License agreements

Az alábbi dokumentum egy jogi szerződés Ön és a VistaCreate között, és/vagy annak leányvállalatai és alárendelt szervezetei között, amelyek a továbbiakban licencadóként működnek, amely dokumentum meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján Ön a Fájlokat és Terveket használja, amelyeket letöltött a create.vista.com („Oldal”) vagy az Ön számára más módon rendelkezésére bocsátott, a VistaCreaten keresztül. Bármely Terv letöltésével Ön vállalja, hogy magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen szerződés („Szerződés”) feltételeit.

A VistaCreate fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szerződést bármikor, külön-külön vagy teljes egészben módosítsa, és Ön magára nézve kötelezőnek tekinti az ilyen módosításokat. Az ilyen változások közzétételük pillanatától hatályosak. Ha bármilyen okból ön nem ért egyet a jelen Szerződéssel, és nem fogadja el annak feltételeit, akkor nem léphet be a Weboldalra, és nem használhatja fel annak erőforrásait.

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  1. A jelen szerződés feltételeinek megfelelően a VistaCreate egy nem kizárólagos, örökkévaló, világszintű, nem átruházható és nem továbbadható licencet biztosít Önnek a Fájlok vagy a Terv alkotásával kapcsolatos egyéb Elemek használatához, a megengedett felhasználás keretében, de nem jogosítja fel Önt a szerzői és/vagy szellemi tulajdonjogokra a Fájlokban, Elemekben és a Fájlokhoz, Elemekhez. Az Ön által létrehozott Tervekben szereplő Fájlok, Elemek minden szerzői és/vagy egyéb szellemi tulajdonjogát a VistaCreate és/vagy azok megfelelő tulajdonosai/közreműködői fenntartják.
  2. A Tervek létrehozására csak az Oldalon az összes Fájl használható és újra használható.
  3. A VistaCreate lehetővé teszi tervek létrehozását:
   1. fotók, vektor képek, videók vagy hasonló anyagok (a továbbiakban: „Fájl” vagy „Fájlok”) a www.depositphotos.com oldalról; depositphotos.com;
   2. olyan tartalomból, amelyhez nyilvános szerzői jogi engedély, például Open Font License vagy CC0 1.0 Universal tartózik;
   3. Márkaeszközök, grafikák, illusztrációk és egyéb anyagok (a továbbiakban: "Elemek"); és
   4. Ön által manuálisan feltöltött tartalom.
  4. Felhívjuk figyelmét, hogy bár a VistaCreaten található tartalom kereskedelmi és nem kereskedelmi célokra is használható, a tartalom elemei, például más cégek védjegyei, logói vagy kapcsolódó képek, a VistaCreate weboldalán elérhető egyéb termékek és szolgáltatásnevek („Márkaeszközök” ) és azok felhasználása további szerzői jogok, védjegyek stb. tárgyát képezhetik, és harmadik személy beleegyezésére vagy e jogok engedélyére szükség lehet. A VistaCreate nem állítja és nem szavatolja, hogy ezek a beleegyezések vagy licencek be lettek szerezve, és kifejezetten elutasít minden ezzel kapcsolatos felelősséget.
 2. MEGENGEDETT HASZNÁLAT
  1. Az itt megadott jog és licenc feljogosítja Önt arra, hogy az Ön által létrehozott Terveket csak a következő módokon használja (a "Megengedett használat"):
   1. választható e-mail marketinghez;
   2. bármilyen szoftver előállításához és fejlesztéséhez, feltéve, hogy a Terveket vagy a Terveket tartalmazó digitális fájlokat nem lehet kibontani vagy más módon kiválasztani ebből a szoftverből;
   3. az Ön tulajdonában lévő és/vagy Ön által üzemeltetett közösségi oldalakon való használatra;
   4. a Tervek archív másolatának létrehozása további felhasználás céljából.
