών εταιρειών της, οι οποίες ενεργούν ως δικαιοπάροχοι δυνάμει του παρόντος και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων μπορείτε να χρησιμοποιείτε Αρχεία και Σχέδια που λαμβάνετε από το create.vista.com ("Ιστοσελίδα") ή με άλλο τρόπο που έχετε στη διάθεσή σας μέσω του VistaCreate. Με τη λήψη οποιασδήποτε Σχεδίου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους αυτής του Συμφωνητικού ("Συμφωνητικό").

Το VistaCreate διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές, προσθήκες, διορθώσεις και τροποποιήσεις του παρόντος Συμφωνητικού σε χωριστά μέρη ή στο σύνολο και εσείς συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τις αλλαγές αυτές. Οι αλλαγές αυτές είναι νόμιμες και τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή της δημοσίευσής τους. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν συμφωνείτε με το παρόν Συμφωνητικό και δεν αποδέχεστε τους όρους του, δεν μπορείτε να εισέλθετε στην Ιστοσελίδα και να χρησιμοποιήσετε τις πηγές της.

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  1. Με την επιφύλαξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων τις παρούσας Συμφωνίας, το VistaCreate σας παρέχει μία μη αποκλειστική, διαρκή, παγκόσμια, μη μεταβιβάσιμη και χωρίς δυνατότητα υπεκχώρησης άδεια να χρησιμοποιήσετε Αρχεία ή άλλα Στοιχεία που σχετίζονται με τη δημιουργία Σχεδίασης, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής των επιτρεπτών χρήσεων, αλλά δεν σας δίνει κανένα δικαίωμα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των Αρχείων και Στοιχείων και/ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα και/ή τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των Αρχείων, Στοιχείων που περιλαμβάνονται στα Σχέδια διατηρούνται από το VistaCreate και τους ιδιοκτήτες/συνεργάτες.
  2. Όλα τα Αρχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία Σχεδίων μόνο στην Ιστοσελίδα.
  3. Το VistaCreate σας επιτρέπει να δημιουργείτε σχέδια χρησιμοποιώντας:
   1. φωτογραφίες, διανυσματικές εικόνες, βίντεο ή παρόμοιο υλικό (στο εξής "Αρχείο" ή "Αρχεία") από το www.depositphotos.com depositphotos.com;
   2. περιεχόμενο, που παρέχεται βάσει δημόσιων αδειών χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων, όπως η Open Font License ή η CC0 1.0 Universal,
   3. Στοιχεία Επωνυμίας, γραφικά, εικονογραφήσεις και άλλο υλικό (εφεξής «Στοιχεία»), και
   4. περιεχόμενο, που μεταφορτώνεται με μη αυτόματο τρόπο από εσάς.
  4. Λάβετε υπόψη ότι ενώ επιτρέπεται η χρήση περιεχομένου στο VistaCreate για εμπορικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, στοιχεία εντός του περιεχομένου, όπως εμπορικά σήματα, λογότυπα ή σχετικές εικόνες άλλων εταιρειών, άλλα προϊόντα και ονόματα υπηρεσιών διατίθενται στην ιστοσελίδα του VistaCreate ("Στοιχεία Επωνυμίας" ) και οι χρήσεις τους ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα κλπ. και ενδέχεται να απαιτούν συγκατάθεση τρίτου ή αδειοδότηση των δικαιωμάτων. Το VistaCreate δεν εκπροσωπεί ούτε εγγυάται ότι έχουν ληφθεί οι εν λόγω συγκαταθέσεις ή άδειες και αποποιείται ρητά οποιαδήποτε ευθύνη ως προς αυτό.
 2. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
  1. Το δικαίωμα και η άδεια που παρέχονται στο παρόν, σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε Σχέδια που δημιουργήσατε μόνο με τους ακόλουθους τρόπους (η "Επιτρεπόμενη χρήση"):
   1. για opt-in μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
   2. για την παραγωγή και την ανάπτυξη οποιουδήποτε λογισμικού, υπό τον όρο ότι τα Σχέδια ή οποιαδήποτε ψηφιακά αρχεία που περιέχουν Σχέδια δεν μπορούν να εξαχθούν ή να αποσπαστούν με άλλο τρόπο από αυτό το λογισμικό
   3. για χρήση σε οποιεσδήποτε ιστοσελίδες κοινωνικών μέσων που ανήκουν ή/και λειτουργούν από εσάς
   4. για τη δημιουργία αντιγράφων των Σχεδίων για περαιτέρω επαναχρησιμοποίηση.
