Zásady Ochrany Soukromí

Datum účinnosti: 27/10/2021

Tyto pdmínky definují rozsah soukromí a stupeň důvěrnosti chránící informace poskytnuté uživateli během registrace a běžného používání create.vista.com („Stránky“), služby, programy a zařízení společnosti VistaCreate.

Tato politika se vztahuje na stránky vlastněné a provozované kyperskou společností Crello Ltd. a jejími přidruženými společnostmi (podnikající a společně označované jako „VistaCreate“). Používáním těchto stránek uživatel vyjadřuje svůj souhlas s tím, že VistaCreate má oprávnění shromažďovat, používat a zveřejňovat osobní údaje uživatele v souladu s pravidly těchto podmínek.

VistaCreate je součástí skupiny společností Cimpress plc a je jednou ze služeb nabízených společností Vista. Seznam všech přidružených značek společnosti Cimpress naleznete na adrese www.cimpress.com/our-businesses/. Společnost Cimpress plc spolu se svými dceřinými a přidruženými společnostmi, mimo jiné včetně VistaCreate, je v těchto zásadách ochrany osobních údajů označována jako "Cimpress".

Tento dokument obsahuje pravidla, podle kterých se takové informace shromažďují a používají, a také důvody jejich zveřejnění. Tato pravidla se vztahují na jakékoli osobní informace shromážděné společností VistaCreate.

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ

Když navštívíte Stránky, shromažďujeme určité informace, včetně:

 • IP adresa, čas návštěvy, typ a jazyková verze prohlížeče, které mohou být shromažďovány automaticky.
 • navigační informace, konkrétně adresa a cesta uživatele po Stránkách a akce provedené na Stránkách.
 • Informace poskytnuté uživatelem během registrace na Stránce, včetně přihlašovacího jména, celého jména a emailu;
 • Informace poskytnuté uživatelem během nákupu, například fakturační adresa a číslo kreditní karty.

Registrovaní uživatelé mají také možnost v rámci svých profilů poskytnout další osobní informace, jako je adresa a telefonní číslo. Každý uživatel může určit, jaké informace se budou veřejně zobrazovat na stránce „Upravit profil“.

Společnost VistaCreate nikdy nevyžaduje, aby uživatelé poskytovali genetická data, biometrická data, informace odhalující rasový nebo etnický původ uživatelů, jejich politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech a údaje týkající se jejich zdraví či sexuálního života nebo sexuální orientace.

Každý uživatel má právo kdykoli odmítnout poskytnutí osobních údajů. V tomto případě však některé funkce a služby nabízené na stránkách mohou být degradovány a/nebo mohou být nedostupné, částečně nebo v celém rozsahu.

POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Shromažďování a používání osobních údajů uživatele provádí VistaCreate pro tyto účely:

 • Vytvoření, správa a údržba účtu;
 • Zpracování dotazů a operací uživatelů na stránkách;
 • Služby zákazníkům;
 • Analýza dat a statistický výzkum za účelem zlepšení nabízeného zboží, výrobků nebo technologií;
 • Poskytování a zobrazování obsahu speciálně vybraného v souladu s preferencemi a zájmy uživatele;
 • Údržba provozu interaktivních oblastí;
 • Výplaty provizí;
 • Identifikace dodaných souborů;
 • Komunikace a kontakty ve věcech týkajících se transakcí provedených uživatelem;
 • Oznámení o novém zboží a službách uživateli stránek;
 • Marketingová komunikace pro propagaci a reklamu produktů společnosti VistaCreate, produktů nabízených jinými službami Vista a produktů třetích stran.

Před použitím osobních údajů k jinému účelu, než je uvedeno v těchto zásadách, požádá společnost VistaCreate o souhlas uživatele.

VistaCreate shromažďuje pouze osobní informace o svých uživatelích a nevyžaduje, aby uživatelé poskytovali VistaCreate osobní informace třetích osob, s výjimkou případu sdílení náhledu lightboxu, jak je popsáno níže.

VistaCreate má možnost odesílat komunikace týkající se transakcí prováděných uživatelem, připomenutí plateb a otázek týkajících se potvrzení nákupu.

Uživatelé si mohou vybrat možnost odhlášení jedním kliknutím a odhlásit se z reklamní a reklamní komunikace. Jakmile obdrží od uživatele námitku, VistaCreate nebude dále odesílat propagační a reklamní zprávy. Toto odhlášení jedním kliknutím není k dispozici pro transakční zprávy, které jsou obecně vyžadovány. Pro deaktivaci komunikace spojené s transakcemi musí uživatelé deaktivovat své účty.