   5. Megrendelt munkák létrehozására. A Megbízott munkák alatt olyan Terveket értünk, amelyeket Ön más személy (például az ügyfél, a munkáltató vagy a vállalkozó) számára készített;
   6. a Tervek akár 500 000 nyomtatott példányának létrehozására személyes használat, értékesítés, reklámozás vagy nyomtatás céljából.
 3. TILTOTT HASZNÁLAT
  1. Nem engedélyezettek a következők:
   1. A Tervek felhasználása az itt kifejezetten engedélyezett formáktól eltérően;
   2. A Fájlok, Elemek szerkesztése, átalakítása, módosítása, megjelenítése, elküldése, nyomtatása, tárolása, archiválása és egyéb módon történő, a Tervektől különálló, használata;
   3. A Tervek ingyenesen letöltésre való elérhetővé tétele egy megosztott meghajtón, szolgáltatáson, szoftveren vagy weboldalon csere, átadás vagy terjesztés céljából;
   4. A Tervek vagy az ezekhez való jogok átruházása, viszonteladása, továbbengedélyezése, kiadása, adományozása vagy más módon történő átruházása harmadik fél számára (kivéve, ha ön Megbízott munkát készít);
   5. Fájlok, Elemek kinyerése Tervekből és/vagy olyan feltételek megteremtése, amelyek által a Tervek kinyerhetők egy termékből;
   6. Harmadik felek hozzáférésének engedélyezése a Tervekhez további használat céljából (kivéve, ha egy Megbízott munkáról van szó);
   7. A módosítatlan Tervek használata olyan elektronikus formátumban, amelynek felbontása nagyobb, mint a kívánt nézőeszköz kijelző felbontása;
   8. A Tervek használata hivatalos logó, cégnév vagy védjegy létrehozására;
   9. A Terv olyan formájú használata, amely sérti a Fájl, a Márkaeszközök vagy egyéb Elemek és / vagy a Terv szellemi tulajdonjogait vagy egy harmadik fél védjegyét, vagy, amely megtévesztő reklámokról és tisztességtelen versenyről szóló panaszhoz vezetne;
   10. A Tervek használata SPAM-levelekhez;
   11. A Tervek használata olyan formában, amely versenyezne a VistaCreate vagy Depositphotos üzletével;
   12. Tervek megjelenítése, használata vagy közzététele oly módon, amely arra a következtetésre vezethet, hogy a Fájlokban és / vagy Tervekben szereplő modell bármely vállalkozás vagy védjegy termékeit vagy szolgáltatásait helyesli vagy támogatja.
   13. Egy személy ábrázolása Fájlokban és / vagy Tervekben olyan érzékeny helyzetben, amely ésszerűen sértőnek vagy nem hízelgőnek tekinthető az adott személy számára (pl. mentális és fizikai hiányosságokkal, szexuális vagy vélelmezett szexuális tevékenységgel vagy preferenciákkal, bűnözéssel, fizikai vagy szellemi visszaéléssel vagy fogyatékossággal kapcsolatos ábrázolás);
   14. A Terv használata pornográf, illegális vagy erkölcstelen célokra;
   15. A Terv használata olyan cikkekben vagy termékekben, amelyek zavarhatják vagy megalázhatják a Fájlokban és / vagy Tervekben szereplő személyt vagy modellt;
   16. A Terv használata dohány- vagy alkoholtermékek reklámozásához vagy népszerűsítéséhez;
   17. A Terv megjelenítése, használata vagy elküldése oly módon, amely arra a következtetésre vezethet, hogy a Fájlokban és / vagy a Tervekben szereplő modell bármely politikai pártot, irányzatot, jelöltet vagy megválasztott tisztviselőt helyesel vagy támogat.
  2. A Fájlok, Elemek és / vagy Tervek bármilyen tiltott használata a szellemi tulajdonjogok megsértésének minősül. Ön felelős az ilyen jogsértés által okozott minden kárért, ideértve a harmadik felek által benyújtott követeléseket is. Továbbá, a VistaCreate fenntartja magának a jogot, hogy visszavonja bármilyen Terv licencét, amelyet a szerzői jogok megsértésének tekinthető módon használta.