   5. για να δημιουργήσετε έργα Ανάθεσης. Έργα Ανάθεσης ορίζονται τα Σχέδια που δημιουργείτε εσείς για άλλο άτομο (για παράδειγμα, πελάτη, εργοδότη ή ανάδοχο);
   6. για να δημιουργήσετε έως και 500.000 έντυπα αντίγραφα Σχεδίων για προσωπική χρήση ή εμπορική χρήση, διαφήμιση ή εκτύπωση.
 3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
  1. Δεν μπορείτε:
   1. Να χρησιμοποιήσετε τα Σχέδια με τρόπο που δεν ορίζεται ρητώς στο παρόν
   2. Να επεξεργαστείτε, αλλάξετε, τροποποιήσετε, προβάλλετε, δημοσιεύσετε, εκτυπώσετε, αποθηκεύσετε, αρχειοθετήσετε και χρησιμοποιήσετε διαφορετικά τα Αρχεία , Στοιχεία ξεχωριστά από τα Σχέδια,
   3. Να διαθέσετε ένα Σχέδιο για δωρεάν λήψη σε μία κοινόχρηστη μονάδα δίσκου, υπηρεσία, λογισμικό ή ιστοσελίδα, με σκοπό την ανταλλαγή, μεταφορά ή διανομή
   4. Να μεταφέρετε, μεταπωλήσετε, υποαδειοδοτήσετε, ενοικιάσετε, δωρίσετε ή να μεταφέρετε με άλλο τρόπο το Σχέδιο ή τα δικαιώματά του σε τρίτους (εκτός εάν δημιουργείτε έργο Ανάθεσης)
   5. Να εξάγετε Αρχεία, Στοιχεία από Σχέδια ή/και να δημιουργείτε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα Σχέδια μπορούν να εξαχθούν από ένα προϊόν
   6. Να επιτρέψετε σε τρίτους να έχουν πρόσβαση στο Σχέδιο για περαιτέρω χρήση (εκτός εάν δημιουργείτε έργο Ανάθεσης)
   7. Να χρησιμοποιήσετε το μη τροποποιημένο Σχέδιο σε ηλεκτρονική μορφή με ανάλυση που υπερβαίνει την ανάλυση οθόνης της προτεινόμενης συσκευής προβολής
   8. Να χρησιμοποιήσετε το Αρχείο για να δημιουργήσετε ένα επίσημο λογότυπο, όνομα εταιρείας ή εμπορικό σήμα
   9. Να χρησιμοποιήσετε το Σχέδιο με τρόπο που να παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Αρχείου, των Στοιχείων Επωνυμίας ή άλλων Στοιχείων ή/και Σχεδίου ή το εμπορικό σήμα τρίτων ή να οδηγεί σε καταγγελία για παραπλανητική διαφήμιση ή αθέμιτο ανταγωνισμό
   10. Να χρησιμοποιήσετε το Σχέδιο για αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων SPAM
   11. Να χρησιμοποιήσετε το Σχέδιο με τρόπο ανταγωνιστικό προς την εταιρεία VistaCreate ή Depositphotos
   12. Να προβάλετε, χρησιμοποιήσετε ή δημοσιεύσετε το Σχέδιο με τρόπο που θα μπορούσε να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι το μοντέλο στο Αρχείο ή/και Σχέδιο εγκρίνει ή συμφωνεί με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες οποιασδήποτε επιχείρησης ή εμπορικού σήματος
   13. Να παρουσιάσετε κάποιο πρόσωπο που απεικονίζεται στο Αρχείο ή/και Σχέδιο σε ευαίσθητες καταστάσεις, που εύλογα θα μπορούσαν να θεωρηθούν προσβλητικές ή μη κολακευτικές για το εν λόγω άτομο (π.χ. σχετικές με πνευματικές και σωματικές ανεπάρκειες, σεξουαλική ή υπονοούμενη σεξουαλική δραστηριότητα ή προτιμήσεις, αδικήματα, σωματική ή πνευματική κακοποίηση ή παθήσεις)
   14. Να χρησιμοποιήσετε το Σχέδιο για πορνογραφικούς, παράνομους ή ανήθικους σκοπούς
   15. Να χρησιμοποιήσετε το Σχέδιο σε αντικείμενα ή προϊόντα που θα μπορούσαν να φέρουν σε δύσκολη θέση ή να ταπεινώσουν ένα άτομο ή μοντέλο στο Αρχείο ή/και Σχέδιο
   16. Να χρησιμοποιείστε το Σχέδιο για διαφημιστικούς ή προωθητικούς σκοπούς προϊόντων καπνού ή αλκοόλ
   17. Να προβάλετε, χρησιμοποιείτε ή κοινοποιείτε το Σχέδιο με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται ότι το μοντέλο στο Αρχείο ή/και Σχέδιο εγκρίνει ή επικροτεί κάποιο πολιτικό κόμμα, μία πολιτική άποψη, έναν υποψήφιο ή έναν αιρετό αξιωματούχο.