Naše propagační a reklamní zprávy budou vždy jasně označeny jako propagační a/nebo reklama a vždy budou obsahovat jak zpáteční emailovou adresu, tak fyzickou poštovní adresu společnosti VistaCreate. Tato zpáteční emailová adresa bude schopna přijímat komunikaci uživatelů po dobu nejméně 30 dnů od odeslání původní zprávy.

Osobní údaje shromážděné společností VistaCreate mohou být zpracovávány a ukládány v jiných zemích. Poskytnutím osobních údajů společnosti VistaCreate uživatelé povolují společnosti VistaCreate přenášet tyto údaje na jiná místa, včetně zemí, které mohou mít zákony, jež neposkytují stejnou ochranu osobních údajů jako zákony v zemi uživatele. V rozsahu, v jakém předáváme údaje občanů členských států EU mimo EU, se tento přenos řídí smlouvou obsahující standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen "GDPR").

ZVEŘEJNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S výjimkou situací jasně stanovených v těchto pravidlech, VistaCreate nezveřejňuje, neprodává, nepronajímá, nepůjčuje ani neposkytuje osobní údaje uživatele žádné třetí straně.

Osobní údaje uživatelů mohou být zveřejněny a sdíleny s partnerskými agenturami, které poskytují služby jménem společnosti VistaCreate. Tyto služby mohou zahrnovat převod peněz, ukládání dat, prodejní licence, zpracování plateb atd. Tyto třetí strany obdrží pouze informace potřebné k poskytování uvedených konkrétních služeb; informace budou uchovávány a chráněny stejnými zásadami a úrovní ochrany, jaké dodržuje VistaCreate, a nemohou být použity pro žádné jiné účely.

VistaCreate může sdílet informace s jakoukoli společností Cimpress. Údaje shromážděné společností VistaCreate mohou být použity ke zlepšení dalších produktů Vista, mimo jiné včetně Vistaprint, 99Designs by Vista a Vista x Wix, a pro analytické a jiné účely. Použití všech údajů se řídí příslušnými zásadami ochrany osobních údajů. Kromě toho mají společnosti Cimpress smluvní povinnost dodržovat podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů a chránit vaše údaje.

Informace o uživatelích mohou být také předávány a zveřejňovány jako obchodní aktivum v případě nabytí, prodeje nebo připojení společnosti.

Společnost VistaCreate si vyhrazuje právo prozradit a předat osobní údaje uživatelů, pokud to vyžaduje zákon a pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné k ochraně našich práv a/nebo k dodržení soudního řízení, soudního příkazu nebo soudního řízení na našich stránkách.

PŘÍSTUP K VLASTNÍM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Informace uvedené uživateli na stránkách mohou být zkontrolovány a upraveny v sekci „Hlavní menu - —Profil“. Uživatelé mohou také kontaktovat VistaCreate na adrese [email protected] a vyžádat kopii informací shromážděných VistaCreate, které budou extrahovány a poskytnuty v čitelném formátu. VistaCreate na takovou žádost odpoví bez zbytečného odkladu.

Budeme uchovávat informace uživatelů tak dlouho, dokud budou jejich účty aktivní nebo pokud je to nezbytné pro poskytování služeb uživatelům.

Uživatelé nás mohou kontaktovat na adrese [email protected] Pro zrušení jeho nebo jejího účtu či žádosti o odstranění nebo nepoužívání nadále jejich informací k poskytování služeb. V takovém případě uchováme informace o uživateli pouze v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností, předcházení podvodům, řešení sporů a plnění našich dohod.

POUŽITÍ COOKIES A OSTATNÍCH TECHNOLOGIÍ

VistaCreate a naši partneři používají soubory cookie nebo podobné technologie k analýze trendů, správě webových stránek, sledování pohybů uživatelů po webu a shromažďování demografických informací o naší uživatelské základně jako celku. Uživatelé mohou kontrolovat používání cookies na úrovni jednotlivých prohlížečů. Chcete-li spravovat soubory cookie Flash, klikněte zde:https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

Spolupracujeme s reklamní sítí třetích stran, abychom buď zobrazovali reklamu na našich stránkách, nebo spravovali naši reklamu na jiných stránkách. Náš partner v reklamní síti používá soubory cookie a webové majáky ke shromažďování informací, které neumožňují identifikaci osob, o činnostech uživatelů na tomto a dalších webových stránkách k poskytování cílené reklamy na základě jejich zájmů. Pokud si uživatelé nepřejí, aby tyto informace byly použity pro účely zobrazování cílených reklam, mohou se odhlásit kliknutím zde. https://preferences-mgr.truste.com. Upozorňujeme, že to nezruší zobrazování reklam. Uživatelé budou i nadále dostávat obecné reklamy.