 4. FELHASZNÁLÓS KORLÁTOZÁSOK
  1. Korlátlan számú felhatalmazott személy számára hozzáférést biztosíthat az Ön által létrehozott Tervhez. Ezek a felhatalmazott személyek az ön alkalmazottainak vagy munkatársainak kell lenniük.
  2. A fentiek ellenére ez a licenc csak egy (1) ügyfelet jogosít fel arra, hogy regisztrált felhasználó legyen, és Terveket töltsön le és használjon. Megengedett azonban az ügyfelek számára, hogy a Terveket tartalmazó anyagokat vagy származékos műveket harmadik fél részére átadja reprodukció céljából, az engedélyezett felhasználás keretein belül, feltéve, hogy nem kapnak semmiféle további jogot a Tervekre, nem férhetnek hozzá a Tervekhez, vagy nem tudják ezeket kivonni az Ön által megadott anyagokból. .
  3. Ugyanazon fiók egyidejű használata több felhasználó által az Oldalon nem megengedett. Minden olyan felhasználónak, aki hozzáférni kíván az Oldalhoz, saját fiókkal kell rendelkeznie.
  4. A VistaCreate fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze fiókját és letiltsa a hozzáférést abban az esetben, ha a Terveket használó személyek nem az Ön alkalmazottai vagy munkatársai. Továbbá, a VistaCreatenak joga van olyan intézkedéseket hozni, amelyek megakadályozzák, hogy ön megossza fiókjának adatait, vagy, hogy jogosulatlan felhasználók hozzáférhessenek.
  5. Ön vállalja, hogy minden lehetséges lépést megtesz annak érdekében, hogy alkalmazottai vagy munkatársai ne használják a Terveket személyes használatra. A jelen Szerződés egyetlen rendelkezése sem tekinthető bármely licenc, szellemi tulajdonhoz fűződő jogok és/vagy a licenc alapján felhatalmazott személyek részére egyéb jogok engedélyezéseként.
 5. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
  1. A Terv használatára vonatkozó jogai a jelen Szerződés hatálya alá tartoznak, és Ön egy bármilyen Terv letöltését követően lép a jelen Szerződésbe. Önnek joga van használni a letöltött Tervet, feltéve, hogy nincsenek késedelmes fizetések, visszaterhelések vagy hitelkártyával vagy csekkel történt visszatérített fizetések a számláján. Ha fiókjában késedelmes fizetések vannak, ön elveszíti a letöltött Terv használatára vonatkozó jogát mindaddig, amíg a lejárt egyenleget teljes egészében ki nem fizeti, és abba kell hagynia a Terv vagy bármely származékos munka használatát, és minden szükséges erőfeszítést meg kell tennie annak érdekében, hogy ne használja őket, amíg a lejárt egyenleget teljes egészében ki nem fizeti. Továbbá, a késedelmes kifizetések beszedésével kapcsolatban felmerült minden ésszerű költséget (beleértve az ügyvédi díjakat) is vissza kell fizetnie a VistaCreate részére. A VistaCreate fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen okból visszavonja vagy módosítsa a jelen Szerződés által kiadott licenceket, vagy bármely Tervet egy hasonlóval / alternatívával cseréljen. A folyamatos használati jogok feltétele, hogy Ön betartsa a jelen Szerződésben meghatározott összes feltételt.
 6. FÜGGETLEN AUDIT
  1. A VistaCreate fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze a Terv használatát és a jelen Szerződés betartását. Az ellenőrzésre az összes alkalmazandó dokumentumot rendelkezésre kell bocsátania. Bármely ilyen ellenőrzést a VistaCreate költségén kell elvégezni, kivéve, ha az ellenőrzés késedelmes kifizetést fed fel. Ebben az esetben önnek kell kifizetnie a fizetendő tartozás teljes összegét az ellenőrzési időszak során felmerült kamatköltségekkel együtt.