  2. Οποιαδήποτε απαγορευμένη χρήση του Αρχείου, των Στοιχείων ή/και Σχεδίου θα θεωρείται παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από την εν λόγω παραβίαση, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αξιώσεων από τρίτους. Επίσης, το VistaCreate διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την άδεια χρήσης οποιουδήποτε Σχεδίου έχετε χρησιμοποιήσει με τρόπο που καθιστά παραβίαση.
 4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ
  1. Μπορείτε να χορηγήσετε πρόσβαση σε απεριόριστο αριθμό εξουσιοδοτημένων ατόμων για Σχέδια που δημιουργήθηκαν από εσάς. Αυτά τα εξουσιοδοτημένα άτομα πρέπει να είναι οι υπάλληλοι ή οι συνεργάτες σας.
  2. Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, η άδεια εξουσιοδοτεί μόνο έναν (1) πελάτη ως εγγεγραμμένο χρήστη για τη λήψη και χρήση Σχεδίων. Παρόλα αυτά, οι πελάτες μπορούν να μεταφέρουν υλικό ή παράγωγο έργο που περιέχει Σχέδια σε τρίτους για αναπαραγωγή σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις, και εφόσον δεν υπάρχουν πρόσθετα δικαιώματα για τα Σχέδια, ώστε να απαγορεύεται η πρόσβαση στα Σχέδια ή σε τμήματα του υλικού που παρέχετε.
  3. Η ταυτόχρονη χρήση του ίδιου λογαριασμού στην Ιστοσελίδα από πολλαπλούς χρήστες δεν επιτρέπεται. Κάθε χρήστης που επιθυμεί να έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα θα πρέπει να έχει τον δικό του λογαριασμό.
  4. Το VistaCreate διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί το λογαριασμό σας και να αποκλείει την πρόσβαση σε περίπτωση που τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα Σχέδια δεν είναι υπάλληλοι ή συνεργάτες σας. Επιπλέον, το VistaCreate έχει το δικαίωμα να λάβει μέτρα για να σας εμποδίσει να μοιραστείτε τα δεδομένα του λογαριασμού σας ή να επιτρέψετε σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτόν.
  5. Συμφωνείτε να λάβετε όλα τα δυνατά μέτρα για να αποτρέψετε τους υπαλλήλους ή τους συναδέλφους σας από τη χρήση Σχεδίων για προσωπική χρήση. Καμία διάταξη του παρόντος Συμφωνητικού δεν θεωρείται χορήγηση οποιασδήποτε άδειας, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων στα εξουσιοδοτημένα από εσάς πρόσωπα δυνάμει αυτής της άδειας.
 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
  1. Τα δικαιώματά σας για τη χρήση του Σχεδίου υπόκεινται στο παρόν Συμφωνητικό και θα συνάψετε το παρόν Συμφωνητικό αφού λάβετε οποιοδήποτε Σχέδιο. Έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε το ληφθέν Σχέδιο υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν καθυστερημένες πληρωμές, χρεώσεις επιστροφής χρημάτων ή επιστρεφόμενες πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας ή επιταγής στον λογαριασμό σας. Σε περίπτωση καθυστερημένων πληρωμών, θα χάσετε τα δικαιώματα χρήσης του ληφθέντος Σχεδίου μέχρι να πληρωθεί πλήρως το υπόλοιπο και θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Σχέδιο ή οποιοδήποτε παράγωγο έργο και να καταβάλετε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για να σταματήσετε τη χρήση τους μέχρι να πληρωθεί το πλήρες ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο. Επιπλέον, επιστρέφετε στην VistaCreate όλα τα εύλογα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων) που προέκυψαν κατά την είσπραξη των καθυστερημένων πληρωμών. Το VistaCreate διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε άδεια που παρέχεται βάσει του παρόντος Συμφωνητικού ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε Σχέδιο με παρόμοιο/εναλλακτικό για οποιονδήποτε λόγο. Τα τρέχοντα δικαιώματα χρήσης υπόκεινται στη δική σας συμμόρφωση με όλους τους όρους και προϋποθέσεις όπως ορίζονται στο παρόν Συμφωνητικό.