Uživatelé mohou povolit nebo zakázat používání a přijímání cookies na svých zařízeních. Pokud jsou soubory cookie blokovány uživatelem, může to bránit uživateli v tom, aby se mohl zaregistrovat nebo provádět jiné interaktivní funkce n stránkách, ale neovlivní to schopnost uživatele provádět obecnou navigaci v rámci stránek.

Emailové informace shromážděné pro zasílání lightboxů se neukládají ani nepoužívají k žádným jiným účelům. Tyto informace nejsou sdíleny s jinými stranami.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VistaCreate aktivně monitoruje a vynucuje standardy ochrany informací během všech aktivit společnosti VistaCreate, konkrétně:

 • Omezení poskytovaného přístupu k informacím pouze na ty zaměstnance, kteří je potřebují pro poskytování služeb uživateli;
 • Podpis smluv o mlčenlivosti zaměstnanců;
 • Podpis partnerů a externích společností vyzvaných k plnění konkrétních funkcí smluv o utajení a dohod týkajících se nepoužívání těchto informací pro jakékoli neoprávněné účely;
 • Šifrování platebních údajů, jako je číslo kreditní karty, pomocí technologie SSL pomocí našich poskytovatelů platebních služeb třetích stran;
 • Ukládání osobních údajů získaných od uživatele v zašifrované podobě na chráněných počítačích zabezpečených před neoprávněným přístupem.

Protože neexistuje žádný dokonalý a bezpečný způsob ochrany informací během jejich archivování, zpracování a přenosu do elektronické podoby, neposkytuje VistaCreate plnou záruku její úplné bezpečnosti, a to i přes veškeré úsilí společnosti. Jsou-li informace o účtu uživatele a jeho osobní údaje chráněny heslem, za bezpečnost a nezveřejnění tohoto hesla odpovídá uživatel sám.

Uživatelé mají také právo podat stížnost u příslušných dozorčích orgánů v zemích svého bydliště nebo místa, pokud se domnívají, že společnost VistaCreate mohla porušit některá z jejich práv na soukromí.

ODESLÁNÍ LIGHTBOXU

Pokud se uživatel rozhodne použít naši službu doporučení k odeslání příteli náhledu lightboxu, požádáme uživatele o jeho emailovou adresu. Tomuto příteli automaticky pošleme jednorázový email s pozváním, aby navštívil web a zobrazil si lightbox. VistaCreate tyto informace neukládá, je to pouze za účelem odeslání tohoto jednorázového emailu.

OTEVŘÍT ID

Uživatelé se mohou přihlásit na naše stránky pomocí přihlašovacích služeb, jako je Facebook Connect nebo Open ID. Tyto služby ověří totožnost uživatele a poskytnou uživatelům možnost sdílet s námi určité osobní údaje, jako je jméno a emailová adresa a díky předběžně vyplněnému registračnímu formuláři. Služby jako Facebook Connect dávají uživatelům možnost zveřejňovat informace o svých aktivitách na stránkách, na jejich profilu, aby je mohli sdílet s ostatními v rámci své sítě.

MENŠÍ UŽIVATELÉ

Stránky, jejich obsah a služby nejsou určeny k použití nezletilými osobami a osobami mladšími 18 let, ani nejsou navrženy a určeny k úmyslnému a vědomému shromažďování, používání nebo zveřejňování osobních údajů od nezletilých a osob mladších 18 let. VistaCreate okamžitě odstraní osobní údaje od dětí a/nebo vyhledá a získá ověřitelný rodičovský souhlas k použití či zveřejnění osobních údajů od dětí, jakmile zjistí, že jakékoli osobní informace od dětí byly předloženy nebo shromážděny prostřednictvím těchto stránek.

Uživatel potvrzuje a zaručuje, že dosáhl věku 18 let, má vše, co je pro jeho používání dostatečné, a je vázán zákonnými povinnostmi dostatečnými pro jakoukoli odpovědnost, která se může objevit v důsledku používání souborů stránek. Uživatel souhlasí s tím, že nese plnou odpovědnost za všechny případy používání stránky bez rozdílu, jakož i za použití svého přihlašovacího jména a hesla třetími stranami, včetně nezletilých a osob mladších 18 let, které s ním žijí.

ODKAZY

Stránky mohou obsahovat odkazy na stránky, služby a funkce třetích stran, dceřiných společností a přidružených společností, které mohou používat a dodržovat různá pravidla a postupy poskytování důvěrných informací, než co jsou zde uvedená. Společnost VistaCreate neodpovídá za politiku důvěrnosti těchto zdrojů.