 7. JÓTÁLLÁS ÉS KÁRTALANÍTÁS
  1. A VistaCreate garantálja és jótáll azért, hogy a jelen Szerződés teljes mértékű betartásának megfelelően feltöltött és felhasznált módosítatlan Fájlok nem sértik a szerzői jogokat, erkölcsi és szellemi tulajdonjogokat, védjegyeket vagy harmadik személyek adatvédelmi vagy nyilvánossághoz való jogait.
  2. Ön felelős a Terv használatáért és a felhasználáshoz szükséges licencek megszerzéséért. A VistaCreate egy meghatalmazott képviselő, amely terjeszti és licenceli a szolgáltatók által feltöltött Fájlokat.
  3. Az Oldalon található Tervek, Fájlok, Márkaeszközök és egyéb Elemek a "jelenlegi formában” vannak biztosítva, bármiféle garancia nélkül. Ön vállalja a Tervek minőségével és használatával kapcsolatos összes kockázatot. A VistaCreate nem vállal felelősséget semmilyen kárért, költségért és veszteségért, amelyek a Terv használata során merültek fel.\nHa a Márkaeszközöket olyan módon szeretné használni, amelyet a méltányos használatra vonatkozó elvek nem engedélyeznek, vagy amelyet a nyilvánosság számára elérhető márkajelzési irányelvek biztosítanak, kérjük, előzetesen lépjen kapcsolatba a Márkaeszközök tulajdonosával, hogy licencet vagy engedélyt kérjen.
  4. Ön vállalja, hogy jót áll, és nem teszi felelőssé a VistaCreatet, a hivatalnokait, alkalmazottait, részvényeseit, igazgatóit, vezetőit, tagjait és szolgáltatóit semmilyen kár vagy kötelezettség esetén, amelyek a Fájlok, a Márkaeszközök és bármilyen egyéb Elem, Terv vagy a származékos művek használatából adódhatnak. Továbbá vállalja, hogy a VistaCreate minden olyan költségét megtéríti, amely a jelen Szerződés feltételeinek érvényesítése esetén merül fel.
  5. A VISTACREATE ÖSSZES MAXIMÁLIS FELELŐSSÉGE ÉS KÖTELEZETTSÉGE MINDEN KÖVETELÉS ESETÉBEN ÖTEZER AMERIKAI DOLLÁRRA (5 000 USD) KORLÁTOZÓDIK.
 8. EGYÉB
  1. Ön garantálja és biztosítja, hogy teljes joggal és felhatalmazással rendelkezik a jelen Szerződés megkötésére. Ha nem rendelkezik ilyen joggal és felhatalmazással, akkor az Oldalon történő minden tevékenysége a jelen Szerződés megsértésének minősül.
  2. A jelen Szerződés érvényességére, értelmezésére és végrehajtására, a Szerződés teljesítéséből vagy annak megsértéséből adódó vagy azzal összefüggő kérdésekre, valamint a kapcsolódó kérdésekre New York állam belső törvényei az irányadók (a jogválasztás doktrínájára való hivatkozás nélkül). A jelen Szerződés érvényességével, értelmezésével és végrehajtásával, valamint a Szerződés teljesítésével vagy megsértésével kapcsolatosan felmerülő vagy azzal kapcsolatos ügyekkel, valamint a kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban kizárólag a New York államban és megyében található állami vagy szövetségi bíróságokon indítható törvényes intézkedés vagy eljárás. A felek elfogadják e bíróságok kizárólagos joghatóságát, lemondva az ilyen helyszínek megfelelőségével vagy kényelmével szembeni bármely kifogásról. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye nem vonatkozik e szerződésre, és más módon nem érinti azt.