 6. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
  1. Το VistaCreate διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της χρήσης του Σχεδίου για να εξακριβώσει τη συμμόρφωσή σας με το παρόν Συμφωνητικό. Θα πρέπει όλα τα ισχύοντα έγγραφα να είναι διαθέσιμα για την εν λόγω εξακρίβωση. Κάθε έλεγχος διεξάγεται με έξοδα του VistaCreate, εκτός και εάν μέσω του ελέγχου αποκαλυφθεί ότι υπάρχει ληξιπρόθεσμη οφειλή. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να πληρώσετε εξ’ολοκλήρου τη ληξιπρόθεσμη οφειλή και θα επιβαρυνθείτε με το κόστος των τόκων για την περίοδο του ελέγχου.
 7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
  1. Το VistaCreate εγγυάται και διασφαλίζει ότι το μη τροποποιημένο Αρχείο που φορτώθηκε και χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό δεν παραβιάζει οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα ηθικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, ή οποιαδήποτε δικαιώματα ιδιωτικής ή δημόσιας ζωής τρίτων.
  2. Είστε υπεύθυνοι για τη χρήση του Σχεδίου και τη λήψη των κατάλληλων αδειών χρήσης. Το VistaCreate είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο οποίος διανέμει και εκχωρεί Αρχεία που μεταφορτώνονται από συνεργάτες.
  3. Τα Σχέδια, Αρχεία, Στοιχεία Επωνυμίας και άλλα Στοιχεία στην Ιστοσελίδα παρέχονται "ως έχουν" χωρίς καμία εγγύηση. Αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με την ποιότητα και τη χρήση του Σχεδίου. Το VistaCreate δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές, έξοδα και ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του Σχεδίου. Σε περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα Στοιχεία Επωνυμίας με τρόπο που δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τις αρχές ορθής χρήσης ή παρέχεται βάσει της αντίστοιχης πολιτικής της εταιρείας όπως αυτή διατίθεται στο ευρύ κοινό, επικοινωνήστε με τον κάτοχο των Στοιχείων Επωνυμίας εκ των προτέρων για να ζητήσετε άδεια ή εξουσιοδότηση.
  4. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε ασφαλές το VistaCreate, τα στελέχη του, τους εργαζομένους, τους μετόχους, τους διευθυντές, τους διαχειριστές, τα μέλη και τους συνεργάτες, από οποιαδήποτε βλάβη ή υποχρέωση μπορεί να προκύψει από τη δική σας χρήση στα Αρχεία, τα Στοιχεία Επωνυμίας και άλλα Στοιχεία, Σχέδια ή το επιτρεπόμενο παράγωγο έργο. Συμφωνείτε επίσης, να αποζημιώσετε το VistaCreate για όλα τα έξοδα και τις δαπάνες, που επιβαρύνεται το VistaCreate για την εφαρμογή των όρων του παρόντος Συμφωνητικού.
  5. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ VISTACREATE ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΞΙΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ (USD $5.000).
 8. ΔΙΑΦΟΡΑ
  1. Εγγυάστε και διασφαλίζετε ότι έχετε το πλήρες δικαίωμα και την αρμοδιότητα να συνάψετε το παρόν Συμφωνητικό. Εάν δεν έχετε το δικαίωμα και την αρμοδιότητα, όλη η δραστηριότητά σας στην Ιστοσελίδα θα θεωρηθεί παραβίαση του παρόντος Συμφωνητικού.
  2. Η ισχύς, η ερμηνεία και η εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, ζητήματα που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την εκτέλεση ή παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας και τα συναφή θέματα διέπονται από τους εσωτερικούς νόμους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (χωρίς αναφορά στην επιλογή του νόμου). Οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή διαδικασία σχετικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, ζητήματα που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την εκτέλεση ή παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας και συναφή θέματα, παραπέμπεται αποκλειστικά στα Πολιτειακά ή Ομοσπονδιακά δικαστήρια που εδρεύουν στην Πολιτεία και Κομητεία της Νέας Υόρκης. Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη συναινούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία αυτών των δικαστηρίων, παραιτούμενα από τυχόν αντιρρήσεις σχετικά με την ορθότητα ή την ευκολία των εν λόγω χώρων. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη Διεθνή Πώληση Αγαθών δεν εφαρμόζεται ή δεν επηρεάζει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την παρούσα Συμφωνία.