BLOGY

Náš web nabízí veřejně přístupné blogy nebo komunitní fóra. Uživatelé by si měli být vědomi toho, že jakékoli informace, které v těchto oblastech poskytují, mohou číst, shromažďovat a používat ostatní uživatelé, kteří k nim mají přístup. Chcete-li požádat o odstranění osobních údajů z našeho blogu nebo fóra komunity, kontaktujte nás na adrese [email protected].

Náš blog je také spravován aplikací třetích stran, která může vyžadovat registraci uživatele, aby mohl vložit komentář. Nemáme přístup ani kontrolu nad informacemi zveřejněnými na blogu. Uživatelé musí kontaktovat nebo se přihlásit do aplikace třetí strany, aby mohli odstranit osobní informace, které byly zveřejněny v sekci komentářů. Chcete-li se dozvědět, jak aplikace třetích stran používá informace, přečtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů.

WIDGETY SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ

Náš web obsahuje funkce sociálních médií, jako je tlačítko Líbí se mi na Facebooku, a widgety, jako je tlačítko Sdílet, nebo interaktivní mini-programy, které běží na našem webu. Tyto funkce mohou shromažďovat adresu internetového protokolu uživatelů, které stránky uživatelé navštěvují na našem webu, a mohou nastavit soubory cookie, aby funkce mohla správně fungovat. Funkce a widgety sociálních médií jsou hostovány třetí stranou nebo přímo na našich stránkách. Interakce uživatelů s těmito funkcemi se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která je poskytuje.

ZMĚNY TÝCHTO PRAVIDEL

Můžeme aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů tak, aby odrážely změny v našich informačních praktikách. Pokud provedeme jakékoli změny souboru (nebo materiálu), upozorníme uživatele prostřednictvím oznámení na těchto stránkách před tím, než změna vstoupí v platnost. Doporučujeme uživatelům, aby na této stránce pravidelně kontrolovali nejnovější informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů.

KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li jakékoli dotazy, připomínky nebo návrhy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese [email protected] nebo poštou na adrese 135 West 26th Street, Suite 4B, New York, NY 10001. Pokud se nacházíte v Evropské unii, použijte poštovní adresu 261, 28. October Street, Agias Triadas, 3035 Limassol, Kypr a kontaktujte společnost EU Limited, která je určeným zástupcem společnosti VistaCreate pro záležitosti ochrany soukromí v Evropské unii.

Uživatelé i osoby, které služby VistaCreate nevyužívají, se mohou zdarma obrátit na společnost Crello s případnými dotazy, obavami nebo návrhy týkajícími se našich podmínek.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY KALIFORNIE

Pokud jste zákazníkem s bydlištěm v Kalifornii, můžete si jednou ročně a bezplatně vyžádat seznam třetích stran, kterým jsme poskytli osobní údaje (pokud existují) pro jejich vlastní marketingové účely.

Kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA) vám jako obyvateli Kalifornie poskytuje také několik dalších práv.

 • Právo požadovat, abychom vám poskytli následující informace.
  • Kategorie osobních údajů, které jsme o vás shromáždili;
  • Kategorie zdrojů, ze kterých shromažďujeme vaše osobní údaje;
  • Obchodní nebo komerční účely pro shromažďování vašich osobních údajů;
  • Kategorie třetích stran, se kterými jsme sdíleli vaše osobní údaje; a
  • Konkrétní osobní údaje, které jsme o vás shromáždili.
 • Právo požádat o smazání osobních údajů, které jsme od vás shromáždili, s některými výjimkami.
 • Právo říci společnostem, aby neprodávaly vaše osobní údaje. My však osobní údaje neprodáváme.
 • Právo nebýt diskriminován za výkon kteréhokoli z těchto práv.

Pokud chcete kontaktovat náš tým pro ochranu osobních údajů, podívejte se na informace v části Kontaktujte nás výše.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO OBYVATELE ZEMÍ EVRPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A VELKÉ BRITÁNIE

Máte právo na:

 • Přístup k vašim osobním údajům;
 • Opravit nepřesné nebo neúplné osobní údaje;
 • Požadovat, abychom za zvláštních okolností stanovených zákonem vymazali vaše osobní údaje (nebo je změnili tak, abyste nebyli identifikovatelní);
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů nebo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů za určitých podmínek;
 • Požádat o přenositelnost osobních údajů, které poskytnete, za určitých podmínek.

Tato práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete pomocí informací uvedených výše v části Kontaktujte nás.

Zřeknutí se odpovědnosti: Původní, právně závazná verze tohoto dokumentu je psána v angličtině a je přeložena do jiných jazyků pro pohodlí našich neanglicky mluvících uživatelů. Pokud existují rozdíly mezi anglickou verzí a přeloženou verzí, nahradí přeloženou verzi anglická verze.

Tento článek nepomohl?Kontaktujte podporu