  3. Ez a Szerződés képezi a teljes szerződést ön és a VistaCreate között a jelen szerződés tárgyában. A jelen Szerződés lemondása, jóváhagyása, módosítása vagy megváltoztatása nem kötelezi a VistaCreatet, csak akkor ha az a VistaCreate által aláírt írásba van foglalva. A jelen Szerződés megkötésével ön lemond a hasonló dokumentumokban foglalt feltételektől, amelyek kiegészítik a Szerződés feltételeit vagy ellentétesek azzal. A VistaCreate az összes ilyen feltételt a Szerződés jelentős változtatásának tekinti és elutasítja azokat. Ha ön bélyegzővel ellátott külön Szerződést köt a VistaCreateval, a VistaCreatenak jogában áll megváltoztatni a Terv engedélyezett és tiltott felhasználásának listáját. Minden ilyen változást leírnak és rögzítenek a módosított szerződésben; ezeket a változásokat azonban az Oldalon közzétett közös Szerződés nem fogja tartalmazni.
  4. Ha a VistaCreate bármilyen intézkedést vagy eljárást indít Ön ellen a jelen Szerződés érvényesítése vagy értelmezése érdekében, a VistaCreate nem vállal felelősséget az ilyen intézkedéssel vagy eljárással, valamint az így meghozott bármely ítélet vagy végzés megszerzésével és végrehajtásával kapcsolatban felmerülő díjakért, költségekért és ügyvédi díjakért (beleértve az összes kapcsolódó költséget).
  5. A jelen Szerződést és az itt foglalt jogokat és kötelezettségeket Ön részben vagy egészben nem ruházhatja át a VistaCreate előzetes írásbeli engedélye nélkül, és bármilyen jogosulatlan átruházás vagy továbbadás büntetőeljárás alá vonható.
  6. A jelen Szerződés és az összes kapcsolódó dokumentumok angol nyelven íródott. A jelen vagy az angoltól eltérő nyelven készült bármely változat fordítása csak a kényelmet szolgálja. Ha az angol verzió és a többi változat között ellentmondás van, az angol nyelvű változat hatályon kivül helyezi azokat.
  7. Az ebben a Szerződésben szereplő címszövegek és címsorok a hivatkozás megkönnyítése és a kényelem érdekében vannak beillesztve, és nem vehetők figyelembe a Szerződés értelmezése vagy magyarázása során.
  8. A Terv letöltésével ön tudomásul veszi, hogy elolvasta ezt a Szerződést, és egyetért az Oldal működését és a Tervek használatát szabályozó egyéb dokumentumokkal.
  9. A számlázási címétől (amely a felhasználói profilban meg van jelölve), az IP-címetől és más hasonló kritériumoktól függően, a számlákat lehet fizetni a VistaCreatenak vagy a hozzá kapcsolodó egységek és leányvállalatok részére, akik az alábbiakban licencadóként működnek. A jelen Szerződés megkötésével ön igazolja, hogy a tartózkodási vagy regisztrálás országának meghatározása érdekében megadott információk hiánytalanok, valók és pontosak.

A JELEN SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉVEL ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY ELOLVASTA ÉS MEGÉRTETTE EZT A SZERZŐDÉST, ÉS LEHETŐSÉGE VOLT ARRA, HOGY FÜGGETLEN JOGI TANÁCSOT KÉRJEN A JELEN SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ELŐTT. FIGYELEMBE VÉVE, HOGY A VISTACREATE VÁLLALJA A TERVEK SZOLGÁLTATÁSÁT, ÖN ELFOGADJA, HOGY A JELEN SZERZŐDÉSBE FOGLALT FELTÉTELEKET MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK TEKINTI.

A SZERZŐDÉS FELTÉTELEINEK MEGSÉRTÉSE ESETÉBEN A VISTACREATE FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT , HOGY (ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL) FELFÜGGESSZE FIÓKJÁT, ÉS VISSZAHÍVJA A LETÖLTÖTT TERVEKRE VONATKOZÓ LICENCEKET.

HA NEM BIZTOS BENNE, HOGY A TERVEZETT FELHASZNÁLÁSRA A VÁLASZTOTT LICENC KITERJED-E, KÉREM, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKKAL, MIELŐTT BÁRMILYEN TERVET LETÖLTENE.

Hatályba lépés dátuma: 2020. szeptember 29

Ez a cikk nem segített?Írjon nekünk