  3. Το παρόν Συμφωνητικό αποτελεί ολόκληρη την συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και το VistaCreate σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος. Καμία αποποίηση, συναίνεση, τροποποίηση ή αλλαγή στους όρους τους παρόντος Συμφωνητικού δεν δεσμεύει το VistaCreate εκτός και εάν έχει υπογραφεί εγγράφως από το VistaCreate. Με τη σύναψη του παρόντος Συμφωνητικού, αποποιείστε τους όρους που έχουν καθοριστεί σε οποιοδήποτε παρόμοιο έγγραφο, και είναι επιπρόσθετοι ή έρχονται σε αντίθεση με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού. Όλοι οι εν λόγω όροι θεωρούνται από το VistaCreate σημαντικές τροποποιήσεις για το παρόν Συμφωνητικό και απορρίπτονται. Εάν συνάψετε ένα ξεχωριστό συμφωνητικό με το VistaCreate, επικυρωμένο με υγρή σφραγίδα, το VistaCreate έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τη λίστα των επιτρεπόμενων και απαγορευμένων τρόπων χρήσης του Αρχείου. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση περιγράφεται και καταγράφεται στο τροποποιημένο συμφωνητικό. Παρόλα αυτά, οι εν λόγω αλλαγές δεν θα πραγματοποιηθούν στο κοινό Συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε στην Ιστοσελίδα.
  4. Εάν το VistaCreate ξεκινήσει οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία εναντίον σας για την εφαρμογή ή την ερμηνεία του παρόντος Συμφωνητικού, δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν δαπάνες, έξοδα και αμοιβές δικηγόρων (συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών εξόδων και δαπανών), που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με την εν λόγω ενέργεια ή διαδικασία και σε σχέση με την επιβολή και εφαρμογή οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης ή εντάλματος αυτών.
  5. Το παρόν Συμφωνητικό και τα κάτωθι δικαιώματα και υποχρεώσεις, δεν μπορούν να εκχωρηθούν, εν όλω ή εν μέρη από εσάς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του VistaCreate, και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη εκχώρηση ή μεταφορά θα διώκεται ποινικά.
  6. Το παρόν Συμφωνητικό και όλα τα σχετικά έγγραφα είναι γραμμένα στα Αγγλικά. Οποιαδήποτε μετάφραση του παρόντος ή άλλων εκδόσεων του παρόντος σε άλλη γλώσσα εκτός της αγγλικής είναι μόνο για τη διευκόλυνσή σας. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της παρούσας αγγλικής έκδοσης και οποιασδήποτε άλλης έκδοσης, η αγγλική έκδοση υπερισχύει.
  7. Οι λεζάντες και οι επικεφαλίδες που περιλαμβάνονται στο παρόν Συμφωνητικό έχουν συμπεριληφθεί για λόγους διευκόλυνσης στην αναζήτηση αναφορών και δεν θα πρέπει να συνυπολογίζονται στην επεξήγηση και ερμηνεία του παρόντος Συμφωνητικού.
  8. Με τη λήψη του Σχεδίου, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει το παρόν Συμφωνητικό και συμφωνείτε με τα άλλα έγγραφα που διέπουν το έργο της Ιστοσελίδας και τη χρήση των Σχεδίων.
  9. Ανάλογα με τη διεύθυνση χρέωσής σας (αναφέρεται στο προφίλ χρήστη σας), τη διεύθυνση IP και άλλα παρόμοια κριτήρια, τα τιμολόγιά σας ενδέχεται να καταβάλλονται στο VistaCreate ή τις συνδεδεμένες και θυγατρικές οντότητές του που ενεργούν ως δικαιοπάροχοι βάσει του παρόντος. Με τη σύναψη του παρόντος Συμφωνητικού, επαληθεύετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε για να καθορίσετε τη χώρα διαμονής σας είναι πλήρεις, ακριβείς και αληθείς.

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΧΑΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΡΙΝ ΣΥΝΑΨΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΙΝ ΟΤΙ ΤΟ VISTACREATE ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟ VISTACREATE ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ) ΝΑ ΑΝΑΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ.

ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 29 Σεπτεμβρίου 2020

Δεν σας βοήθησε το άρθρο;Επικοινωνήστε με την υποστήριξη